Aktuality

comic-characters-2029609_960_720

Aktivity spojené s Dňom Zeme

Dňa 22.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Na našej škole si planétu Zem uctíme počas týždňa od 24. do 28. apríla rôznymi aktivitami na viacerých vyučovacích hodinách. Naučíme sa separovať odpad, chrániť naše okolie, šetriť prírodné zdroje či využívať obaly z rôznych výrobkov. … viac

Naša škola úspešná v projekte...

Naša škola úspešná v projekte Jolly Phonics

Naša škola ZŠ s MŠ Školská 49 bola zaradená do experimentálneho overovania s názvom „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“. Daná metóda je úspešne využívaná v zahraničí a odporúčaná pre vynikajúce výsledky. Cieľom projektu je zavedenie Jolly Phonics na Slovensku … viac

Po piatich rokoch.....

Po piatich rokoch medzinárodná výmena mládeže vo Francúzsku nebude

Európska komisia neschválila žiadosť francúzskej strany v rámci  projektu medzinárodnej výmeny mládeže, ktorej sa mali naši žiaci zúčastniť. Podľa slov koordinátorky projektu Mgr. Evy Kubovej sa mohla stať formálna  chyba vo vyplnení prihlášky, alebo mohla byť aj  prihláška nedostatočná. O to viac … viac

zápis-do-mš

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne od : 2. – 5. mája 2017 v čase od 7.00 – 16.00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa doručí zástupkyni RŠ … viac