Aktuality

sek

Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia! V piatok 19.1.2018 boli vystavené šeky na mesiac Február. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že doklad o zaplatení stravy za mesiac Február treba odovzdať do školskej jedálne do 31.1.2018. Prosíme, aby ste dodržali hore uvedený termín o odovzdaní zaplatenej poštovej poukážky, … viac

fotbal to je hra 1

Oznam pre stravníkov športových tried!

Z dôvodu prechodu na stravu v športových triedach Vám oznamujeme, že si musíte vždy k poslednému dňu v mesiaci prísť pre nové stravenky k tajomníčke ŠJ, ktoré budete používať súčasne s čipovým kľúčom kvôli rozlíšeniu od ostatných stravníkov školy. Ak si zabudnete čipový kľúč alebo novú stravenku, … viac

Frage

„V základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší“

Vďaka podpore Európskej únie sme odštartovali projekt  „V základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší,“ v rámci ktorého pôsobí na našej škole školský psychológ a asistent učiteľa.  Cieľom projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sú rešpektované individuálne osobitosti … viac

olympiada_anj(1)

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. 1. 2018 sa najlepší žiaci škôl stretli na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dve žiačky. Alexandra Žilinčárová zo VII. A a Barbora Mekyňová z VIII. A. Aj keď sa Alexandre nepodarilo obsadiť jedno z troch miest, úspešne nás reprezentovala, za čo jej patrí … viac