Aktuality

konzultácie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, 17.9.2019 (utorok) sa o 16:00 uskutoční rodičovské združenie a voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Školská 49. Účasť je nutná. … viac

thumbs-up-sign-8413541

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. (s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné … viac