Aktuality

konzultácie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 15. 1. 2019 o 15:30 hod. Hlavné témy: Úroveň vzťahov medzi žiakmi triedy Možný výskyt nežiadúcich javov v kolektíve triedy Vzdelávacie a výchovné výsledky triedy ako kolektívu Konzultácia … viac

triedenie odpadu

Triedime odpad

Odpad. Tvoríme ho všetci, je všade okolo nás. Čo s ním? Ako sa ho čo najrýchlejšie a správne zbaviť? Triediť! Triedený odpad sa dá rýchlejšie zlikvidovať. Triediť odpad sa rozhodli aj žiaci a zamestnanci našej školy. Na chodbách sú rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu- plasty, papier, nápojové … viac

sek

Oznamy školskej jedálne

V súvislosti so zmenou zákona o „dotáciách na stravu“ Vám oznamujeme výšku doplatku 0,09€ pre rodičov (zákonných zástupcov) „predškoláka“ (a poberateľa dotácie na stravu) v MŠ za každý odobratý obed. Tento nedoplatok predstavuje rozdiel medzi hodnotou stravného pre dieťa pri celodennom pobyte v MŠ … viac

eTwinning logo

eTwinning sme opäť začali na prvom aj na druhom stupni

Tento školský rok sa naša škola /ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí/ opäť po dlhšom čase zapojila do dvoch projektov v rámci programu eTwinning. Prvý projekt sa realizuje na prvom stupni.  Žiaci zo IV. B triedy sa pod vedením Mgr. Dagmar  Surňákovej snažia zbierať slovnú zásobu na rôzne témy, … viac