Aktuality

sek

Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia! V pondelok 20.11.2017 boli vystavené šeky na mesiac December, žiakom budú doručené v utorok 21.11.2017. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že doklad o zaplatení stravy za mesiac December 2017 treba odovzdať do školskej jedálne do 30.11.2017. Prosíme, aby ste dodržali hore … viac

Clipboard01

Literárna súťaž Janka Frátrika

Krajská knižnica v Žiline zorganizovala už 2. ročník s názvom – Literárna súťaž Cena Janka Frátrika. Bola venovaná nášmu žilinskému rodákovi a básnikovi Jankovi Frátrikovi. Táto súťaž objavuje nové básnické talenty a dáva šancu im vyniknúť a zároveň podporuje literárnu tvorbu mladých. Z … viac

ypsilon

YPSILON

V tomto školskom  roku  sa žiaci našej školy môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Ypsilon,  ktorá je určená žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ. Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať … viac