Aktuality

admin-ajax

Pokyny k záveru školského roka 2018/2019

Všeobecne : 21.6.2019 (piatok) – uzatvorenie hodnotenia  a klasifikácie. 24.6.2019 (pondelok) – účelové cvičenie 5-9 + didaktické hry 1-4 – praktické. 25.6.2019 (utorok)  – 13,00 zasadnutie pedagogickej rady, odovzdávanie učebníc. 26.6.2019 (streda)  – prijímanie učebníc. 27.6.2019 … viac

thumbs-up-sign-8413541

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V súvislosti s novelou Zákona č. 544/2010 Z. z. ( s účinnosťou od 1.1. 2019) o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné … viac

kucharka

Odhlasovanie stravy a oznamy školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlásiť cez internet a odhlasovacie zariadenie do 25. 6. 2019 do 14.00 hod. a najneskôr do 26.6.2019 do 7,00 hod - v tomto prípade už len telefonicky, z dôvodu uzavretia prevádzky počas letných prázdnin. Strava sa bude … viac

sek

Dôležité upozornenie pre stravníkov

Od 1.9. 2019 dochádza k zmene systému na odoberanie stravy v našej školskej jedálni z dôvodu prijatia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom stravovaní – … viac