Aktuality

Schránka 01

Staň sa naším žiakom! (zápis do 1. ročníka)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Žiline - Závodí oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční od 5. apríla do 7. apríla v popoludňajších hodinách. Viac informácii získate tu: Zápis do 1. ročníka Budúci prvák by mal vedieť Odklad školskej dochádzky Na našej škole pôsobí aj Základná umelecká … viac

zápis-do-mš

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne od : 2. – 5. mája 2017 v čase od 7.00 – 16.00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa doručí zástupkyni RŠ … viac

fotbal to je hra 1

Prijímacie konanie do 5. športovej triedy

Prijímacie konanie do 5. športovej triedy MŠK Žilina v školskom roku 2017/2018 v ZŠ Školská - Závodie sa uskutoční 25.5.2017 o 16:30 hod. Zraz v areáli akadémie v Strážove bude o 16:00 hod. Výber je určený pre chlapcov narodených v rokoch 2006 a 2007. Je potrebné si doniesť športové oblečenie … viac

klokan

Matematický klokan

Dňa 20.3. (v pondelok) sa uskutočnil Matematický klokan. Prvý stupeň písal počas 1. - 2. vyučovacej hodiny a druhý stupeň počas 3. - 4. vyučovacej hodiny. Výsledky budú zverejnené 10.4. 2017 na stránke www.matematickyklokan.sk … viac