Aktuality

vysvedcenie

Koniec školského roka

Slávnostný program sa začne o 8:00 hod. pred budovou školy. Po skončení programu sa žiaci presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané koncoročné vysvedčenia. Približne o 9:20 hod. je naplánované posledné zvonenie ako rozlúčka s našimi deviatakmi. Výdaj stravy v školskej … viac

admin-ajax

Ocenenie z rúk žilinského viceprimátora

Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si 19. júna 2018 v priestoroch Rosenfeldovho paláca prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách. Jednou z nich … viac

admin-ajax

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie  oznamuje nasledovné voľné pracovné miesta: upratovačka – úväzok 1,0, nástup od 1.8.2018, učiteľka s aprobáciou Sj – Aj – úväzok 1,0, nástup od 27.8.2018, školníčka pre MŠ - úväzok 1,0, nástup od 1.9.2018 (bližšie informácie 7634780, 0904 136 … viac