Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Otvorenie školského roka 2015 /2016 bude dňa 2.9.2015 o 8.00 hod. na školskom ihrisku, kde prváci dostanú menovky s označením svojej triedy. Zoznamy tried s menami detí sú vyvesené na vchodových dverách základnej školy a na stránke našej školy. V prípade nepriaznivého počasie Vás budú čakať pani učiteľky v triedach.

Školské potreby pre žiakov 1. ročníka.

Tešíme sa na Vás a najmä na budúcich prváčikov!!!

ZOZNAMY PRVÁKOV

1. A

Mgr. Slávka Čechovičová

1. Čechovičová Laura
2. Franek Peter Matej
3. Greguš Alexander
4. Kadiková Terézia
5. Kopál Michal
6. Kulla Matej
7. Kýška Gabriel
8. Laco Šimon Stanislav
9. Martinko Alex
10. Matúšek Timotej
11. Mizerová Olívia
12. Polomčáková Alexandra
13. Szotkovská Natália
14. Szotkovská Simona
15. Šugár Samuel
16. Trnovcová Lucia
17. Valašková Lenka
18. Varnaiová Alžbeta
19. Záborský Jakub

 

1. B

Mgr. Alica Hromová

1. Baleja Juraj
2. Brodňan Richard
3. Fujak Diego
4. Golianová Katarína
5. Golianová Tereza
6. Havrillová Melánia
7. Jakubský Tobias
8. Jurga Adam
9. Kapusniak Martin
10. Kollár Daniel
11. Kothaj Filip
12. Nemčeková Michaela
13. Panoušek Alexander
14. Paškuliak Andrej
15. Petráško Matúš
16. Serafin Tobias
17. Sibila Jakub
18. Škrobianová Tatiana
19. Uličný Adam
20. Zubčeková Liana

 

1. C

Mgr. Dagmar Funtíková

1. Brozová Ela
2. Červený Martin
3. Čibenková Zuzana
4. Ďatková Karolína
5. Ftorek Radovan
6. Gašperec Michal
7. Holtan Dušan
8. Jakubec Šimon
9. Kasper Tomáš
10. Kliment Matúš
11. Kováč Artur
12. Kubišová Claudia
13. Líšková Miroslava
14. Mlichová Tereza
15. Randík Adam
16. Rebeťák Daniel
17. Salát Matej
18. Senková Katarína
19. Waczlav Maximilián
20. Weichpart Teo
21. Zaťková Laura

Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 12 žiakov z I. stupňa. Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi a na základe pridelených bodov získali diplom Múdreho Maksáčika:
Maksík 2: Adela Demeterová 2.A, Adriánka Králová 2.A
Maksík 3: Lukáš Kasper 3.A, Martin Kuchar 3.A, Samuel Chudík 3.A, Agáta Maliarová 3.B, Lucia Božková 3.B
Maksík 4: Simona Hulínová 4.C
Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:
Maksík 3: Tomáš Gaňa 3.A, Dávid Fiflík 3.A
Všetkým súťažiacim gratulujem a teším sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.
Koordinátor Mgr. Šlauková

http://zszavodie.sk/?p=7509

Festival drotárstva

Festival drotárstva – podujatie, ktoré sa vydarilo
Piatkové popoludnie sme strávili v areáli Budatínskeho hradu. Panie učiteľky Bučková, Čechovičová a Králiková nás zobrali na výbornú akciu.
Považské múzeum v Žiline pripravilo obľúbený Festival drotárstva a XXIV. ročník stretnutia drotárskych majstrov. V historickom stane v areáli Budatínskeho hradu sme si pozreli rozprávku Drotárska púť. Veľmi nás zaujala.
Niektorí z nás sa stali hercami v humornej inscenácii s drotárskou tematikou, ktorú predviedlo duo Kapor na scéne.
Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne Škola drôtovania. Témou boli inšpirácie z ríše hmyzu. Pod vedením šikovných drotárov sme si vyrobili krásne predmety, ktoré nám budú pripomínať tento deň.
Na záver sme si išli pozrieť vežu Budatínskeho hradu. Sprevádzala nás sympatická sprievodkyňa, ktorá nám priblížila históriu tejto kultúrnej pamiatky. Mali sme šťastie, boli sme tu práve o tretej hodine a tak sme si mohli vypočuť zvuk hradných zvonov priamo pod nimi v kupole hradu.
Zaujímavá bola aj expozícia keramiky. Tie najväčšie nádoby boli rovnako veľké ako niektorí z nás.
Tešíme sa na budúci rok. Radi sa zúčastníme tohto najreprezentatívnejšieho podujatia v odbore drotárstva v rámci Slovenska, ktoré má medzinárodný charakter.
Žiaci zo ZŠ v Závodí

http://zszavodie.sk/?p=7500

Čítajme si 2015

Dňa 18. 06. sa žiaci 1. – 4. ročníka / 172 žiakov / zapojilo do ôsmeho ročníka detského čitateľského maratónu s názvom ” Čítajme si 2015 “.
Žiaci našej školy čítali knihy : Peter Pan, Popoluška – prváci, O Guľkovi Bombuľkovi – druháci, Rozprávky H. CH. Andersena – tretiaci, Nezblázni sa mamička – štvrtáci. Každý žiak, ktorý prečítal jednu stranu z knihy, dostal záložku a sladkú odmenu. Pevne veríme, že dobrá kniha, bude verným
spoločníkom našich žiakov i cez letné prázdniny.
J. Nigutová

http://zszavodie.sk/?p=7497

Matematicky klokan

Dňa 23.3.2015 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan.V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 79 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z I. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 64 žiakov.
Medzi úspešných riešiteľov patrili:
Klokanko 2 Angela Gordíková 2.A, Petra Čanigová 2.A, Martin Gašperec 2.B, Lucia Stroková 2.B
Klokanko 3 Martin Kuchar 3.A, Jakub Emanuel Puliš 3.B, Nela Molnárová 3.B, Cyril Košťál 3.B
Klokanko 5 Martina Gaňová 5.A, Matej Mikuláš Garčár 5.B, Barbora Mekyňová 5.B
Klokanko 6 Maximilián Maliar 6.B
Benjamín 8 Lukáš Šugár 8.B
Martina Gaňová z 5.A sa zároveň stala aj držiteľkou titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN“. Hoci odmenou pre súťažiacich bol iba diplom a pero účasť na súťaži má význam, pretože účastník si môže porovnať svoje vedomosti a schopnosti s inými deťmi. Preto ďakujeme všetkým rodičom, ktorí úhradou účastníckeho poplatku umožnili svojim deťom overiť si i takýmto súťažným spôsobom svoje vedomosti.
Koordinátor M.Šlauková

http://zszavodie.sk/?p=7251