Školský ples v Závodí

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpila  folklórna skupina Rozsutec pod vedením Štefana Muchu. Divákom sa  program veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a predseda združenia Ladislav Vrtich. Prvá cena v tombole  naozaj zaujala. Poznávací zájazd do Paríža a Disneylandu venovala cestovná kancelária Gadtours. ĎAKUJEME všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a na skvelú zábavu.

Divadelné predstavenia v anglickom jazyku sa veľmi páčili

Žiaci 3.-6. ročníka sa na hodinách anglického jazyka pod vedením svojich učiteliek pripravili na divadelné predstavenie. Museli zvládnuť základnú slovnú zásobu k predstaveniu, frázy, slovné spojenia ale aj pesničky. Potom ich už čakal Smelý zajko v Afrike /A bold rabbit in Africa/ v Dome Odborov.

Aj žiaci 7.-9. ročníka sa museli popasovať s prípravou na predstavenie. Mali o niečo zložitejšiu, ale veľmi aktuálnu tému mladých ľudí a to závislosť od internetu a technológií. Predstavenie  The Onlines bolo veľmi úspešné a páčilo sa.

Ďakujeme martinskému divadlu za predstavenia a tešíme sa opäť na budúci rok

EINSTEIN TEEN 4. – 9. ročník

Triedne kolá súťaže sa uskutočnia od 11.2.2019 do 20.2.2019 na hodinách anglického jazyka.

Školské kolo pre 4., 5., 6. ročník sa uskutoční dňa 26.2.2019 /utorok/ o 14.00 hod v PC 3.

Školské kolo pre 7., 8., 9. ročník sa uskutoční dňa 28.2.2019 /štvrtok/ o 14.00 hod v PC 3.

Ide o prepojenie poznatkov z iných predmetov v anglickom jazyku – využitie metódy CLIL a čítania s porozumením.

Žiakom želáme veľa šťastia v súťaži!

Škola v prírode – lyžiarsky výcvik

V dňoch 10.2. – 15. 2. 2019 sa prihlásení žiaci 4. ročníka zúčastnia zimnej ŠKOLY v PRÍRODE – lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Ski Centrum Žiar – Dolinky. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v Hoteli Spojár – Smrečany.
Všetky potrebné informácie obdržali zákonní zástupcovia v písomnej forme.

Triedime odpad

Odpad. Tvoríme ho všetci, je všade okolo nás. Čo s ním? Ako sa ho čo najrýchlejšie a správne zbaviť?
Triediť!
Triedený odpad sa dá rýchlejšie zlikvidovať.
Triediť odpad sa rozhodli aj žiaci a zamestnanci našej školy. Na chodbách sú rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu- plasty, papier, nápojové obaly.

Aby nádoby v triedach boli pre žiakov ,,pútavé”, vedenie školy sa rozhodlo vyhlásiť súťaž o najzaujímavejší vzor nádoby na separovaný zber. Druhá súťaž je o najaktívnejšiu triedu v separovaní.
Víťazný návrh a trieda budú ocenené vedením školy!

Lyžiarsky výcvik

Od pondelka 4.2.2019 do piatka 8.2.2019 absolvujú naši siedmaci lyžiarsky a snowboardový výcvik v malebnom prostredí Žiarskej doliny.

Stretnutie pred školou: pondelok 4.2.2019  o 7:50 hod.

Prajeme veľa sily, energie a nových zážitkov.

Polročné vysvedčenia a prázdniny

Dňa 31. januára 2019 (štvrtok) sa končí prvý polrok školského roka 2018/2019. Žiaci v tento deň dostanú od svojich triednych učiteľov výpisy polročných vysvedčení s výsledkami svojej práce.

O deň neskôr (piatok 1. februára 2019) ich čakajú polročné prázdniny. Do školských lavíc sa znova vrátia v pondelok 4. februára.

Opäť úspešne v okresnom kole Olympiády v ANJ

Dňa 16.1.2019  sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vysoká konkurencia  nás  „preverila  vo vedomostiach“.  Aj napriek tomu sa môžeme opakovane  tešiť.  Martin Zboran, v kategórii 1A zo VII. B, je úspešný riešiteľ a Vanesa Kuparová, v kategórii 1B  z  IX. A,  sa umiestnila na peknom 2. mieste. Od víťazstva ju delilo iba pol boda.

Tešíme sa a gratulujeme obidvom žiakom  k úspechu! Ďakujeme učiteľkám ANJ, ktoré pripravovali súťažiacich na súťaž.

Úspech v celoslovenskej súťaži

Začiatkom decembra 2018 sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Žiline vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „Láskavosť má zmysel.“ Súťaž sa konala pod záštitou organizácie LIONS CLUB-u, ktorá podporuje detské a mládežnícke talenty. Žiak našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline-Závodí, Martin Zboran zo VII.B, sa umiestnil na 3. mieste. Na túto výtvarnú súťaž ho pripravovala Mgr. Nadežda Kelíšková zo ZUŠ, ktorej sa chceme zároveň poďakovať.