Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia!
V pondelok 20.11.2017 boli vystavené šeky na mesiac December, žiakom budú doručené v utorok 21.11.2017.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že doklad o zaplatení stravy za mesiac December 2017 treba odovzdať do školskej jedálne do 30.11.2017.
Prosíme, aby ste dodržali hore uvedený termín o odovzdaní zaplatenej poštovej poukážky, aby Vaše dieťa bolo prihlásené na stravu 1.12.2017.
(platby realizované na pošte sú pripísané na účet školskej jedálne až po piatich pracovných dňoch!)

Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 11. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo v písomnej časti 75 žiakov. Do školského kola postúpilo 19 najlepších. Tí pracovali nielen písomne, ale  aj ústne. Museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

KATEGÓRIA: 7. ročník

1. Koprdová Nina, 7.B
2. Králová Patrícia, 7.A
3. Hriník Marko, 7.A

KATEGÓRIA: 8.ročník

1. Micieli Jesicca, 8.A
2. Čižmárová Terézia, 8.A
3. Hroza Roman, 8.B, Mekyňová Barbora, 8.A

KATEGÓRIA: 9.ročník

1. Bechný Adam, 9.C
2. Miartušová Silvia, 9.B
3. Šoška Matej, 9.C

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

Žiaci 3. – 5. ročníka našej školy sa v dňoch 7. a 8. novembra 2017 zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách, 3. ročník v kategória DROBCI, 4. a 5. ročník v kategórii BOBRÍCI.

Najúspešnejší DROBCI:
Laura Čechovičová, 3.A    68/72
Teo Weichpart, 3.C    64/72
Dušan Holtan, 3. C    64/72

Najúspešnejší BOBRÍCI:
Lucia Stroková, 5.B    96/96
Agáta Macúchová, 5.A    84/96
Tomáš Košťál, 5.B    84/96
Angela Gordíková, 5.A    80/96
Martin Gašperec, 5.B    76/96
Dávid Kysela, 5.C    76/96
Samuel Michálek, 4.A    76/96
Laura Valková, 4.A    76/96
Alexandra Trajčíková, 4.B    76/96

Absolútnou víťazkou s plným počtom bodov sa stala Lucia Stroková z 5.B triedy.
GRATULUJEME!

Literárna súťaž Janka Frátrika

Krajská knižnica v Žiline zorganizovala už 2. ročník s názvom – Literárna súťaž Cena Janka Frátrika. Bola venovaná nášmu žilinskému rodákovi a básnikovi Jankovi Frátrikovi. Táto súťaž objavuje nové básnické talenty a dáva šancu im vyniknúť a zároveň podporuje literárnu tvorbu mladých.
Z prihlásených vyše 80 príspevkov bolo najviac zo Žiliny a okolia, ale boli tu i práce z Topoľčian a Hlohovca. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Tri boli venované základným školám a štvrtá stredným školám. Tejto súťaže sa zúčastnili svojimi príspevkami aj žiaci našej školy.
V rámci základných škôl vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii žiačka Silvia Miartušová z IX. B a 2. miesto vo svojej kategórii Samuel Chudík zo VI .A. Víťazi získali pekné ceny a mohli sa zúčastniť seminára o ďalšom našom významnom rodákovi Jánovi Lenčovi z pohľadu jeho osobných priateľov zo Spolku slovenských spisovateľov a vnuka Gorana Lenča.

Srdečne blahoželáme!

Korčuľovanie

Žiaci 2.- 4. ročníka budú od 7. 11. 2017 každý utorok korčuľovať na Zimnom štadióne v Žiline v čase 8.30 hod – 9.30 hod.
Prosíme, aby žiaci boli pripravení podľa pokynov triednych učiteliek (korčule, prilba, rukavice, vhodné oblečenie, čaj).

Olympiády v cudzích jazykoch – ANJ, NEJ, RUJ

Triedne kolá Olympiád v CJ sa uskutočnia na hodinách do 10.11.2017.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku bude dňa 13.11.2017 v pondelok. Testy sa budú písať na hodinách nemeckého jazyka podľa pokynov vyučujúcich. Ústna časť sa uskutoční v ten istý deň o 14.00 hod v VII. C.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bude dňa 14.11.2017 v utorok. Testy sa budú písať v školskej jedálni. Zraz žiakov je o 7.55 hod vo vestibule školy.  O 8.00 hod budú písať písomnú časť žiaci z 1. ročníka a 8.,9. ročníka. O 9.30 hod budú písať písomnú časť žiaci zo 4.,5.,6.,7. ročníka. Zraz žiakov je o 9.25 hod vo vestibule školy. O 10.30 hod budú písať žiaci 2.,3. ročníka, ktorí sa vrátia z korčuľovania. Prídu do jedálne v sprievode pani učiteľky Surňákovej.

Ústna časť pre 1.,2.,3. ročník sa uskutoční v ten istý deň v utorok 14.11.2017 o 14.00 hod v VII. C. Ústna časť pre 4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník sa uskutoční vo štvrtok 16.11.2017 o 14.00 hod v VII. C.

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku bude dňa 15.11.2017 v stredu. Testy sa budú písať na hodinách ruského  jazyka podľa pokynov vyučujúcich. Ústna časť sa uskutoční v ten istý deň o 14.00 hod v VII. C.

Želáme veľa úspechov!

KOMPARO

Dňa 16. novembra 2017 (štvrtok) budú naši ôsmaci a deviataci písať počas prvých troch vyučovacích hodín KOMPARO. Po skončení pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

Základné informácie o KOMPARE pre rodičov žiakov nájdete TU.

Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 10.- 12. októbra sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci boli veľmi aktívni a usilovní. Spoločne sa nám podarilo vyzberať 6820 kg!

Vyhodnotenie:
1. stupeň:
1. miesto   4.A   756 kg
2. miesto   4.B   647 kg
3. miesto   1.B   502 kg

2. stupeň:  
1. miesto:   7.B  979 kg
2. miesto:   6.A   293 kg
3. miesto    5.B   257 kg

Jednotlivci:  
1. stupeň
Roman Kikloš  1.B   353 kg
Kristína Kiklošová   4.B   353 kg

2. stupeň
Rebecca  Kavacká    7.B   877 kg

Najlepšia trieda a jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.
Peniaze boli rozdelené jednotlivým triedam a odovzdané triednym učiteľom.

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému dňu školských knižníc 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.  Aj tento rok sa do tohto projektu zapojili žiaci našej školy v počte 408. Vyrobili krásne záložky, ktoré boli poslané partnerskej škole v Poprade. Popradskí spolužiaci vyberú tri najkrajšie a tie budú odmenené knihou.