Shakespeare’s Day 2019

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.
S ňou sme sa stretli na recitačnej súťaži Shakespeare’s Day, ktorej školské kolo sa uskutočnilo 11. apríla 2019. Sedemdesiat mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I (2. – 4. ročník)
1. Matúš Víglašský, II.B (poézia)
2. Simona Szotkovská, IV.A (próza)
3. Peter Gamboš, II.B (poézia)

Čestné uznanie získali: Marína Koscelníková (II.A), Marko Vojsovič (III.A), Simona Randíková (III.B), Šimon Jakubec (IV.C).

Kategória II (5. – 7. ročník) – PRÓZA
1. Petra Okonová, V.A
2. Dominika Janotková, VII.A
3. Adela Procházková, VI.B

Kategória II (5. – 7. ročník) – POÉZIA
1. Aneta Špircová, V.B
2. Adela Jurgová, VII.A
3. Peter Štefánik, V.A

Kategória III (8. a 9. ročník) – PRÓZA
1.Vanesa Kuparová, IX.A
2. Adam Čibenka, VIII.B
3. Stanislava Vandžurová, VIII.B

Kategória III (8. a 9. ročník) – POÉZIA
1. Katarína Vrtichová, VIII.B
2. Rebeka Kavacká, VIII.B
3. neudelené

Výhercom gratulujeme a dúfame, že tradícia recitačných súťaží na našej škole bude úspešne pokračovať naďalej.

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny trvajú od 18. 04. 2019 (štvrtok) do 23. 04. 2019 (utorok). Nástup do školy po prázdninách bude v stredu 24.4.2019.

Puškinov pamätník

Školské kolo recitačnej súťaže v ruskom jazyku Puškinov pamätník sa uskutoční 29.apríla 2019 (pondelok) o 14:00 v priestoroch školy.

Goetheho pamätník

Dňa 30.4.2019 sa uskutoční o 14,00 hodine školské kolo v recitácii nemeckej poézie a prózy Goetheho pamätník.

Konzultácie

Dňa 16.4.2019 (utorok) budú od 15:30 hod konzultácie o výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov.

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Obvodného kola sa zúčastnili títo žiaci:
Gaňa Tomáš -7.A – 2. – 5. miesto
Líška Richard – 7.B
Ftorek Branislav – 8.A
Žilinčárová Alexandra – 8.A
Fučík Martin -8. A
Kovalčík Richard -8.A

Okresné kolo Pytagoriády

5. ročník: úspešní riešitelia
Dojčinovičová Gréta Elin -5.A
Kiklošová Kristína -5. B

7. ročník: úspešní riešitelia
Líška Richard – 7.B
Zboran Martin – 7.B

Školské kolo Shakespeare´s Day

Prvou z recitačných súťaží v cudzom jazyku bude školské kolo Shakespeare´s Day11. apríla (štvrtok) o 14:00 v priestoroch školy. Po slávnostnom otvorení sa žiaci rozdelia do troch kategórií a tried podľa pokynov vyučujúcich.

Sme víťazi v mestskom kole EINSTEIN TEEN 7-9

Už po piatykrát  sa v priestoroch našej ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 7. – 9. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, si  28. marca 2019 zmeralo svoje sily 27 žiakov z deviatich prihlásených škôl.

Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom v Žiline, odborom školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda – Biológia, Kultúra a umenie, Gramatika a lexika anglického jazyka, Voľný čas, záľuby, vzory, ideály, literatúra, Odievanie a móda, Krajiny, mestá a miesta – Geografia, História, ICT, Žilina – moje mesto a Veda a matematika.

Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť zadávania správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich – zo 7., 8.  a 9. ročníka, predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.

Súťaž je postavená na metóde CLIL, ktorá prepája poznatky z iných predmetov v anglickom jazyku. Nastáva tak situácia, kedy žiaci získavajú vedomosti z iného predmetu, ale zároveň sa učia a prakticky uplatňujú cudzí jazyk. Pri takejto forme výučby dochádza k rozvoju predovšetkým komunikačných schopností a zároveň k zmene v spôsobe uvažovania, kedy žiaci začínajú rozmýšľať v cudzom jazyku.

Naši žiaci  Šimon Hudec (VII. A), Jakub Randík  (VIII.A), Alex Šimalčík  (IX. B) sa umiestnili na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.