Bavme deti športom

Dňa 8.2. sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže v Športovej hale na Rosinskej ceste. Spomedzi 11 škôl sme sa umiestnili na peknom 5. mieste. Družstvo v zložení: Martin Čižmárik, Rebeka Kujanová, Bruno Delinčák, Nina Seduchová, Melánia Havrillová, Maximilán Waczlav, Martina Závodská a Martin Olejár súťažilo v 5 disciplínach- skok z miesta, slalomový beh, prekážková dráha, hod plnou loptou a skok cez švihadlo.

Srdečne gratulujeme!

Okresné kolo Geografickej olympiády.

Dňa 6. 2. 2018 sa konalo v Mestskom úrade v Žiline okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

5. ročník: Tomáš Macura, Martin Cvacho,
6. a 7.ročník: Petra Vaščáková, Alexandra Žilinčárov, Adam Čibenka,
8. a 9. ročník: Alžbeta Harzeková, Matej Šoška, Maximilián Maliar.

Úspešnými riesiteľmi sa stali Alžbeta Harzeková /9.A/ – 3. miesto a Matej Šoška /9.C/ – 6. miesto.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny sú v termíne od 19.2. 2018 (pondelok) do 23.2. 2018 (piatok). Nástup do školy po prázdninách bude v pondelok 26.2. 2018.

Prajeme príjemné prežitie jarných prázdnin!

Druhé miesto v krajskom kole Olympiády v ANJ

Dňa 14.2.2018 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala Barbora Mekyňová z VIII. A triedy a umiestnila sa na 2. mieste.

Blahoželáme k úspechu!

Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia!

Vo štvrtok 15.2. 2018 budú vystavené šeky na mesiac Marec.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že doklad o zaplatení stravy na marec treba odovzdať do školskej jedálne do 28.2. 2018.

Prosíme, aby ste dodržali hore uvedený termín o odovzdaní zaplatenej poštovej poukážky, aby Vaše dieťa bolo prihlásené na stravu 1.3.2018.
(platby realizované na pošte sú pripísané na účet školskej jedálne až po piatich pracovných dňoch!)

Pripomíname, že stravné pre žiakov športových tried na jeden obed je vo výške 1,48€, preto si treba skontrolovať, prípadne upraviť platbu realizovanú trvalým príkazom na vyššiu hodnotu, aby bol pokrytý celý mesiac a zároveň aj používať už iba nový variabilný symbol!

Žiaci si potom na základe potvrdenia o zaplatení stravy môžu prísť vybrať stravenky na nový mesiac k tajomníčke ŠJ v čase výdaja obedov od 11,30 do 14,00h. najneskôr však do 28.2. 2018!

Darujte 2 % Vašim deťom.

Vážení rodičia, darujte 2% z dane  OZ Podporme vzdelávanie v škole v Závodí.

Tlačivo pre zamestnancov si môžete stiahnuť TU.

Opäť divadelné predstavenia v anglickom jazyku

Dňa 16.2.2018 /piatok/  sa žiaci 3.-9. ročníka zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

3.-6. ročník A bold rabbit /Smelý zajko/ o 10.00 hod v Dome Odborov, odchod autobusov je  o 9.30 hod zastávka Závodského –pri pomníku, naspäť o 11.15 hod, zastávka pri Auparku.

Divadelná adaptácia slávnej knižky Jozefa Cígera Hronského je azda prvou naozajstnou knihou, ktorú držali v rukách celé generácie slovenských detí. Putovanie malého zajka svetom sprevádza túžba spoznať nové veci, túžba presláviť sa a niečo naozaj veľké dokázať. Paradoxom Cígerovej rozprávky je skutočnosť, že zajko, hoci smelý a odvážny, je vlastne anti-hrdinom. Nepočúvne otcovu radu, že zajace majú chodiť po takých chodníčkoch, po  ktorých chodievajú ľudia, oklame vranu i psov, vystraší ľudí v meste, okradne zbojníkov, prvé čo si za ukradnuté peniaze kúpi je krásny oblek a nové auto. I napriek týmto skutočnostiam, je zajko aj pozitívnym hrdinom. V inscenácii sú veselé pesničky, ktoré rámcujú a dopovedajú jednotlivé výstupy.

7.-9. ročník The Heroes /Hrdinovia/ o 11.45 hod v Dome Odborov, odchod autobusov o 11.10  hod zastávka Závodského – pri pomníku, naspäť o 13.00 hod, zastávka pri Auparku.

Anketa Detský čin roka už takmer 20 rokov predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo chorých rodičov. Anglicko-slovenská inscenácia Hrdinovia je mozaikou týchto príbehov a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho predstavujeme úplne inak. V hre sú predstavené autentické postavy mladých ľudí, ktoré dokážu divákov svojím príbehom osloviť a veríme, že aj inšpirovať. Posolstvo je napokon jednoduché – v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť strach ním byť.

V rámci hodín anglického jazyka sa žiaci pripravia na predstavenia prostredníctvom materiálov od svojich učiteľov. Materiály si môžu žiaci stiahnuť aj www.bezkriedy.sk

Želáme nezabudnuteľné zážitky!

divadlo

Detské olympijské hry

Dňa 5. 2. 2018 sa v telocvični pri ZŠ V. Javorku v Žiline uskutočnili Detské olympijské hry. Akcia sa niesla v duchu blížiacich sa olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu.
Do tejto športovej súťaže sa zapojilo spolu deväť žilinských škôl. Podmienkou bolo vytvoriť zmiešané družstvo (3 dievčatá a 3 chlapci). Žiaci sa museli popasovať s niekoľkými disciplínami, kde okrem športového výkonu bola dôležitá vzájomná spolupráca. Aj keď umiestnenie nebolo prioritné, žiakom našej školy sa podarilo zvíťaziť a mohli si tak od organizátorov prevziať zlaté poháre za 1. miesto.

Našu školu reprezentovali: Angela Gordíková, Sofia Belaníková (obe 5.A), Tamara Pavlovičová (6.B), Tobias Horvát (5.C), Dávid Fiflík, Teodor Staník (obaja 6.C).

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Oznam pre stravníkov športových tried!

Z dôvodu prechodu na stravu v športových triedach Vám oznamujeme, že si musíte vždy k poslednému dňu v mesiaci prísť pre nové stravenky k tajomníčke ŠJ, ktoré budete používať súčasne s čipovým kľúčom kvôli rozlíšeniu od ostatných stravníkov školy.
Ak si zabudnete čipový kľúč alebo novú stravenku, hláste sa vždy u tajomníčky ŠJ, ktorá Vám vydá náhradný lístok na stravu a zároveň odoberie stravu v čipovom systéme.

Nové stravenky budú vydané len v prípade uhradenej stravy na nasledujúci mesiac, preto pripomíname o včasné dodanie potvrdenia úhrady – ústrižok šeku pri platbe na pošte alebo vytlačené potvrdenie úhrady cez internet banking (t.j. do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca).
Stravenky na obedy si môžu stravníci vybrať vždy iba v čase výdaja obedov od 11,30 do 14,00 hod.

!!! Pozor, zmena variabilného symbolu na šeku!!!

Školský ples v Závodí opäť skvelý

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpili žiaci zo základnej umeleckej školy pod vedením Štefana Muchu a folklórna skupina Rozsutec. Prekvapilo aj tanečné vystúpenie skupiny TARA. Program sa veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a členka združenia Eňa Polkorábová.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a ďakujeme za skvelú zábavu.