Vyhodnotenie čítania s porozumením – ANJ, NEJ a RUJ

Mesiac kníh, marec, bol popretkávaný rôznymi úlohami zameranými na čítanie s porozumením. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci museli popasovať s rôznymi textami, ku ktorým riešili viaceré úlohy. Títo žiaci ich zvládli najlepšie:

Anglický jazyk

4. ročník: Štefánik Peter IV.A, Kiklošová Kristína IV.B, Palkovič Timotej IV.

5. ročník: Kullová Kristína V.A, Procházková Adela V.A, Gašperec Martin V.B, Vavrica Michal V.B, Jokl Jakub V.C

6. ročník: Fabriciová Nina VI.A, Vaníková Simona VI.A, Pavlovičová Tamara VI.B, Matej Bukovčan VI.

7. ročník: Niepel Peter VII.A, Dlouhá Nela VII.B, Wohlmuth Adrián VII.B

8. ročník: Kudláč Matúš VIII.A, Majdišová Alžbeta VIII.A

9. ročník: Oršulová Nina IX.A, Závodská Alexandra IX.B, Pekara Peter IX.C

Nemecký jazyk 

7. ročník: Koprdová Nina, 7.B, Vandžurová Stanislava, 7.B, Cisarik Lukáš, 7.B, Ftorek Branislav , 7.A, Michálek Jakub, 7.B, Fučík Martin, 7.A, Dlouhá Nela, 7.B, Valášek Jakub, 7.A, Vojtko, Lukáš, 7.C, Havel Kevin, 7.A, Tichý Stanislav, 7.C

8. ročník: Bobok Denis, 8.B, Šprtka Tomáš, 8.A, Jargaš Marek, 8.B, Micieli Jessica, 8.A, Zelný Filip, 8.B, Kudláč Matúš, 8.A

9. ročník:  Drábiková Michaela, 9.B, Bechný Adam, 9.C, Miartušová Silvia, 9.B, Tinková Martina, 9.A, Oravec Martin, 9.C, Pevalová Miroslava, 9.A

Ruský jazyk 

7. ročník: Juríková Martina, 7.B, Kavacká Rebecca, 7.B, Sibilová Anna, 7.A, Žilinčárová Alexandra, 7.A, Niepel Peter , 7.A, Jakubíková Veronika, 7.A, Mlkvik Tomáš, 7.C

8. ročník:, Muráňová Tatiana, 8.A, Strelec Oliver, 8.A, Polkorábová Nikola, 8.A, Vrtich Martin, 8.A, Lonc Samuel, 8.A, Martinček Kristián, 8. B, Kubovich Jakub, 8.B

9. ročník: Závodská Alexandra, 9.B, Parčiš Adam, 9.B, Rybárik Jozef, 9.A, Ryboňová Berenika, 9.B, Urgela Samuel, 9.C

Vyhodnotenie recitačnej súťaže z nemeckého jazyka Goetheho pamätník

16.4.2018 sa stretlo 31 žiakov v školskom kole súťaže Goetheho pamätník, kde ukázali svoje nadanie a talent predniesť poéziu a prózu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Koprdová Nina, 7.B
2. miesto: Čurná Karolína, 7.A
3. miesto: Ftorek Branislav, 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Matejka Kristián, 8.A
2. miesto: Cabajová Daniela, 8.A
3. miesto: Jargaš Marek, 8.B, Kudláč Matúš, 8.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Bechný Adam, 9.C
2. miesto: Ješková Katarína, 9.A
3. miesto: Halúska Samuel, 9.C

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Adresa  školy: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

Pozícia: pomocná kuchárka

Úväzok: plný

Predpokladaný dátum nástupu: 22.8. 2018 (upresníme)

Požiadavky:

  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo výučný list v odbore kuchár alebo predavačka v potravinách
  • zdravotný preukaz

Žiadosti zasielať mailom na adresu azavodska@zsmszavodie.sk alebo osobne do školskej jedálne vedúcej ŠJ.

Prípadné ďalšie informácie na tel.č. –  vedúca ŠJ : 041/ 723 24 50

Naša škola opäť medzi najlepšími na Slovensku!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (skrátene INEKO) vydal najnovšie poradie základných a stredných škôl, vrátane gymnázií, na Slovensku. Medzi desiatkou najlepších sa v základných školách dostala aj ZŠ s MŠ Školská v Závodí, celkovo získala hodnotenie 8,9 z 10 bodov. K výslednej známke jej výrazne pomohli výsledky žiakov v testovaní, a to ako pri piatakoch (známka 9,8 z 10), tak aj pri deviatakoch (známka 9,2 z 10).

Naša škola opäť medzi najlepšími na Slovensku!

Darujte 2 % Vašim deťom.

Vážení rodičia, darujte 2% z dane  OZ Podporme vzdelávanie v škole v Závodí.

Tlačivo pre zamestnancov si môžete stiahnuť  TU.

Návšteva v domove seniorov

Dňa 27. marca sme so žiakmi 7. a 8. ročníka navštívili Domov Harmónia, aby sme urobili radosť týmto ľuďom. Hrali sa spoločenské hry, vyrábali sa kvety len tak pre radosť. K niektorým si stačilo iba prisadnúť, počúvať a porozprávať sa.
Čas uplynul veľmi rýchlo. S úsmevom, pohladením a zamávaním sme sa rozlúčili. Vo vnútri nám ostal hrejivý pocit niečoho dobrého. Veľká vďaka za tie deti, ktoré ešte dokážu vo svojom voľnom čase z lásky niečo pre druhého urobiť.

Snežienky v knižnici

Krásne popoludnie v knižnici sme užili spolu so Snežienkami v stredu 21.3. Do našej školskej knižnice prišla vzácna návšteva, štyri krásne biele chlpaté dámy so svojou inštruktorkou z neziskovej organizácie Zmysel života. Spoločne sme si precvičili artikuláciu a prečítali úryvok z knihy. Psíky nás nabili energiou a pozitívnymi myšlienkami. Celé popoludnie sa nieslo v znamení skvelej zábavy a rozvoja čítania. Naše heslo je: ,, Milujeme knihy, donekonečna a ešte ďalej!“
Veríme, že takéto podujatie sa bude opakovať častejšie .

Mestské kolo EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka

Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom Oxford University Press. Spoluorganizátori venovali aj pekné ceny súťažiacim.  Na súťaži zápolilo 9 škôl z nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať vedomosti v 13 oblastiach napríklad v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, v móde….

Našu školu reprezentovali Jakub Štefanik VII. C, Františka Pašková VIII. A a Nina Oršulová IX. A, ktorí žiaľ do finále nepostúpili.

Aj napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu školy.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie vo forme konzultácií, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) od 15:30 hod.