Koniec školského roka

Slávnostný program sa začne o 8:00 hod. pred budovou školy. Po skončení programu sa žiaci presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané koncoročné vysvedčenia. Približne o 9:20 hod. je naplánované posledné zvonenie ako rozlúčka s našimi deviatakmi.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 29.6.2018 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.!

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, v budúcom roku pokračujeme opäť

Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Sharon, Ellie a Ralph. Žiaci mali  každý deň šesť vyučovacích hodín anglického jazyka. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Príjemné bolo od nich  na záver týždňa počuť, že sa  stali súčasťou kolektívu na základnej škole v Závodí a cítili sa u nás ako doma. Boli spokojní s úrovňou ovládania anglického jazyka detí, čo povzbudilo aj učiteľov na škole. Tí si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí. Projekt by sme chceli zopakovať pre budúcich deviatakov opäť budúci školský rok.

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie  oznamuje nasledovné voľné pracovné miesta:

upratovačka – úväzok 1,0, nástup od 1.8.2018,

učiteľka s aprobáciou Sj – Aj – úväzok 1,0, nástup od 27.8.2018,

školníčka pre MŠ – úväzok 1,0, nástup od 1.9.2018 (bližšie informácie 7634780, 0904 136 758).

Ďalšie informácie na: skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivo je umiestnené na stránke: www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie) zasielajte v termíne do 22.6.2018 na tu uvedenú e-mailovú adresu, alebo doručte na sekretariát školy.

 

Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia a stravníci,

výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 29.6.2018 v čase od 10.00h do 12.00h.!

 

Pozor zmena – ŠKD poplatok!

Nariadením mesta Žilina sa od 1.6.2018 znižuje mesačný poplatok v ŠKD za súrodenca na polovicu. Najstaršie dieťa platí 10 eur mesačne a súrodenec 5 eur mesačne.

Rozhodnutie o prijatí do MŠ

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k 1.septembru 2018 si zákonný zástupca dieťaťa môže prevziať osobne v materskej škole v dňoch 31.5. – 1.6.2018 v čase od 12.00 – 16.00 hod.

Anglický týždeň pre deviatakov

Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 sa žiaci deviatych ročníkov budú rozprávať iba po anglicky. Zaujímavé hodiny anglického jazyka s využitím metódy CLIL budú viesť traja lektori z Veľkej Británie. Žiakov čaká každý deň šesť vyučovacích hodín anglického jazyka.

Pevne dúfame, že sa deviatakom  budú hodiny páčiť,  odnesú si množstvo poznatkov a zlepšia si komunikáciu v anglickom jazyku. Zároveň veríme, že sa   lektori  u nás budú cítiť dobre.

Projekt je realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí.

Deň Zeme s témou recyklácia aj na hodinách cudzích jazykov

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si aj na hodinách cudzích jazykov /anglického, nemeckého a ruského jazyka/ snažili porozprávať a niečo nové sa naučiť na tému Recyklácia. Využili sme metódu CLIL, kde sa prepájajú poznatky získané na iných predmetoch v cudzom jazyku. Naučili sme sa terminológiu recyklácie odpadu v cudzích jazykoch, zaspievali pesničku, vytvorili plagáty alebo sme  pracovali v skupinkách pri písaní básní na danú tému.

Tematický deň sa nám veľmi páčil a dúfame, že si ho ešte niekedy zopakujeme.

Ukážky niektorých básní na danú tému

Our Earth is green,
animals are free.
People don´t care
and it´s not fair.

We must protect our Earth,
to take rubbish away.
Let´s use coloured trash,
to make our planet fresh.

D. Mandová, K. Čepelová, J. Roman, R. Závodský, J. Rybárik IX. roč.

Once upon a time there
where wasn´t before anything,
come a big shine and started a noice,
any silence, only simple life.

So, what today?
If we don´t make a change,
we won´t start again or
won´t get one more chance.

Plastic and toxic rubbish,
do you want to breath these?
To get slow death to your body
like demented kisses?

Wake up, guy!
If you see it,
do something,
The best thing, separating and recycling.

Why? We don´t want to live
on a plastic planet.

B. Ryboňová, S. Miartušová, N. Oršulová, E. Káčerová IX. roč.
Today we´re celebrating the Day of Earth,
we´re going to try to concure together,
that recycling is worth,
so come on and help us forever.
Red for toys,
green for glass,
mixed for all stuff,
brown for grass.

We can save planet together,
if we try we will.
It´s most easy as a feather
Let´s save togeher, not to kill.

Sea are not longer clean,
forests not longer green,
ice is melting all the time,
no one sees that it is crime?

J. Mészárosová, N. Nemčeková, A. Závodská, M. Tinková IX. roč.

 

Úspešní v mestskom kole Shakespeare´s Day

Dňa 24.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili mestského kola súťaže Shakespeare´s Day – recitovanie anglickej poézie a prózy. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Šimon Jakubec III. C, Petra Okonová IV. A, Lucia Stroková V. B a  Adela Procházková V. B. Petra Okonová a Adela Procházková sa vo svojich kategóriách v próze umiestnili na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.