Plavecký výcvik

Naši žiaci z 3. ročníka sa zúčastnili počas 3 týždňov  v čase od 24. apríla do 11. mája 2018 kurzu plávania na vynovenej  mestskej plavárni. Tu sa pod vedením skúsených inštruktorov  z plaveckej školy NEREUS učili základy plávania. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Na záver dostali žiaci tzv. mokré vysvedčenie.

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách anglického jazyka v 1. a 4. ročníku ZŠ. Tento rok sa už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova uskutočnila táto milá akcia. Aj žiaci našej školy sa do nej zapojili. Deväť prváčikov1.B triedy zaspievalo peknú a veselú anglickú pieseň: One, two, three…

Vystúpenie sa prváčikom vydarilo a svojim spevom a tancom potešili žiakov z iných škôl.

Deň Zeme 1. stupeň

22. apríla už tradične na celom svete oslavujeme Deň Zeme. Je to významný deň pre našu modrú planétu, pre každého človeka na nej žijúceho, aby sme si uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Aj my sme si pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša Zemička poskytuje, a to rozhlasovou reláciou, rôznymi aktivitami, hrami, zbieraním odpadkov v okolí školy. Diskutovali sme o daroch našej Zeme, o tom, ako ju môžeme chrániť…

Finančná gramotnosť – workshop

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil workshop z finančnej gramotnosti. Dňa 26. apríla 2018 sa ho zúčastnili žiaci deviateho ročníka, ktorí daný workshop absolvovali aj minulý školský rok. Tento rok si však svoje vedomosti rozšírili o nové pojmy, ako sú ochrana osobných údajov, typy úverov, kryptomena – bitcoin.

Dňa 27. Apríla 2018 absolvovali workshop aj žiaci ôsmeho ročníka. Bola to pre nich nová skúsenosť a oboznámili sa so základnými pojmami z finančnej gramotnosti – úver, trh, príjem, výdavky.

Workshop opäť pozostával z teoretickejpraktickej časti.

Deviataci v skupinkách vypracovávali testy a ôsmaci hospodárili s rozpočtom vyžrebovaných rodín, v ktorom sa stretávali s nepredvídateľnými výdavkami, prípadne nejakým dedičstvom, či výhrou v lotérii. Najlepšie tímy boli odmenené darčekmi.

Žiaci oboch ročníkov hodnotili workshop z finančnej gramotnosti pozitívne.

Ďakujeme organizácii Mladý podnikavec, že aj s pojmami z finančnej gramotnosti vie byť zábava. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Úspech našich žiačok v basketbale

V piatok 23. marca 2018 sa dievčatá 5. – 9. ročníka zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale žiačok základných škôl. Dievčatá odohrali tri výborné a vyrovnané zápasy, pričom sa im podarilo dvakrát uspieť a to aj napriek tomu, že sme mali najmladšie družstvo. Dievčatá to však vykompenzovali svojimi basketbalovými zručnosťami a skúsenosťami. Prehrali iba so žiačkami z osemročného gymnázia na Varšavskej ulici. Krásne druhé miesto navyše okorenili postupom do krajského kola. To sa uskutočnilo v utorok 27. marca. v Ružomberku a našu konkurenciu tvorili žiačky základných škôl z Ružomberka, Makova, Dolného Kubína a Martina.  Opäť sme tvorili najmladšie družstvo a zároveň sme mali výrazný výškový hendikep. Napriek tomu baby v každom zápase bojovali ako levice a ukázali veľmi bojovné srdiečko, vďaka čomu sa im podarilo vybojovať po dvoch víťazstvách pohár za krásne tretie miesto.

V oboch kolách nás reprezentovali žiačky: Agáta Macúchová, Lucia Stroková, Katarína Baran-Tomíková, Monika Pallová, Rebecca Kavacká, Simona Konaříková, Alexandra Žilinčárová a Tatiana Muráňová. Dievčatám patrí veľká pochvala za predvedené výkony a výbornú reprezentáciu našej školy.

Škola v prírode a lyžiarsky výcvik

Žiaci IV. ročníka mali možnosť zdokonaliť sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach počas školy v prírode spojenej s lyžiarskym výcvikom. Stalo sa tak v Makove, kde boli štvrtáci ubytovaní v apartmánoch hneď oproti svahu. Okrem lyžovania zažili veľa zábavy a spoznávali čaro okolitej prírody. Na školu v prírode, ktorá sa konala v termíne od 5. 3. do 10. 3. budú určite všetci zúčastnení radi spomínať.

Vyhodnotenie recitačnej súťaže Puškinov pamätník

17. apríla 2018 sa v školskom kole recitačnej súťaže Puškinov pamätník stretlo  21 najlepších recitátorov  siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Zazneli krásne ukážky odprezentované výborným prednesom. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie a všetkým súťažiacim vyjadrujeme obdiv, že prekonali samých seba a ukázali svoj talent ostatným.

Víťazom srdečne gratulujeme!

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Anna Sibilová 7.A
2. miesto:    Peter Niepel 7.A
3. miesto:    Maximilián Mičuta 7.C, Eliška Polkorábová 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Nikola Polkorábová 8.A
2. miesto: Tatiana Muráňová 8.A
3. miesto:   Ladislav Chládek 8.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto:   Tatiana Danišková 9.A
2. miesto:   Oliver Hruška 9.C
3. miesto:   Marek Šeroň 9.C

IV. kategória – 1.C
1.miesto: Dominika  Gregušová 8.A
2.miesto: Alexandre Závodská 9.B

Vyhodnotenie Shakespeare´s Day 2018

Školské kolo recitačnej súťaže Shakespeare’s Day sa konalo 12. apríla 2018. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov, a to v kategórii poézia a próza.  Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má na našej škole svoju tradíciu. Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na neľahké texty, zaujať porotu. Každý účastník súťaže bol ocenený pochvalou za účasť.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I poézia (2. – 4. ročník)
1. Šimon Jakubec, III.C
2. Tomáš Dubovský, IV.B
3. Nina Seduchová, II.A

Kategória I próza (2. – 4. ročník)
1. Petra Okonová, IV.A
2. Simona Szotkovská, III.A
3. Sofia Arduini, IV.B

Kategória II poézia (5. – 7. ročník)
1. Lucia Stroková, V.B
2. Sebastián Mlynár, VII.C
3. Matej Káčerík, VI.B

Kategória II próza (5. – 7. ročník)
1. Adela Procházková, V.B
2. Laura Závodská, VI.B
3. Katarína Baran-Tomíková, VI.B

Kategória III poézia (8. – 9. ročník)
1. Františka Pašková, VIII.A
2. Klaudia Čepelová, IX.A
3. Matúš Kudláč, VIII.A

Kategória III próza (8. – 9. ročník)
3. Martina Tinková, IX.A

Aj toto je cesta ako motivovať naše deti k čítaniu

Každoročne knižnice na Slovensku usporadúvajú vynikajúcu akciu NOC S ANDERSENOM. Žiaci z našej školy v Závodí sa jej zúčastnili niekoľkokrát a vždy to bol pre nich nezabudnuteľný zážitok.

Krajská knižnica v Žiline organizuje program tak, aby vždy pribudli nové činnosti a deti mohli chodiť každoročne a vždy sa tešiť na niečo nové, zaujímavé a výnimočné.

Naši žiaci sú čitateľmi knižnice a prostredie poznajú, keďže si vypožičiavajú knižky a chodia na besedy. Tentokrát si toto čarovné miesto užili úplne inak.

Úvod patril Andersenovi, ktorý na fotografiách vyzeral dôstojne a strojene. K nám prišiel rozumný, vtipne naladený a porozprával nám o svojom živote, diele a dvaja zo žiakov si zahrali  v jeho diele.

Nasledovala hodina so psíkmi. Na tvárach detí bolo vidieť šťastie a spokojnosť, keď s nimi mohli čítať, hladkať ich a popritom počuli veľa dobrých rád od ich majiteľky, canisterapeutky Mgr. Martiny Michalkovej.

Po rozdelení do skupín sa tešili na spoločenské hry, maľovali, pracovali v kuchyni, kde okrem prípravy výborných sendvičov a raňajok zvládli aj básničky o jedle. Veľmi ich zaujala práca s drôtom. Pod odborným vedením pani Márie Porubčanskej vytvárali nádherné šperky.

Žilinu zahalenú tmou uvideli, keď sa s lampiónmi vybrali do jej centra. Mnohí z nich boli v nočnom meste prvýkrát. Po návrate sa príjemne unavení občerstvili, pozreli si rozprávky, súťažili v recitovaní básničiek a plní zážitkov pomaly zaspávali. Hlboko v noci sa knižnica ponorila do ticha.

Nielen deti, ale i rodičia boli veľmi spokojní a vyjadrili obdiv k práci organizátorov tejto akcie. Niektoré z detí, ktoré doposiaľ nemali pozitívny vzťah k čítaniu, začali čítať knihy. Nazdávam sa, že toto je jedna z ciest, po ktorej by sme mali viesť naše deti, aby mohli rozvíjať svoju fantáziu a predstavivosť pri čítaní kníh.

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 4. – 6. apríla 2018 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci mali možnosť predviesť všetko, čo sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Čakali na nich usmiate pani učiteľky z  1. stupňa. Poniektorí hravo a s ľahkosťou, iní i so slzičkami v očiach, no statočne zdolávali vedomostné prekážky, riešili úlohy a odpovedali na zvedavé otázky z oblasti matematiky, jazykovej výchovy i rozvíjania poznania. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov pamätný list a malé darčeky, ktoré pre nich pripravili šikovné ruky žiakov 1. – 5. ročníka.

Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prvákov, ktorí v septembri 2018 zasadnú do lavíc našej školy. Všetci im budeme držať prsty, aby sa im v škole páčilo, aby sa z nich stali úspešní a učenia chtiví žiaci – prváci