Ocenenie z rúk žilinského viceprimátora

Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si 19. júna 2018 v priestoroch Rosenfeldovho paláca prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Jednou z nich bola Alžbeta Harzeková, žiačka 9.Aktorá študuje s výborným prospechom, je spoľahlivá, zodpovedná a cieľavedomá. Počas piatich rokov úspešne reprezentovala našu školu v okresných a krajských kolách viacerých súťaží rôzneho zamerania. Pri príprave prejavuje svoju iniciatívu a samostatnosť.

Sme na ňu nesmierne hrdí a želáme jej veľa šťastia aj v ďalších rokoch štúdia už  na strednej škole!

Článok o ocenení si môžete prečítať TU!

 

Škola v prírode Repište

Pobyt 49 druhákovškole v prírode sa uskutočnil v termíne od 10. júna – 15. júna 2018. Ubytovaní boli v horskej chate U Daniela.

Program pobytu bol veľmi pestrý a zábavný. Deti navštívili bazén v kúpeľoch Sklené Teplice, absolvovali pútavú prednášku so včelárkou, ktorá im porozprávala o včelárstve i o tom, ako správne vytiahnuť žihadlo. Mohli si zakúpiť včelie produkty. Krásne okolie si pozreli na turistickej vychádzke a jeho tajomnosť obdivovali počas nočného pochodu. Veľmi vhodnou poznávacou hrou spoznali históriu, súčasnosť a nárečové slová tohto kraja.

Okolie chaty bolo vhodné na športové aktivity, relax a prístrešok poskytoval možnosť spoločenských hier a opekania.

Deti boli ocenené vo vedomostných súťažiach /Tri, päť, sedem, História kraja, Písmenková hra, Nákupy, Dospelí proti deťom, Najlepší zážitok, Tvorba obrázkov z prírodnín, Izbový obrázok/a v  športových súťažiach /Súťaž v družstvách, Tanečník, Plavec,  Futbalový zápas/.

Hry boli zamerané nielen na rozvoj poznávacích činností, ale deti sa oboznámili aj so základnými znalosťami z finančnej gramotnosti, pracovali s pojmami zisk, nákup, predaj a obchodná činnosť. Všetko prebiehalo imitačnými formami práce, kedy deti hrali úlohy obchodníkov.

V závere si deti vybrali osobnosť školy v prírode, vyhodnotili sme všetky aktivity a ocenili aj ochotu pomôcť kamarátom. Počas celého pobytu sme deti viedli ku kamarátskym vzťahom, k správnej hygiene a k udržovaniu čistoty na izbách.

Deti si pochvaľovali aj úvodnú diskotéku a rozlúčkovú pyžamovú párty.

Viera Bučková

Vystúpenie skupiny Hands Up Crew

Dňa 30. mája 2018 pre žiakov 1. – 4. ročníka zavítala do telocvične našej školy skupina Hands Up Crew. Skupina HANDS UP je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Freestyle je pomerne mladá a nová športová disciplína, ktorá spája zaujímavé triky, kúsky a žonglovanie s loptami s kultúrnou a zábavnou stránkou. Jediné, čo k freestylu treba, je lopta, radosť z hrania, vytrvalosť a odhodlanie. Freestyle je výborným prostriedkom, ktorým Hands Up Crew dokázala na svojom vystúpení  komunikovať so žiakmi aj s priestorom v jednom momente. Vystúpenie bolo doplnené dynamickou hudbou. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne basketbalové a futbalové triky. Súčasťou vystúpenia bolo aj zapojenie žiakov do športových súťaží. Dve družstvá, chlapci a dievčatá, súťažili medzi sebou o najlepšieho a najrýchlejšieho basketbalistu. Ďalší si zahrali futbal a vyskúšali si základné triky s loptou. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

Predstavenie sa všetkým veľmi  páčilo!

Súťaž Moje mesto

Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže Moje mesto a úspešne reprezentovali školu i seba.

Vo výtvarnej časti získala Martina Tinková z 9.A 1. miesto  v 3. kategórii.

Vo vedomostnej súťaži nazvanej Poznaj svoje mesto sa súťažilo vo dvojiciach. Súťažiaci museli ukázať nielen svoje vedomosti o meste Žilina, ale aj orientačné schopnosti, pohotovosť a rýchlosť pri plnení úloh priamo v historickej časti mesta. Alžbeta Harzeková a Angelika Závodská z 9. A získali 3. miesto v 2. kategórii. Petra Vaščáková a Adela Jurgová zo 6. A  sa umiestnili na 4. mieste v 1. kategórii.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Matematický klokan

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v máji prišli na školu diplomy a ceny. Celkovo sa v tomto roku súťaže zúčastnilo 58 žiakov z 1. – 4. ročníka a 16 žiakov z 5. – 7. ročníka.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 22 žiakov
Filip Drígeľ, 1.A
Patrícia Červená, 1.A
Nela Hostačná, 1.A
Rastislav Fojtík, 1.B
Bejamin Bittšánsky, 1.B
Juraj Havrilla, 1.B
Matúš Krško, 1.B
Krištof Kvašňovský, 1.B
Miriam Potúčková, 1.B
Samuel Turský, 1.B
Adam Zemiak, 1.B

Klokanko 2, zapojených 20 žiakov
Matej Čaniga, 2.A
Jakub Dančík, 2.A
Lukáš Karásek, 2.A
Juraj Štalmach, 2.A
Sára Chudivániová, 2.A
Oliver Šlauka, 2.B
Teo Jeťko, 2.B

Klokanko 3, zapojených 8 žiakov
Michal Kopál, 3.A
Katarína Golianová, 3.B
Martin Červený, 3.C
Tomáš Kasper, 3.C

Klokanko 4, zapojených 8 žiakov  
Simon Šlauka, 4.A
Tobias Sedliaček, 4.A
Matej Čaniga z 2.A sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

Deň s dravcami

V stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus.

V dômyselne premyslenom programe sa žiaci dozvedeli nielen základné charakteristiky dravcov, ale šťastlivci mali možnosť sa ich aj dotknúť. Po teoretickej časti a vedomostnom kvíze mohli žiaci pozorovať dravcov i v akciii  pri love.

Ukážku si môžete pozrieť TU!

Plavecký výcvik

Naši žiaci z 3. ročníka sa zúčastnili počas 3 týždňov  v čase od 24. apríla do 11. mája 2018 kurzu plávania na vynovenej  mestskej plavárni. Tu sa pod vedením skúsených inštruktorov  z plaveckej školy NEREUS učili základy plávania. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Na záver dostali žiaci tzv. mokré vysvedčenie.

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách anglického jazyka v 1. a 4. ročníku ZŠ. Tento rok sa už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova uskutočnila táto milá akcia. Aj žiaci našej školy sa do nej zapojili. Deväť prváčikov1.B triedy zaspievalo peknú a veselú anglickú pieseň: One, two, three…

Vystúpenie sa prváčikom vydarilo a svojim spevom a tancom potešili žiakov z iných škôl.

Deň Zeme 1. stupeň

22. apríla už tradične na celom svete oslavujeme Deň Zeme. Je to významný deň pre našu modrú planétu, pre každého človeka na nej žijúceho, aby sme si uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Aj my sme si pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša Zemička poskytuje, a to rozhlasovou reláciou, rôznymi aktivitami, hrami, zbieraním odpadkov v okolí školy. Diskutovali sme o daroch našej Zeme, o tom, ako ju môžeme chrániť…