Karneval

Dňa 13. februára (utorok) o 13.00 sa uskutoční karneval v telocvični školy. Tešíme sa na vás a vaše masky!

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

Už tradične nám januárové popoludnie v škole obohatili prednesmi odvážni recitátori, ktorí sa nebáli postaviť sa pred svojich súperov a odbornú komisiu, aby predviedli, čo zvládla ich pamäť a nadšenie či talent v oblasti prednesu v slovenskom jazyku.
Žiaci súťažili v kategórii 5.-6. ročník a 7.-9. ročník, obe kategórie boli rozdelené na poéziu a prózu. Medzi ukážkami sme mali možnosť pripomenúť si klasikov slovenskej poézie, započúvali sme sa medzi nimi do ľúbezných veršov Sládkovičovej Maríny, ale prekvapili nás aj nové mená a ich moderné ukážky s vtipnou či filozofickou pointou. Próza o krôčik zaostávala v počte recitátorov za poéziou, nadšencami pre ňu sa stali skôr mladší žiaci, ktorí si vyberali prevažne ukážky od zahraničných autorov.
Je vzácne, že aj v dnešnej dobe internetovej písomnej komunikácie a nedbanlivosti o kultúru prejavu sa nájde ešte veľké množstvo detí (32 žiakov), ktoré majú cit pre slovo, vnímajú obsah spolu s jeho výrazom a majú chuť cvičiť sa v oboch a zabojovať v silnej konkurencii svojich spolužiakov.

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória – POÉZIA
1. miesto: Zahatlanová Zuzana, VI.A
2. miesto: Závodská Nina, VI.A
3. miesto: Murček Adam, V.C

II. kategória – PRÓZA
1. miesto: Procházková Adela, V.B
2. miesto: Jurgová Adela, VI.A
3. miesto: Janotková Dominika, VI.A, Božková Lucia, VI.B

III. kategória – POÉZIA
1. miesto: Jendrál Adrián, VIII.B
2. miesto: Nemčeková Natália, IX.A
3. miesto: Koprdová Nina, VII.B, Čibenka Adam, VII.B

III. kategória – PRÓZA
1. miesto: neudelené
2. miesto: Sibilová Anna, VII.A
3. miesto: neudelené

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa síl pri ďalšej príprave!

Mgr. Kováčová Miroslava

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

Dňa 23.1.2018 na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. stupeň. Zúčastnilo sa ho 21 recitátorov z 2. až 4. ročníka. Žiaci  súťažili v kategórii poézia a próza.

Poézia :
1 miesto: Aneta Špircová 4.B
2. miesto: Katarína Senková 3.C
3. miesto: Alex Zajaček 4.A

Próza:
1.miesto: Katarína Golianová 3.B
2.miesto: Ľubomír Golian 2.C
3. miesto: Claudia Kubišová 3.C

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme za snahu a odvahu, ktorú preukázali.

Matematický klokan

Aj v tomto školskom  roku  sa žiaci našej školy môžu zapojiť do medzinárodnej  matematickej súťaže Matematický klokan. Je určená žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ.  Štartovné je 4,00 €. Prihlásiť sa môžete u svojej pani učiteľky do 7. februára. Viac informácií nájdete tu!

MAKSÍK

Aj v tomto školskom  roku  sa žiaci našej školy môžu zapojiť do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Prebieha počas celého školského roka v piatich súťažných kolách.  Štartovné je 9,50€. Prihlásiť sa môžete u svojej pani učiteľky. Viac informácií nájdete na stránke www.maksik.sk.

Koordinátor Mgr. Monika Šlauková.

Polročné vysvedčenie

Odovzdávanie výpisov klasifikácie a správania za I. polrok školského roka 2017/2018 sa uskutoční v stredu 31. januára 2018.