Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Opätovne si žiaci najlepšie ovládajúci ruský jazyk zmerali svoje vedomosti v Olympiáde v ruskom jazyku. 15. novembra 2017 sa konalo  školské kolo tejto súťaže, do ktorej  postúpilo 15  žiakov.  Bol to výber z triednych kôl, ktorých sa zúčastnilo 70 žiakov.

Ruština príjemne znela pri opise obrázka a pohotovosť v komunikácii museli súťažiaci ukázať v odpovedi na vylosovanú otázku.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom!

Kategória 7. ročník

 1. miestoMichal Cibulka VII.A
 2. miesto: Kavacká Rebecca VII.B
 3. miesto:Peter Niepel VII.A , Alexandra Žilinčárová VII.A

Kategória 8. ročník

 1. miesto: Tatiana Muráňová VIII.A
 2. miesto:  Nikola Polkorábová VIII.A
 3. miesto: Kristián Martinček  VIII.B

Kategória 9. ročník

 1. miesto: Adam Mihálik  IX. C
 2. miesto:  Marek Šeroň IX. C
 3. miesto: Peter Pekara IX. C

Kategória 1.C

 1. miesto: Alexandra Závodská IX.B
 2. miesto: Dominika Gregušová VIII.A

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49,  niesol v duchu  jazykového zápasu. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili v olympiádach z cudzích jazykov.
Príležitosť mali  otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá. Triednych kôl sa zúčastnilo 258 žiakov. Tí najlepší postúpili do školského kola /68 žiakov/, kde museli absolvovať dve časti, a to písomnú aj ústnu. Po prvýkrát sa na ústnej časti zúčastnili aj žiaci 1. – 3. ročníka. A všetci obstáli výborne!

Kategória 1. ročník

1. miesto: Filip Drigeľ I. A
2. miesto: Benjamín Bittšánsky I. B
3. miesto: Peter Gamboš I. B

Kategória 2. ročník

1.  miesto: Nina Sedúchová II. A
2.  miesto: Sára Chudivániová II. A
3. miesto: Lukáš Hajduk II. C

Kategória 3. ročník

1. miesto: Michal Kopál III. A
2. miesto: Matúš Petráško III. B
3. miesto: Natália Szotkovská III. A

Kategória 4., 5., 6., 7. ročník

1. miesto: Alexandra Žilinčárová VII. A
2. miesto: Šimon Hanuliak V. A
3. miesto: Martin Zboran VI. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Alexandra Žilinčárová VII. A.

Najlepší štvrtáci:

1. miesto: Alexandra Trajčíková IV. B
2. miesto: Sofia Arduini IV. B
3. miesto: Simona Šuteková IV. A

Kategória 8., 9. ročník

1. miesto: Barbora Mekyňová VIII. A
2. miesto: Martina Tinková IX. A
3. miesto: Matúš Kudláč VIII., Alexandra Závodská IX. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Barbora Mekyňová VIII. A.

TEŠÍME SA Z VAŠICH ÚSPECHOV!

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 26.10 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov. Školské kolo pozostávalo z ústnej a písomnej časti, zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Úspešnejší boli chlapci.

 1. miesto: Andrej Sibila, IX.B
 2. miesto: Juraj Šoška, IX.C
 3. miesto: Adam Bechný, IX.C

 

YPSILON

V tomto školskom  roku  sa žiaci našej školy môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Ypsilon,  ktorá je určená žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ. Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž bude prebiehať 13.12. 2017.

Štartovné je 5,00 €. Prihlásiť sa môžete u svojej pani učiteľky do 24.11.2017. Viac informácií nájdete tu: http://www.ypsilonsutaz.sk/

Testovanie 5

Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celonárodné testovanie žiakov piateho ročníka. Pre žiakov a rodičov sme z tohto dôvodu pripravili súbor dokumentov, ktoré podrobne informujú o priebehu testovania, ako i uvádzajú ukážky testov slovenského jazyka a matematiky z minulých školských rokov.
Na našej škole pre žiakov 5. ročníka elektronickú formu testovania neorganizujeme. Všetci žiaci budú testovaní len tradičnou “papierovou” formou, teda formou predtlačených testov. Dokumenty otvoríte kliknutím na linky uvedené nižšie.

• Základné informácie o Testovaní 5

• Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry 2017
• Špecifikácia testu z matematiky 2017

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2016
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2016
• Ukážka testu z matematiky 2016
• Kľúč ku testu z matematiky 2016

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2015
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2015
• Ukážka testu z matematiky 2015
• Kľúč ku testu z matematiky 2015

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2014
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2014
• Ukážka testu z matematiky 2014
• Kľúč ku testu z matematiky 2014

Projekt ” ZÁCHRANA SOM JA”

Zapojili sme sa do projektu “ZÁCHRANA SOM JA”. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl – vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Do projektu sa zapojili žiaci 3.B triedy našej školy pod vedením p. uč. Dagmar Surňákovej.  Žiaci najprv písali príbehy, kreslili k nim ilustrácie s témou záchrany ľudského života, ktoré nakoniec zviazali do publikácie. Hotové práce boli zaslané do celoslovenskej súťaže. Súťažiacim držíme palce.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 31. 10. 2017.

Výchovno-vzdelávací multimediálny koncert: Marťankovia – škola z Marsu

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili netradičného výchovného koncertu Marťankovia – škola z Marsu v Dome odborov v Žiline. Deti zábavnou hudobnou formou získali základné vedomosti o vesmíre a planétach. Zábavné a rytmické piesne boli sprevádzané hovoreným slovom.  Žiaci boli  vyzývaní k rôznym aktivitám, ako bol spev, tanec, odpovede na zvedavé otázky. Všetci svoje úlohy plnili s radosťou a nadšením. Program oživila aj svetelná projekcia. Radosť z programu neprekazilo ani škaredé daždivé počasie. Aby na Marťankov nezabudli, každý dostal CD s piesňami, ktoré počuli na koncerte.

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa v týždni od 16. do 20.10 2017   žiaci 1. stupňa ZŠ spoločne so svojimi pedagógmi zapojili do projektu Hovorme o jedle. Hlavným cieľom projektu  bolo podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej výžive a správnej životospráve vhodným výberom potravín. Súčasťou projektu boli denné témy zamerané na získavanie informácii o jednotlivých druhoch potravín zdravej výživy.

Pondelok – chlieb, celozrnné pečivo

Utorok – zelenina a ovocie

Streda –  mlieko a mliečne výrobky

Štvrtok – mäso (kuracie, morčacie, králičie), ryby, vajcia

-kvalita slovenských výrobkov, informácie z obalu

Piatok – jedz  a hýb sa

Prostredníctvom zaujímavých praktických sprievodných aktivít si  deti overili svoje vedomosti a potvrdili si, že pre zdravie je dôležitá správna životospráva a dostatok pohybu. Každý deň  priniesli na desiatu zdravé potraviny. Svoje získané poznatky o zdravej strave mohli namaľovať v podpornom projekte Chutné maľovanie.

Beh o Pohár primátora mesta Žilina

Dňa 6.10.2017 sa vybraní žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili bežeckých pretekov o Pohár primátora mesta. Najväčší úspech dosiahli dievčatá v kategórii 1. – 2. ročník, kde sa víťazkou stala Nina Seduchová pred druhou Emou Koristovou. Medailovú zbierku skompletizoval tretím miestom Matej Čaniga v kategórii chlapci 1. – 2. ročník. Všetci zúčastnení však predviedli výborné výkon.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom: Terézia Brozová, Nicolas Závodský, Rastislav Fojtík, Nina Seduchová, Ema Koristová, Simona Randíková, Matej Čaniga, Bruno Valko, Matúš Macúch, Ela Brozová, Melánia Havrilová, Lucia Trnovcová, Andrej Paškuliak, Alex Greguš, Šimon Jakubec, Aneta Špircová a Andrej Bujna.

Výzva:  Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa naša škola zapojila do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?”

Posledný septembrový týždeň žiaci, učitelia aj rodičia skákali cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčítaval. Výzvu sa nám podarilo spoločne prekonať a každý účastník získal certifikát zdravia, víťazná trieda zdravé prekvapenie.

VÝZVU SME  ZVLÁDLI !

SKOČILI SME 30 318 SKOKOV PRE  ZDRAVIE 

Žiaci:  27 380  skokov

Rodičia:  842  skokov

Učitelia:  2 096 skokov

VÍŤAZNÉ  TRIEDY:

4.A :  1 420 skokov

9.C :  1 950 skokov