Všetkovedko

Žiaci 2. – 4. ročníka sa zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko organizovanej spoločnosťou Talentída.Každý účastník dostal diplom Všetkovedkov učeň.

Tí žiaci, ktorí dosiahli výsledky, ktorými sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších žiakov, získali diplom Všetkovedko. Najlepšie výsledky medzi žiakmi našej

školy dosiahla  Evička Škrková z 3.B, čím získala aj diplom Všetkovedko školy. Evičke všetci gratulujeme.

Koordinátorka: S.Čechovičová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

Dňa 24. januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V rámci prvej kategórie sa do literárnej súťaže zapojilo 25 žiakov druhého až štvrtého ročníka. Každý jeden recitátor vynikol so zaujímavým prejavom, čo svedčí o narastajúcej kvalite súťaže. Rovnako aj prváčikovia si zmerali sily v prednese básnických textov. S istotou môžeme konštatovať, že sa nám formuje nová generácia talentovaných žiakov s vyhliadkami na postup do okresného kola. Pani učiteľkám ďakujeme za príjemný priebeh celej súťaže a víťazom srdečne blahoželáme.

 1. KATEGÓRIA 2. – 4. ročník

Poézia

 1. miesto: M. Koscelníková, 2. A a M. Víglašský, 2. B
 2. miesto: N. Krššáková, 3. C

 

Próza  

 1. miesto: K. Senková, 4. C
 2. miesto: J. Havrilla, 2. B
 3. miesto: K. Ďatková, 4. C

 

Prvý ročník:

 1. miesto: J. Božek, 1. B
 2. miesto: M. Sibila, 1. C
 3. miesto: E. Andelová, 1. A

 

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a  českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do aktivity na medzinárodnej úrovni sa zapojili žiaci prvého ročníka v rámci záujmového krúžku Šikovníček. Myšlienka, urobiť radosť niekomu inému, žiakov veľmi zaujala. V septembri nám bola pridelená Základná škola s materskou školou České Kopisty v okrese Litoměřice. Touto cestou sme najmenších žiakov motivovali k čítaniu kníh a k hľadaniu si nových kamarátov v susedných Čechách. Záložky deti vyrábali s veľkým nadšením. Spolu s darčekom, úryvkami známych rozprávok a krátkym pozdravom sme poslali naše výtvory do Čiech. Záložky budú pekným doplnkom v knižkách a každá bude pripomínať malé umelecké dielo. Veríme, že budú sprevádzať deti pri čítaní zaujímavých kníh.

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA PYTAGORIÁDY

Aj tento rok sa na našej škole dňa 12.12. 2018 uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola z nich postúpilo 30 najlepších.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! 

Kategória P3: zúčastnilo sa 16 žiakov, úspešných: 10                                                                              

 1. Juraj Štalmach, 3.A
 2.  Bruno Delinčák, 3.C
 3. Michal Fučík, 3.B
 4. Ľubomír Golian, 3.C
 5. Lukáš Hajduk, 3.C
 6. Tomáš Krššák, 3.C
 7. Tobias Mišút, 3.B
 8. Bruno Valko, 3.B
 9. Jakub Dančík, 3.A
 10. Matej Hudák, 3.A

Kategória P4: zúčastnilo sa 14 žiakov, úspešných: 6

 1. Michal Kopál, 4.A
 2. Miroslava Líšková, 4.C
 3. Jakub Sibila, 4.B
 4. Richard Brodňan, 4.B
 5. Teo Weichpart, 4.C
 6. Martin Červený, 4.C

5. roč. zapojených 17 žiakov, úspešných 6
Sedliaček Tobias
Žilinčík Lukáš
Dojčinovičová Greta Elin
Trajčíková Alexandra
Čižmárik Tomáš
Kiklošová Kristína

6. roč. zapojených 14 žiakov, úspešný 1
Vlčko Daniel

7. roč. zapojených 14 žiakov, úspešných 5
Liška Richard
Šoška Juraj
Gaňa Tomáš
Zboran Martin
Fabriciová Nina

8. roč. zapojených 13 žiakov, úspešných 4
Kovalčík Richard
Fučík Martin
Randík Jakub
Ftorek Branislav

Záchrana som ja

Tento rok sa trieda 4. B po druhýkrát zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý priniesla Nezisková organizácia Falck a Nadácia Allianz. Je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vytvorili sme spoločenskú hru, ktorá obsahovala viac než 15 hier, týkajúcich sa prvej pomoci. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu, bola snaha vzdelávať sa v oblasti prvej pomoci, záchrany života,  prevencie proti úrazom a bezpečnosti na cestách, ale aj základným morálnym hodnotám: POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!

Vďaka našej výhre sme získali zážitkový kurz prvej pomoci, kde sa žiaci 1. stupňa naučili základy prvej pomoci, používanie defibrilátora (ktorý vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku). Naši zamestnanci absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Zároveň sme dostali automatický – externý defibrilátor, ktorý sme venovali Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline, pri tejto príležitosti nás potešili ukážkou hasenie ohňa,  žiaci si mohli vyskúšať a prezrieť techniku a vybavenie hasičov. Zaujímavou odmenou našej snahy a práce bol školský výlet do Bojníc, kde sme navštívili nielen zámok, ale aj ZOO.

Ďakujeme za výhru. Realizáciu projektu sme si užili a veľa sme sa naučili.

iBobor 2018

Kategória BOBRÍK – žiaci 4. ročníka
Súťažilo 18 460 Bobríkov, plný počet bodov  96 dosiahlo 543 súťažiacich

1.      miesto Teo W. a Michal G. 4.C 96 bodov
2.      miesto Adrián B. 4.A 92 bodov
3.      miesto Michal K. a Martin Č. 4.A a 4.C 88 bodov

Kategória DROBCI – žiaci 3. ročníka
Súťažilo 13 629 Drobcov, plný počet bodov 72 dosiahlo 91 súťažiacich

1.      miesto Sára Ch. a Milena Ema R. 3.A 60 bodov
2.      miesto Matej H. 3.A 56 bodov
3.      miesto Rudolf Š. 3.B 52 bodov

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Aj tento rok sa na našej škole dňa 20.11.2018 uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo 113 žiakov 1.-3. ročníka a 125 žiakov 4.-9. ročníka. Do školského kola postúpilo 20 najlepších z 1.-3. ročníka a 20 najlepších zo 4.-9. ročníka. Žiaci museli absolvovať písomnú aj ústnu časť, v ktorej museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Kategória 1. ročník

 1. miesto: Carla S. I.B
 2. miesto: Michal Š. A
 3. miesto: Ruth   I.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 2. ročník

 1. miesto: Matúš K. II.B
 2. miesto: Samuel T. II.B
 3. miesto: Filip Dub. II.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 3. ročník

 1. miesto: Sára CH. III.A
 2. miesto: Lukáš H. III.C
 3. miesto: Tobias M. III.B

Školského kola sa zúčastnilo 8 žiakov.

Kategória 1A (4. – 7. ročník)

 1. miesto: Martin Z. VII.B
 2. miesto: Nina F. VII.A
 3. miesto: Simona V. VII.A, Sofia A.V.B

Najlepší štvrták

            Michal K. IV.A

Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať Martin Z. VII.B.

Kategória 1B (8. – 9. ročník)

 1. miesto: Vanesa K. IX.A        
 2. miesto: Alex Š. IX.B   
 3. miesto: Alexandra Ž. VIII.A

Školského kola sa zúčastnilo 7 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať  Vanesa K. IX.A.

 

TEŠÍME  SA Z VAŠICH  ÚSPECHOV!