Hovorme o jedle

V týždni od 15. 10. do 19. 10. 2018 sa žiaci I. stupňa na vyučovacích hodinách budú vzdelávať o potravinách, dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu i ochranu životného prostredia.  Projekt „Hovorme o jedle“ je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s odbornou podporou Ministerstva školstva.
Informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteliek.

Radnica

5.októbra navštívili žiaci 4.C spolu so svojou triednou učiteľkou Mestskú radnicu, kde si prezreli sobášnu sieň, v ktorej si aj zahrali na klavíri. Spoznali históriu tejto budovy, navštívili kanceláriu primátora a mali možnosť posedieť si na primátorskom kresle. Dostali milé darčeky a potešilo ich aj malé občerstvenie.

„Bábky v podkroví“

Žiaci 4.C triedy sa v rámci hodín regionálnej výchovy vybrali do Rosenfeldovho paláca. V jeho podkroví je stále expozícia „Bábky v podkroví“ . Venuje sa dejinám bábkového divadla a typom bábok, ktoré bábkoherectvo pozná. Upriamuje pozornosť na históriu Bábkového divadla v Žiline priamo prostredníctvom divadelných hier, ktoré sú vo výstave prezentované .
Žiaci nahliadli aj za oponu a objavili, kto všetko pracuje v divadle a ako vzniká predstavenie. Navyše si vyskúšali vodenie bábok, zahrali sa na dramatika a okúsirolu bábkoherca na vlastnej koži.