Projektový deň

Žiaci 4.C triedy sa rozlúčili s prvým stupňom základnej školy prezentáciou vlastného ročníkového projektu pred svojimi spolužiakmi ale aj rodičmi.
Témy boli naozaj rôznorodé: korytnačky, autá, vzácne kamene, mačky, stromy, triedenie odpadu, turistika, plávanie, robotika, zlatá horúčka, póly Zeme, ryby, futbal, lezenie, sopky….preto sa dozvedeli  veľa zaujímavých informácií od svojich spolužiakov. Na záver dostal každý certifikát od pani učiteľky, ktorá bola právom hrdá na svojich žiakov.

Noc v škole

Žiaci 4.A a 4.C si v piatok poobede zbalili spacáky a karimatky a s radosťou prišli do školy. Podľa detí to bol najlepší čas strávený v škole. Výborná večera – pizza, športové aktivity, schovávačky a nočné hľadanie svetlušiek určite prispeli k dobrej a veselej nálade.

Matematicky klokan

Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci máj prebehlo vyhodnotenie a v júni prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 109 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 76 žiakov.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:
Klokanko 1, zapojených 27 žiakov

Adam Krško, 1.B

Júlia Štefánková, 1.B

Ruth Deáková, 1.A

Ema Andelová, 1.A

Michal Šustek, 1.A

Christan Guľa, 1.B

Tomáš Bujný, 1.C

Damián Múth, 1.A

Michal Sibila, 1.C

Klokanko 2, zapojených 17 žiakov

Peter Gamboš, 2.B

Samuel Turský, 2.B

Adam Zemiak, 2.B

Michaela Sedliačková, 2.A

Andrej Fábry, 2.B

Adam     Ladňák, 2.A

Matúš Krško, 2.B

Nella Hostačná, 2.A

Klokanko 3, zapojených 17 žiakov

Juraj Štalmach, 3.A

Matúš Macúch, 3.C

Jakub Dančík, 3.A

Oliver Šlauka, 3.B

Tomáš Kršák, 3.C

Klokanko 4, zapojených 15 žiakov

Andrej Paškuliak, 4.B

Teo Weichpart, 4.C

Michal Kopál, 4.A

Katarína Golianová, 4.B

Martin Červený, 4.C

Alexander Greguš, 4.A

Michak Gašperec, 4.C

Simon Šlauka, 5.A

Klokanko 5, zapojených 7 žiakov 

 Alexandra Trajčíková, 5.B

Klokanko 6, zapojených 14 žiakov

 Martin Gašperec, 6.

Benjamín 7, zapojení 3 žiaci

Richard Liška, 7.B

Juraj Šoška, 7.B

Benjamín 8, zapojených 8 žiakov

Kadet 9, zapojený 1 žiak

Peter Gamboš z 2.B  sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

                                                                                                            

Školský výlet

Žiaci 4.A a 4.C sa vybrali na školský výlet tentokrát ďaleko od domova. Navštívili zámok v Topoľčiankach, ktorý dlhé roky navštevoval prvý československý prezident T. G. Masaryk. Aj pre nepriazeň počasia sa vybrali na prechádzku do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde si spod dáždnikov prezreli rastliny a stromy zo Slovenska a iných svetadielov.

Workshop finančnej gramotnosti

Dňa 22.5.2019 občianske združenie Mladý podnikavec uskutočnilo na našej škole workshop z finančnej gramotnosti pre žiakov 3.ročníka.
V celej spoločnosti dnes táto téma rezonuje, kladú sa čoraz väčšie nároky na finančné vzdelávanie už vo veku žiakov ZŠ. V prvej časti žiaci dostali základné informácie, ktoré si mohli v druhej časti preveriť v skupinovej hre.
Žiaci boli počas workshopu odmeňovaní za aktivitu, skvelé nápady a návrhy malými darčekmi.
Pevne veríme, že podobné akcie nasmerujú naše deti nielen k finančnej zručnosti, ale hlavne k finančnej zodpovednosti.

Plavecký kurz

V dňoch od 29.4. – 10.5.2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni, ktorý zabezpečovala plavecká škola NEREUS. Kurz bol zameraný na zvládnutie a zdokonalenie základných plaveckých zručností. Na začiatku boli deti zaradené do piatich skupín podľa výsledkov zo vstupných testov  – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Ďalší výučbový program rešpektoval ich individuálne schopnosti a možnosti pohybu vo vodnom prostredí. Na záver dostali deti mokré vysvedčenie, ktoré vyhodnotilo úroveň ich aktuálnych plaveckých zručností. Viac vo fotoalbume.

Divadelné predstavenie

Dňa 24.4. sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia, v ktorom bola humorne a moderne spracovaná klasická rozprávka O princeznej so zlatou hviezdou na čele… (divadlo Clipperton). V predstavení sa striedali pesničky, krásne a vtipné scénky. Moderné texty a rozhovory hercov sa našim žiakom veľmi páčili, čo vyjadrili na konci silným potleskom.

Čistenie areálu školy

Mesto Žilina organizovalo kampaň ,, Apríl- mesiac čistoty,,. V rámci nej sa aj naša škola zapojila do výzvy ,,sme ZA čistejšie mesto,,.
Dňa 17.4.2019 žiaci 1. aj 2. stupňa upratovali školský areál aj blízke okolie školy. Deti vyzberali odpadky, vyčistili trávnaté ihrisko, vyzametali chodník pred školou a pomohli aj pri odpratávaní konárov. Každý svojou troškou pomohol skrášliť a vyčistiť prostredie, v ktorom trávi veľa času.
Udržme si poriadok a čistotu!

Veselá angličtina

Dňa 3.5.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili nesúťažnej prehliadky Veselá angličtina. Akcia sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Lichardova. Žiaci 3.C vystúpili s piesňou ,,Football is my life,,.
V dresoch a s loptou sa predviedli pred ostatnými súťažiacimi zo 7 žilinských škôl. Mali možnosť si pozrieť aj iné vystúpenia, divadielka aj rozprávky. Všetko v anglickom jazyku.
Prehliadka bola nesúťažná, ale vyhrali vlastne všetky deti, pretože ukázali svoje zručnosti a schopnosti v cudzom jazyku.

Okresné kolo Pytagoriády

3. ročník: úspešní riešitelia
Delinčák Bruno, III.C  5.- 6. miesto
Krššák Tomáš, III.C  7.- 9. miesto
Hajduk Lukáš, III.C
Mišút Tobias, III.B
Štalmach Juraj, III.A
Golian Ľubomír, III.C

4. ročník: úspešní riešitelia
Sibila Jakub, IV.B  1. miesto
Kopál Michal, IV.A  4.- 5. miesto
Brodňan Richard, IV.B  7.-10. miesto
Weichpart Teo, IV.C
Líšková Miroslava, IV.C
Červený Martin, IV.C