Záchrana som ja

Tento rok sa trieda 4. B po druhýkrát zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý priniesla Nezisková organizácia Falck a Nadácia Allianz. Je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vytvorili sme spoločenskú hru, ktorá obsahovala viac než 15 hier, týkajúcich sa prvej pomoci. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu, bola snaha vzdelávať sa v oblasti prvej pomoci, záchrany života,  prevencie proti úrazom a bezpečnosti na cestách, ale aj základným morálnym hodnotám: POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!

Vďaka našej výhre sme získali zážitkový kurz prvej pomoci, kde sa žiaci 1. stupňa naučili základy prvej pomoci, používanie defibrilátora (ktorý vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku). Naši zamestnanci absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Zároveň sme dostali automatický – externý defibrilátor, ktorý sme venovali Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline, pri tejto príležitosti nás potešili ukážkou hasenie ohňa,  žiaci si mohli vyskúšať a prezrieť techniku a vybavenie hasičov. Zaujímavou odmenou našej snahy a práce bol školský výlet do Bojníc, kde sme navštívili nielen zámok, ale aj ZOO.

Ďakujeme za výhru. Realizáciu projektu sme si užili a veľa sme sa naučili.

iBobor 2018

Kategória BOBRÍK – žiaci 4. ročníka
Súťažilo 18 460 Bobríkov, plný počet bodov  96 dosiahlo 543 súťažiacich

1.      miesto Teo W. a Michal G. 4.C 96 bodov
2.      miesto Adrián B. 4.A 92 bodov
3.      miesto Michal K. a Martin Č. 4.A a 4.C 88 bodov

Kategória DROBCI – žiaci 3. ročníka
Súťažilo 13 629 Drobcov, plný počet bodov 72 dosiahlo 91 súťažiacich

1.      miesto Sára Ch. a Milena Ema R. 3.A 60 bodov
2.      miesto Matej H. 3.A 56 bodov
3.      miesto Rudolf Š. 3.B 52 bodov

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Aj tento rok sa na našej škole dňa 20.11.2018 uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo 113 žiakov 1.-3. ročníka a 125 žiakov 4.-9. ročníka. Do školského kola postúpilo 20 najlepších z 1.-3. ročníka a 20 najlepších zo 4.-9. ročníka. Žiaci museli absolvovať písomnú aj ústnu časť, v ktorej museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Kategória 1. ročník

 1. miesto: Carla S. I.B
 2. miesto: Michal Š. A
 3. miesto: Ruth   I.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 2. ročník

 1. miesto: Matúš K. II.B
 2. miesto: Samuel T. II.B
 3. miesto: Filip Dub. II.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 3. ročník

 1. miesto: Sára CH. III.A
 2. miesto: Lukáš H. III.C
 3. miesto: Tobias M. III.B

Školského kola sa zúčastnilo 8 žiakov.

Kategória 1A (4. – 7. ročník)

 1. miesto: Martin Z. VII.B
 2. miesto: Nina F. VII.A
 3. miesto: Simona V. VII.A, Sofia A.V.B

Najlepší štvrták

            Michal K. IV.A

Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať Martin Z. VII.B.

Kategória 1B (8. – 9. ročník)

 1. miesto: Vanesa K. IX.A        
 2. miesto: Alex Š. IX.B   
 3. miesto: Alexandra Ž. VIII.A

Školského kola sa zúčastnilo 7 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať  Vanesa K. IX.A.

 

TEŠÍME  SA Z VAŠICH  ÚSPECHOV!

 

iBobor

Žiaci 3. a  4. ročníka sa zapojili do  informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Žiaci 3. ročníka súťažia 13. novembra v kategórii DROBCI.

Žiaci 4. ročníka súťažia 16. novembra v kategórii BOBRÍCI.

Informácie : www.ibobor.sk

Hovorme o jedle

V dňoch od 15. do 19. októbra sa v našej škole pripravovali samé dobroty. Zapojili sme sa do projektu “Hovorme o jedle” a každý deň sme si opakovali význam jednotlivých druhov potravín. Ochutnávali sme zdravé nátierky, odšťavovali a sušili sme chutnú zeleninu a ovocie, počítali orechy a mnoho iných zaujímavých aktivít.

Výchovný koncert „Potulky Slovenskom“

Dňa 12.10.2018 sme privítali na pôde našej školy členov OZ Škola života Jara Gaža a Radka Pažeja, ktorí predviedli našim žiakom skvelý výchovný koncert s názvom Potulky Slovenskom. Prostredníctvom veselých pesničiek žiaci spoznali rieky, mestá, hory a pohoria ako i hrady a zámky Slovenska v pásme, ktoré v sebe spájalo prvky vlastivedy a prírodovedy. Pozornosť detí upútala i zaujímavá videoprojekcia, ktorá jednotlivé skladby dopĺňala.

Expedícia Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline aj túto jeseň pripravilo pre žiakov žilinských základných škôl interaktívne vzdelávacie podujatie Expedícia Budatínsky hrad.

Zúčastnili sme sa ho aj my, tretiaci zo ZŠ s MŠ v Závodí. Táto forma vyučovania  regionálnych dejín bola pre žiakov veľmi atraktívnou formou, kde sa dozvedeli viac o histórii Budatínskeho hradu, jeho známych rodoch a legendách, o etnológii, zoológii, botanike a drotárstve. Každá z oblastí bola spojená s tvorivými dielňami. V nich ktorých si overili šikovnosť svojich rúk a  svoju trpezlivosť.

V oblasti, ktorá bola  pre deti zatiaľ neprebádaná sa dozvedeli o významných  rodoch žijúcich na tomto území. Sami si zhotovili rodokmeň svojej rodiny. Pútavé bolo aj rozprávanie o mohutných a starých stromoch v záhrade. Z ich listov   si zhotovili šarkanov. Najviac deti očarila výstava drotárskych prác. Na chvíľu sa preniesli do sveta rozprávok a fantázie. Samé deti sa stali drotármi a pod ich rukami vznikli drôtené srdcia a náramky. Minulosť sa viaže aj s ľudovou tvorbou. Slovo etnológia počuli po prvýkrát.  Domov si odniesli vlastnoručne uviazaný farebný náramok.

V príjemnom počasí sme sa prešli k sútoku  Váhu a Kysuce. Bolo to miesto pltnenia už od čias stredoveku.

Zážitkové učenie je formou, ktorou si žiaci zapamätajú svoje poznatky veľmi dlho, pretože sú spojené nielen s informáciami, ale i s ich prežívaním.

Beh najmenších

Dňa 5.10.2018 sa v Sade SNP uskutočnil Beh pre najmenších o pohár primátora mesta. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, v každej mala zastúpenie aj naša škola. Pre veľký počet zúčastnených sa v jednotlivých kategóriách uskutočnilo niekoľko rozbehov, z ktorých sa vždy dvaja najrýchlejší bežci prebojovali do finálových behov. Všetci naši malí športovci tu predviedli výborné výkony a zviedli niekoľko krásnych a tesných súbojov. Postúpiť sa nakoniec podarilo trom našim zástupcom. Najväčší úspech sme dosiahli v kategórii chlapcov 1. – 2. ročníka, ktorú náš zástupca suverénne ovládol a od viceprimátora Patrika Gromu si prevzal medailu a víťazný pohár. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!