Ocenenie primátora mesta Žilina

Dňa 20.6. 2016 primátor mesta Žilina Igor Choma ocenil najlepších žilinských žiakov. Toto ocenenie si prevzal aj Adam Bechný zo 7.C, ktorý žne úspechy nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v škole.
Ocenenie získal za umiestnenie sa na popredných miestach v školských kolách matematických a jazykových súťaží, ako sú Matematická pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda v nemeckom jazyku, recitačná súťaž Goetheho pamätník. Úspešne súťažil v trojčlennom tíme v školskej súťaži v anglickom jazyku Einstein Teen a následne tento tím zvíťazil aj v mestskom kole.
Svojím správaním, prístupom k povinnostiam a dosiahnutými výsledkami reprezentuje školu a robí jej dobré meno.

http://zszavodie.sk/?p=12617

Šachový turnaj

Dňa 23.6.2016 sa konal na našej škole šachový turnaj v spolupráci s Centrom voľného času, Kuzmányho 10.
Zapojili sa do neho všetky ročníky. Turnaj bol rozdelený do 3 kategórií.

I. kategória (I. – IV. ročník)
1. miesto: Alexander Greguš – I. A
2. miesto: Natália Čižmárová – III. B
3. miesto: Martin Gašperec – III. B

II. kategória (V. – VI. ročník)
1. miesto: Samuel Klocháň – V. A
2. miesto: Dominika Gregušová – VI. A
3. miesto: Matúš Kudláč – VI. A

III. kategória (VII. – IX. ročník)
1. miesto: Ivan Jackuliak – VIII. A
2. miesto: Lukáš Kučera – VIII. A
3. miesto: Jakub Bučo – IX. C

Výhercovia boli odmenení diplomom a cenami. Všetci zúčastnení sladkou odmenou.
Opäť sa stretneme v ďalšom školskom roku.

Dikošová

http://zszavodie.sk/?p=12422

Infáčik

Lienka krasolienka

1. miesto

Simona Šuteková                            ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

2. miesto

Rebeka Liščáková                           ZŠ Slov.dobrovoľníkovov

Leo Matlák                                        ZŠ s MŠ Rosina

3. miesto

Adelka Tokárová                             ZŠ s MŠ Gorazda

Tomáš Gabara                                 ZŠ s MŠ Gorazda

Včielka Mája

1. miesto

Sophia Laura Kajánková               ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Lukáš Andel                                      ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

2. miesto

Martina Hreusíková                       ZŠ s MŠ Rosina

Paula Gabajová                                ZŠ s MŠ Gorazda

3. miesto

Adela Demeterová                        ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Daniel Vlčko                                   ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Strom života

1. miesto

Daniela Končoková                        ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Branislav  Ondoš                             ZŠ s MŠ Gorazda

2. miesto

Monika Pallová                                ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Daniela Cabajová                            ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

3. miesto

Alexandra Belanová                      ZŠ, V. Javorku

Didi Hodasová                               ZŠ s MŠ Rosina

Mandaly

1. miesto

Júlia Škrková                                     ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Andrej Remek                                    ZŠ s MŠ Gorazda

2. miesto

Marek Spišák                                    ZŠ Limbová

Martina Tinková                              ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

3. miesto

Zuzana Šištíková                              ZŠ Limbová

Dominik Zvarík                                ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina

 

 

http://zszavodie.sk/?p=12391

Prvenstvo v McDonald´s Cupe

Po veľkých úspechoch našich žiakov na turnajoch Dôvera školský pohár a Coca-Cola Cup sa nenechali zahanbiť ani žiaci prvého stupňa, ktorí v konkurencii ôsmich najlepších tímov z celého Slovenska v  NTC Poprad nedali svojim súperom šancu a stali sa víťazmi 18. ročníka turnaja McDonald´s Cup. Chlapci si tak splnili sen a v pondelok 20.6. 2016 sa zúčastnili futbalového zápasu Anglicko – Slovensko na Majstrovstvách Európy vo francúzskom St. Etienne.

McDonald´s Cup je najväčší futbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Do turnaja nastupujú dievčatá a chlapci (ročníky narodenia od 1. 9. 2005 a mladší) z celého Slovenska. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoluvyhlasovateľom Slovenský futbalový zväz, generálnym partnerom McDonald´s Slovakia.

Našu školu reprezentovali: Marián Weber (najlepší hráč turnaja – bude vyprevádzať na hraciu plochu jedného z hráčov počas finále ME vo Francúzsku), Dávid Fiflík, Hugo Stacha, Teo Palka, Juraj Šoška, Dávid Kysela, Sebastián Gamboš, Peter Manda, Benjamín Ilovský.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

http://zszavodie.sk/?p=12463

Úspech v turnaji Coca-Cola Cup

Coca-Cola Cup je turnaj určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom narodených medzi 1. 1. 2000 – 23. 9. 2003. O celkovom víťazovi rozhodol Superfinálový turnaj v Olomouci, ktorého sa zúčastnili dve najlepšie družstvá  z Českej a Slovenskej republiky.

Po semifinálovom víťazstve nad ZŠ Kalinčiakova Bratislava v pomere 2:0, podľahli vo finále naši žiaci chlapcom z Olomouca 0:3. Napriek prehre zaznamenali veľký úspech, keď v konkurencii škôl z celého Slovenska a Česka obsadili druhé miesto. Spomedzi slovenských škôl sme boli najlepší.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

http://zszavodie.sk/?p=12456

Prvenstvo v Dôvera Školskom pohári

Žiaci našej školy (ročník narodenia 2003) sa stali víťazmi  súťaže mladších žiakov v malom futbale Dôvera Školský pohár. Súťaž vyvrcholila finálovým turnajom v Poprade, kde v konkurencii ôsmich najlepších tímov zo Slovenska získali prvé miesto. V tejto súťaži sa nám mimoriadne darí, rovnaký úspech dosiahli naši žiaci aj minulý rok.

Našu školu na turnaji reprezentovali: Samuel Kopásek, Samuel Halúska, Oliver Hruška, Matej Šoška, Martin Oravec, Richard Chupáň, Adam Bechný, Vratko Gajdoš (všetci VII.C), Alex Šimalčík, Samuel Belaník (obaja VI.B).

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

http://zszavodie.sk/?p=12453

MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v máji prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 85 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 53 žiakov.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 25 žiakov

Michal Kopál, 1.A

Katarína Senková, 1.C

Michal Gašperec, 1.C

Teo Weichpart, 1.C

Klokanko 2, zapojených 8 žiakov   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dorota Ryboňová, 2.A

Simon Šlauka, 2.A

Tomáš Čižmárik, 2.B

Alexandra Trajčíková, 2.B

Klokanko 3, zapojených 11 žiakov                                                                                                                                Martin Gašperec, 3.B

Agáta Macúchová, 3.A

Klokanko 4, zapojených 9 žiakov                                                                                                                           

Juraj Šoška, 4.B

Nela Molnárová, 4.B                                                                                                                                                               

Klokanko 5, zapojených 14 žiakov                                                                                              

Daniela Končoková, 5.A

Samuel Klocháň, 5.A

Andrej Szijjartó, 5.C                                                                                                                          

Klokanko 6, zapojených 12 žiakov                                                                                             

Nikola Polkorábová, 6.A

Benjamín 7, zapojený 1 žiak

Maximilián Maliar, 7.B

Benjamín 8, zapojení 3 žiaci, úspešných: 0

Kadet 9, zapojení 2 žiaci                                                                                                          

Lukáš Šugár, 9.B                                                                                                                                                                                                                     

Michal Kopal z 1.A  sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

Hoci odmenou pre súťažiacich bol iba diplom a pero účasť na súťaži má význam, pretože účastník si môže porovnať svoje vedomosti a schopnosti s inými deťmi. Preto ďakujeme všetkým rodičom, ktorí úhradou účastníckeho poplatku umožnili svojim deťom overiť si i takýmto súťažným spôsobom svoje vedomosti.

Koordinátori: Mgr. Monika Šlauková, Mgr. Alena Grečnárová

http://zszavodie.sk/?p=12052

Úspech v matematickej súťaži

Družstvo našej školy v zložení Lukáš Šugár, 9.B, Egor Levashenko, 8.A, Maximilián Maliar, 7.A a Adam Bechný, 7.C získali v jarnom kole matematickej súťaže GVOBOJ krásne druhé miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

http://zszavodie.sk/?p=11742

Šachové variácie

Naše žiačky vo výtvarnej súťaži Šachové variácie obsadili v III. kategórii prvé tri miesta.

1. miesto: Berenika Ryboňová, 7.B
2. miesto: Miroslava Pevalová, 7.A
3. miesto: Annamária Kremlová, 7.B

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

http://zszavodie.sk/?p=11731

Slávik Slovenska

Súťaž Slávik Slovenska pokračovala okresným kolom, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZUŠ L. Árvaya 5. mája 2016. Ako už viete, milí návštevníci našej stránky, do tohto kola postúpili dve žiačky – víťazky školského kola. Za 1. kategóriu Adela Demeterová z 3.A, za 2. kategóriu Nina Koprdová z 5.B triedy.

Žiaci – speváci sa v okresnom kole stretli s veľmi silnou konkurenciou. Spolu vystúpilo v troch kategóriách 54 súťažiacich. Každý z nich spieval dve ľudové piesne, z toho jednu povinne so sprievodom nástroja. Naše dievčatá sprevádzala učiteľka klavíra zo SZUŠ sídliacej v našej škole pani Janka Kukučová. Svojím sprievodom aj milým slovom podporila dievčatá, ktorých sa zmocňovala prirodzená tréma.

Väčšina súťažiacich boli deti, ktoré navštevujú rôzne folklórne súbory a majú za sebou veľa vystúpení. V takejto silnej konkurencii naše žiačky obstáli veľmi dobre už tým, že bez chyby a absolútne intonačne aj rytmicky presne, s patričným výrazom zaspievali svoje súťažné piesne. Pri konečnom hodnotení Nina Koprdová dostala ako jediná v danej kategórii čestné uznanie. Bola jedinou ocenenou, ktorá na pódium nevystúpila v ľudovom kroji. Natíska sa teda otázka, či by nemali organizátori vyzvať prihlásených už v propozíciách súťaže, aby si povinne doniesli kroj. Lebo o tom, že porota aj toto berie do úvahy, sa prítomní dozvedeli až pri záverečnom hodnotení.

Našim žiačkam aj touto cestou blahoželáme a prajeme im, aby aj naďalej pociťovali radosť zo spevu a reprezentovali školu takto pekne aj na ďalších podujatiach.

Mgr. Katarína Búziková, ZRŠ a učiteľka hudobnej výchovy

http://zszavodie.sk/?p=11726