Postup do medzinárodného kola

11. mája sa v Krajskej knižnici Žilina uskutočnil 17. ročník národnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Tento rok sa do nej zapojila aj naša škola. Dve žiačky, Berenika Ryboňová a Silvia Miartušová zo 7.B, nás reprezentovali knihou Príbehy pred ránom na tému ,, Čo mi rozprávali starí rodičia“. So svojou knihou si vybojovali postup do medzinárodného kola, ktorého sa zúčastnia spolu s výhercami z Čiech a Poľska.

Dievčatám blahoželáme a držíme im palce.

http://zszavodie.sk/?p=10733

Opäť úspech školy v mestskom kole Shakespeare´s Day

Dňa 27.4.2016 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice uskutočnil už siedmy ročník mestského kola Shakespeare´s Day. V kategórii 2.,3.,4. ročník sa naša žiačka Katarína Baranová Tomíková /IV. B/ umiestnila na 2. mieste. Staršie žiačky Katarína Vrtichová /V. B/ a Alexandra Kuricová /IX. B/ sa umiestnili vo svojich kategóriách na 4. mieste.

Blahoželáme k úspechu!

http://zszavodie.sk/?p=10541

Vyhodnotenie recitačnej súťaže Puškinov pamätník

12.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. V tomto školskom roku súťažilo 20 žiakov v dvoch kategóriách. Ukážky, ktoré si pripravili, boli na veľmi dobrej úrovni a všetci dokázali, že dokážu spojiť naučený text s pekným prednesom.

1.kategória: 6.-7. ročník
1. Polkorábová Nikola, 6.A
Hunana Juraj, 7.C
2. Hruška Oliver, 7.C
3. Danišková Tatiana , 7.A

II. kategória: 8. – 9. Ročník
1.Skaličanová Katarína, 9.A
2.Chládeková Kristína, 9.A
3.Kyselová Barbora, 8.A

http://zszavodie.sk/?p=10435

Vyhodnotenie recitačnej súťaže z nemeckého jazyka Goetheho pamätník

11.4.2016 sa stretlo 36 žiakov v školskom kole Goetheho pamätník, kde ukázali svoje nadanie a talent predniesť poéziu a prózu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

I. kategória: 6. ročník
1.miesto: Františka Pašková 6.A
2.miesto: Lukáš Komačka 6.B
3.miesto: Sára Babinská 6.A

II.kategória: 7.-.8. ročník
1.miesto: Marek Cisarik 8.A
2.miesto: Adam Bechný 7.C
3.miesto: Jana Meszárosová 7.B
Katarína Ješková 7.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Barbora Fučíková 9.A
2. miesto: Terézia Hlačinová 9.A
3. miesto: Mária Šprtková 9.B

http://zszavodie.sk/?p=10433

Vyhodnotenie výsledkov úspešných riešiteľov okresného kola pytagoriády – II. stupeň

Maliar Maximilián zo 7.B získal 21 b a skončil na 6. mieste v kategórii P7.
Končoková Daniela z 5.A získala 18 b a skončila na 11. mieste v kategórii P5.
Dubeň Filip z 5.A získal 13 b a skončil na 13. mieste v kategórii P5.

http://zszavodie.sk/?p=10430

Vyhodnotenie výsledkov úspešných riešiteľov okresného kola Matematickej olympiády – 6., 7., 8. ročníka

Mekyňová Barbora zo 6.A skončila na 8.-11. mieste.
Polkorábová Nikola zo 6.A skončila na 16.-29. mieste.
Maliar Maximilián zo 7.B skončil na 2.- 4.
Šeroň Marek zo 7.C skončil na 6.-13. mieste.
Mihálik Adam zo 7.C skončil na 18.-19.mieste.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

http://zszavodie.sk/?p=10426

Vyhodnotenie školského kola Shakespeare´s Day 2016

Vo štvrtok 7. 4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Shakespeare´s Day – recitovanie anglickej poézie a prózy. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl z 2. až 9. ročníka. Súťaž nesie v názve meno najslávnejšieho zo všetkých anglických spisovateľov, Wiliama Shakespeara, ktorého 400. výročie smrti si práve tento rok pripomíname. Dúfame, že sa nám aspoň trochu podarilo pootvoriť dvere k anglickej poézii a k próze.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

Kategória 2.,3.,4. ročník
1. miesto: Katarína Baran-Tomiková IV. B
2. miesto: Adela Procházková III. B
3. miesto: Sofia Arduini II. B

Kategória 5.,6.,7. ročník
1. miesto: Katarína Vrtichová V. B
2. miesto: Oliver Strelec VI. A
3. miesto: Sára Závodská VII. B

Kategória 8.,9. ročník
1. miesto: Alexandra Kuricová IX. B
2. miesto: Alexandra Čermáková IX. B
3. miesto: Marek Kurica IX. B

Srdečne blahoželáme a prvým súťažiacim v každej kategórie prajeme veľa úspechov v mestskom kole súťaže.

http://zszavodie.sk/?p=10323

Naša škola víťazne v EINSTEIN TEEN

Dňa 23.3.2016 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil druhý ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN. Našu školu ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline zastupovali Adam Bechný VII. C, Simona Procházková VIII. A a Juraj Kuc IX. C. Tím našej školy bol veľmi úspešný a z desiatich škôl v Žiline sme skončili na prvom mieste.

GRATULUJEME!

http://zszavodie.sk/?p=10194

Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9. marca 2016 sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiaci: Anna Sibilová (V.A), Michaela Vojtušová (V.B), Simona Procházková (VIII.A). Anička Sibilová získala 1. miesto v II. kategórii – v próze a postupuje do krajského kola.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a Aničke želáme veľa šťastia v ďalšom kole.

http://zszavodie.sk/?p=9918