Výtvarná súťaž

Rebecca Kavacká z 5.B vyhrala 3.miesto v II. kategórii výtvarnej súťaže Fašiangy, ktorá bola vyhlásená  Centrom voľného času žilina. Do súťaže sa zapojili aj Adam Čibenka V.B, Branislav Ftorek V.A, Natália Nemčeková VII.A, Berenika Ryboňová VII.B.

http://zszavodie.sk/?p=9851

Druhý ročník EINSTEIN TEEN

Dňa 8.3. 2016 sa na pôde našej školy konal druhý ročník súťaže Einstein Teen. Žiaci si preverovali svoje všeobecné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom anglického jazyka. Testy boli zhotovené v programe Alf a využívali metódu CLIL. Kvízové otázky boli zamerané na problematiku z vedných odborov, napr. z biológie, geografie, histórie, matematiky, literatúry, IKT, a tiež sa týkali zaujímavostí z kultúry, módy, športu, hudby a informácií o Žiline.
Súťaž prebiehala v dvoch súťažných kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci štvrtého až šiesteho ročníka a v druhej kategórii to boli žiaci siedmeho až deviateho ročníka. V oboch kategóriách sa v každom tíme stretli žiaci jednotlivých ročníkov a pokúsili sa o tímovú spoluprácu. Išlo teda o trojčlenné tímy zložené buď zo štvrtákov, piatakov a šiestakov v I. kategórii, alebo siedmakov, ôsmakov a deviatakov v II. kategórii.

V prvej kategórii sa do finále dostali dva tímy. Absolútnymi víťazmi prvej kategórie sa stali žiaci:
Martin Zboran zo IV.B
Peter Halama z V.C
Tomáš Šprtka zo VI.A

Na peknom druhom mieste skončili:
Katarína Baran-Tomíková zo IV.B
Samuel Klocháň z V.A
Barbora Mekyňová zo VI. A

V druhej kategórii uspeli a prvenstvo získali žiaci:
Adam Bechný zo VII.C
Simona Procházková z VIII.A
Juraj Kuc z IX.C

Druhé miesto v tejto kategórii získali žiaci:
Oliver Hruška zo VII.C
Natália Chochuľová z VIII.A
Jasmin Péteriová z IX. C

Víťazný tím druhej kategórie bude reprezentovať našu školu aj v MESTSKOM KOLE súťaže EINSTEIN TEEN.
Víťazným tímom srdečne blahoželáme a nášmu postupujúcemu tímu držíme palce!

http://zszavodie.sk/?p=9765

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník

Počet žiakov : 20

Poézia : 14 žiakov

Próza : 6 žiakov

1.ročník : nesúťažná kategória

Poézia                                                                                                                                                                       1.miesto Zahatlanová Zuzana 4.A

2. miesto Gašperec Martin 3.B

3. miesto Špircová Aneta 2.B

Próza                                                                                                                                                                            1.miesto Procházka Sebastián 4.B

2.miesto Závodská Nina 4.A

3.miesto Molnárová Nela 4.B

Do regionálnej súťažnej prehliadky postupujú Zahatlanová Zuzana a Procházka Sebastián.

http://zszavodie.sk/?p=9608

Naši žiaci úspešní v krajskom kole olympiád CJ

Dňa 10.2.2016 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Andrej Stroka /VII. B/, ktorý sa v kategórii 1A umiestnil na 10. mieste. O deň neskôr sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kde nás v kategórii 1C reprezentoval Manfred Strobel /VIII.B/, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste.

Obidvom žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

http://zszavodie.sk/?p=9595

Pytagoriáda – školské kolo

P5 – 5. ročník
zapojených 25 , úspešní: 4
Končková Daniela 5.A
Klocháň Samuel 5.A
Dubeň Filip 5.A
Niepel Peter 5.A

P6 – 6. ročník
zapojených 10, úspešní: 1
Mekyňová Barbora 6. A

P7 – 7. ročník
zapojených 16 , úspešní: 4
Bechný Adam 7. C
Maliar Maximilián 7.B
Harzeková Alžbeta 7.A
Šoška Matej 7.C

P8 – 8. ročník
zapojených 15 , úspešní: 3
Mišutka Marko 8.B
Noga Oliver 8.B
Kotúček Patrik 8.A

http://zszavodie.sk/?p=9598

Vyhodnotenie recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň ZŠ

Dňa 11. februára sa na druhom stupni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 28 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín podľa ročníkov. II. kategóriu tvorili žiaci 5. – 6. ročníka, III. kategóriu žiaci 7. – 9. ročníka. Súťažilo sa v oboch literárnych formách – v poézii i próze.

Vyhodnotenie:

II. kategória – poézia
1. miesto: Anna Sibilová V.A
2. miesto: Sebastián Mlynár V.C
3. miesto: Adam Čibenka V.B

II. kategória – próza
1. miesto: Michaela Vojtušová V.B
2. miesto: Barbora Mekyňová VI.A

III. kategória – poézia
1. miesto: Adam Bechný VII.C
2. miesto: Alexandra Kuricová IX.B
3. miesto: Terézia Hlačinová IX.A

III. kategória – próza
1. miesto: Simona Procházková VIII.A
2. miesto: Barbora Fučíková IX.A
3. miesto: Annamária Kremlová VII.B

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v okresnom kole.

http://zszavodie.sk/?p=9576

VŠETKOVEDKO

V januári prebehlo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 11 žiakov z našej školy.
Titul Všetkovedko v školskom roku 2015/2016 získali nasledovní žiaci:
Simon Šlauka, 2.A
Adela Demeterová, 3.A
Dávid Fiflík, 4.A
Nina Závodská, 4.A
Daniela Končoková, 5.A
Adam Čibenka, 5.B
Našu školu vynikajúco reprezentovala žiačka 5.A Daniela Končoková, ktorá sa z 1 765 piatakov umiestnila na krásnom 3. mieste.

http://zszavodie.sk/?p=9515

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Daniela Končoková z 5.A si vybojovala krásne 4.miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády spomedzi 91 súťažiacich.

http://zszavodie.sk/?p=9508

Šaliansky Maťko J. C. Hronského – súťaž v prednese slovenskej povesti

Dňa 22.1.2016 sa v Centre voľného času konalo obvodné kolo 23. ročníka Šalianskeho Maťka.
V II. kategórii – žiaci 4. -5. ročníka ZŠ nás reprezentovala Anna Sibilová z V. A.
V III. kategórii – žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ nás reprezentovala Jana Meszárosová zo VII. B.
Z 19. žiakov II. kategórie naša žiačka Anna Sibilová získala 3. miesto.
Blahoželáme!

http://zszavodie.sk/?p=9399