iBobor

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do informatickej súťaže iBobor, kde súťažili v najmladšej kategórii Bobrík. V tejto kategórii súťažilo 15 519 súťažiacich zo Slovenska.
Plný počet bodov dosiahli 80, úspešných riešiteľov je 2548 (16,4%).
Naši úspešní Bobríci
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
391. – 491.                  Katarína Harzeková, 4. B 80,00 bodov, 97.percentil
536. – 788.                 Lucia Stroková, 3. B 76,00 bodov, 97. percentil
835. – 1143.                Lucia Božková, 4. B 72,00 bodov, 95. percentil
835. – 1143.                Johanka Jakubcová, 4. B 72,00 bodov, 95. percentil
1189. – 1425.              Richard Líška, 4. B 68,00 bodov, 92. percentil
1426. – 1450.              Lea Mária Mihaliková, 4. B 67,00 bodov, 91. percentil
1519. – 2006.              Nela Molnárová, 4. B 64,00 bodov, 90. percentil
1519. – 2006.             Tamara Štajnigerová, 4. A 64,00 bodov, 90. percentil
2112. – 2548.              Petra Čanigová, 3. A 60,00 bodov, 86. percentil
2112. – 2548.              Martin Gašperec, 3. B 60,00 bodov, 86. percentil

http://zszavodie.sk/?p=8855

BEH najmenších –

o pohár primátora mesta pre 1.-3. ročník ZŠ sa uskutočnil 2.10. 2015 o 10.00 hod. Organizátorom bolo Mesto Žilina a miestom konania Sad SNP a Námestie Andreja Hlinku. Žiaci súťažili v kategóriách:
• 1. ročník ZŠ chlapci, 1. ročník ZŠ dievčatá,
• 2. ročník ZŠ chlapci, 2. ročník ZŠ dievčatá,
• 3. ročník ZŠ chlapci, 3. ročník ZŠ dievčatá

Úspechy našich najmenších….

I. ročník – Dievčatá

3.miesto K. Ďatková I. C

II. ročník – Dievčatá

1.miesto N. Lopušanová II. A

3. miesto L. Valková II. A

II. ročník – Chlapci

4.miesto A. Puškár II. B

http://zszavodie.sk/?p=8359