Detský odznak zdatnosti

Čoraz častejšie zaznieva z médií a  vidíme to aj v reálnom živote, že detská obezita je na vzostupe, že mladá generácia  si nevie nájsť vzťah k športu a k pohybovým aktivitám.

U nás, v škole v Závodí, sme športovo založení, ale nielen jednostranne. Naša škola je známa  tým, že sa tu pripravujú futbalové talenty. Pripravujú sa tu mladé basketbalistky, žiaci sa môžu športovo realizovať v rôznych športových krúžkoch. Našou snahou je pripraviť deti tak, aby boli boli rýchle,  obratné  a v dobrej  fyzickej kondícii.

Nad týmto našim predsavzatím stojí myšlienka, aby sa na hodiny telesnej výchovy naši žiaci tešili a poskytli im možnosť odreagovania a radosti z pohybu.

Jednou z aktivít, ktorú sme zaradili do plánu vyučovacích hodín, je plnenie detského odznaku zdatnosti. Žiaci  si overili, ako ďaleko doskočia, koľko preskokov urobia cez švihadlo v priebehu 30 sekúnd, ako rýchlo zabehnú vzdialenosť v člnkovom behu, akú vzdialenosť pokoria v hode dvojkilogramovou loptou a koľko sedov a ľahov sa im podarí urobiť za 30 sekúnd. Prvé testovanie prebehlo v úvode školského roku. Pre mnoho detí sa stalo motiváciou  na to, aby v závere školského roku  zlepšili svoj výkon. Viac sa začalo skákať na švihadle, behať a skákať. Zlepšenie výkonov bolo zaznamenané v koncoročnom preverovaní jednotlivých disciplín. Troch najúspešnejších žiakov z ročníka odmeníme diplomami a všetkých žiakov odznakmi za splnenie všetkých disciplín. Pre nás, pedagógov, je radosťou sledovať, ako sa aj pod naším vplyvom menia žiaci na zdravých a silných ľudí, ktorí majú chuť nielen športovať, ale aj učiť sa.

Veríme, že aj pomocou tejto aktivity sa nám podarí naplniť myšlienku gréckej kalokagatie – ideálu harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka.

Viera Bučková

http://zszavodie.sk/?p=12319

Burianova veža

Bol utorok  a my sme sa po druhej vyučovacej hodine vybrali do centra Žiliny. Veľmi sme sa tešili na prehliadku Burianovej veže.

Vstup do veže bol tmavý a pôsobil strašidelne. Schody boli veľmi strmé. Obávali sme sa, či navrch veže výjdeme, lebo veža meria 47 metrov a je tu 88 schodov. Na prvej zastávke nám pani sprievodkyňa porozprávala o histórii veže a o jej staviteľovi. Dozvedeli sme sa, že žilinská veža je naklonená podobne ako veža v Taliansku. Všetko nás zaujímalo a veľa sme sa pýtali.

V polovici cesty sme sa zastavili pri zvonoch. Kedysi tam boli len tri zvony, ktoré spadli dolu pri požiari mesta. V súčasnosti ich je šesť. Boli privezené z Čiech v 17. storočí. Najväčší váži vyše tri tony. V minulosti zvonili pomocou lán, teraz fungujú na elektrické ovládanie. Na okne nás upútalo položené srdce zvonu. Keby začali zvoniť v čase nášho pobytu vo veži, ich zvuk by spôsobil, že by sme ohluchli. Veľmi nás to vyľakalo.

Po točitých schodoch sme sa dostali na vyhliadkovu časť veže. Mesto sme mali ako na dlani. Bolo odtadiaľ vidieť široké okolie mesta, dokonca aj Lietavský hrad. Výhľad bol nádherný.

V závere prehliadky nám pani sprievodkyňa ukázala plán mesta Žiliny z roku 1933. Boli tu vystavené aj staré mapy mesta. Všetci sme sa podpísali do pamätnej knihy.                        Žiaci zo 4.B zo Závodia

http://zszavodie.sk/?p=12309

Krásne mesto menom Žilina

Vo štvrtom ročníku sa učíme regionálnu výchovu. Pani učiteľka nám oznámila,  že  niektoré zaujímavé a krásne miesta nášho mesta si pôjdeme pozrieť s vílou Klementínkou.

Klementínka k nám kráčala po Hlinkovom námestí a práve tu sa začalo to tajomné putovanie.

Ako prvú sme si pozreli fontánu v tvare srdca. Od nej sme sa presunuli do stredu námestia. Nikto netušil, čo sa dá robiť na tomto mieste. Postavili sme sa do kruhu a zatlieskali sme. Nebol to obyčajný zvuk, ale mal kovový tón, možno preto, že popod  námestie tečie potok Všivák.

Naša prehliadka bola sprevádzaná žilinskými povesťami. Víla rozprávala krásne a zaujímavo.  Napríklad o tom, že sa tu varilo jedno z najlepších uhorských pív. Všetkých nás prekvapilo, keď sme zistili, že v tom čase pili pivo aj deti.  Zaujala nás aj povesť o čarodejnici, ktorá jedla železo. Pekné boli aj povesti o katovi a o žilinskom požiari, pri ktorom zhorela aj žilinská radnica.

Hoci bol tento deň veľmi sychravý a vládlo studené počasie,  rozprávanie Klementínky a krásne pamiatky ho pre nás urobili krásnym.

Žiaci zo 4.B zo Závodia

http://zszavodie.sk/?p=12306

Výletné a nočné spomienky

Pomaly sa blíži záver školského roka a pre našich deviatakov bude tento deň aj rozlúčkou s lavicami v Závodí. 9.A a 9.B zamenili školské výlety spojené s cestovaním po Slovensku tento rok za spoločný pobyt na chate v Oščadnici. Prívetivé počasie im doprialo prechádzku po okolí, prekvapili svojou kuchárskou zdatnosťou pri opekaní a grilovaní, spoločný čas vypĺňali aj športom, hrami a neodmysliteľnými rozhovormi, hudbou a leňošením.
Bezproblémové dva dni im boli vstupenkou na noc v škole, ktorá sa stala záverečnou bodkou za našimi spoločnými aktivitami. Je občas príjemné sledovať nočné zmeny tried, načúvať hlasom v tme, cítiť vôňu pizze a jednoducho byť tam s nimi a pre nich.
Nech teda aj tieto dva vydarené zážitky prispejú k radostným spomienkam na školu.

Kováčová M., Rečková M.

http://zszavodie.sk/?p=12420

Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku  zapojilo 10 žiakov z 1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika.

Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:

Maksík 3:  Agáta Macúchová, 3.A

Maksík 4: Tomáš Gaňa, 4.A

Všetkým súťažiacim gratulujem a teším sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.

Koordinátor Mgr. Šlauková

http://zszavodie.sk/?p=12139

Jolly Phonics tréning učiteľov

V sobotu 11.6.2016 sa štyri učiteľky (Eva Kubová, Eva Bittšánska, Monika Šlauková a Viera Bučková) zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí zúčastnili základného tréningu Jolly Phonics. Po tomto tréningu ich čaká ešte on-line vzdelávanie (e-Learning). Po jeho úspešnom absolvovaní získajú účastníci Medzinárodný certifikát, ktorý ich oprávňuje učiť metódou Jolly Phonics kdekoľvek na svete.
Metóda Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie a jej autorkou je Sue Loyd. Používa sa vo viac než 100 krajinách vo svete. Táto metóda poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať, písať a komunikovať v anglickom jazyku. Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov. V prvom ročníku sa deti naučia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami, rozumieť im a vedieť ich použiť v jednoduchej komunikácii. Pomocou tejto metódy začíname na našej škole učiť žiakov prvého ročníka od septembra 2016. Dúfame, že používanie tejto metódy splní naše očakávania v prvom a neskôr aj v druhom ročníku a to naučiť deti plynule čítať, správne písať a rozumieť v anglickom jazyku.

http://zszavodie.sk/?p=12111

ZÁCHRANÁRI

,, Veď zachrániť život, to nie je málo. Ak chceš rýchlo pomoc nájsť, zavolaj na číslo 112!,,

To sú slová z jednej detskej piesne s názvom ,, 112,,. A o týchto dôležitých veciach sa žiaci II.B rozprávali s pánom Jozefom Selešom- bývalým záchranárom. Prakticky si vyskúšali masáž srdca na plyšových medveďoch, rozprávali sa o poskytnutí prvej pomoci aj  o tiesňovej linke 112. Deti mali možnosť vidieť aj prenosný defibrilátor a prezrieť si sanitku a jej vybavenie. Pán  Seleš odpovedal na zvedavé otázky detí, aj ich povozil na lehátku a kresle zo sanitky.

Verím, že dôležité informácie, ktoré sa deti dozvedeli, budú raz vedieť aj v prípade potreby prakticky využiť.

Tr.uč. Gabriela  Kubišová

http://zszavodie.sk/?p=12028

Zaslúžený oddych na školskom výlete piatej športovej triedy

Po náročnom turnaji mini Euro vo futbale nás čakali dva dni plné oddychu a relaxu. A užili sme si ich dostatočne. Hrali sme futbal, spoločenské hry a zaplávali sme si v termálnych bazénoch v Chalmovej. Asi až teraz si uvedomujeme, že to bol fajn oddych, za ktorý ďakujeme našej triednej učiteľke Eve Kubovej a pánovi riaditeľovi, že nám dal výnimku stráviť až dva dni na školskom výlete. Nezabudneme!

http://zszavodie.sk/?p=11960