Žiaci zo Závodia vystavujú svoje výtvarné práce v budove žilinskej radnice

Dňa 2.6. 2017 o 16,30 hod  sa konala v priestoroch žilinskej radnice vernisáž,  ktorá otvorila výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Výstava pozostáva z približne 70 prác detí od  prváčikov až po najstarších žiakov. Špeciálnu kategóriu tvoria žiaci, ktorí navštevujú SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov. SZUŠ funguje v priestoroch základnej školy. Pozvánku na toto podujatie aj plagát vytvorila žiačka  základnej školy Natália  Nemčeková  z VIII. A.

Návštevníci majú až do 22.6.2017 možnosť pozrieť si veľmi zaujímavé a nápadité výtvarné práce. K dispozícii je aj návštevná kniha, do ktorej môžu napísať svoje dojmy z výstavy. Majú možnosť aj hlasovať za  prácu, ktorá sa im najviac páčila. Na tento účel slúžia tri schránky pre tri kategórie, do ktorých sú práce zaradené. Z každej kategórie bude  vyhlásený víťaz. Na konci školského roka budú títo víťazi aj odmenení.

Ďakujeme mestu Žilina za poskytnutie reprezentatívnych priestorov radnice. Vďaka za pomoc pri organizácii výstavy patrí aj Súkromnej základnej umeleckej škole Slovenských dobrovoľníkov. Pedagógovia a žiaci školy pripravili na toto podujatie veľmi kvalitný umelecký  program. Poďakovanie patrí aj  kuchárkam školy, ktoré pripravili na túto udalosť skvelé pohostenie.

Všetkým vám, ktorí sa rozhodnete výstavu výtvarných prác navštíviť, želáme krásny umelecký zážitok!

 

 

Návšteva dopravného ihriska

Žiaci 1.- 4. ročníka v rámci dopravnej výchovy navštívili v mesiaci jún dopravné ihrisko na sídlisku Vlčince. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili si dopravné značky.  Následne využili svoje vedomosti a zručnosti  i prakticky. Vyskúšali  si jazdu na bicykli a kolobežke podľa dopravných pravidiel a správne správanie sa chodca na komunikácii.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Čítanie – to je teda zážitok! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí  boli v mesiaci máj slávnostne pasovaní za čitateľov  Krajskej knižnice v Žiline.
Deti odchádzali z knižnice so svojím čitateľským preukazom a už s prvými knižkami, ktoré si budú čítať. Sľúbili, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, čarbať do nich, načas ich vrátia…
Veríme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia!

Beseda s dentálnou hygieničkou

Dňa 6. 6. 2017 mali prváci besedu s dentálnou hygieničkou, pani Palkovičovou, ktorá deťom vysvetlila správny postup a zásady pri čistení zubov. Žiaci sa dozvedeli, ako sa vyvíja náš chrup, aké zuby poznáme, ako sa správne o ne starať, ale aj o tom, čo našim zubom najviac škodí. Nezabudla ani na rôzne pomôcky, obrazový materiál, aby deti videli, ako môžu vyzerať pokazené zúbky, keď sa o ne prestanú starať.

Deťom sa beseda veľmi páčila a so záujmom kládli otázky, na ktoré im veľmi ochotne odpovedala. Po besede sa deti pani Palkovičovej poďakovali a rozlúčili. Sľúbili jej, že sa o svoje zúbky budú svedomite starať.

Exkurzia vo Viedni

Dňa 30. mája sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Viedni. V krásnom počasí nás sprievodca cestovnej kancelárie Gadtours doviedol do zakvitnutých záhrad Schönbrunnu – letného sídla Habsbburgskej monarchie. Prvýkrát sme navštívili Technické múzeum, odkiaľ si žiaci odniesli množstvo zážitkov a nových poznatkov. Výlet sme zakončili v centre Viedne , kde sme sa zoznámili s nádhernou architektúrou a turistickým ruchom veľkomesta. Vo večerných hodinách sme sa plní krásnych zážitkov šťastne vrátili domov.

Hradná škola v Strečne

Mnohí z nás prechádzali okolo hradu Strečno autom a pozerali sa na krásnu monumentálnu budovu tejto pamiatky. Na školský výlet sme sa vybrali práve  sem. Odvtedy už vnímame toto miesto úplne inak. Spojenie architektúry s tvorivými dielňami je výborná príležitosť pre deti, ako sa posunúť v čase a prežiť kúsok histórie, či oboznámiť sa s dávnymi remeslami, životom a architektúrou.

Hneď pri vstupe ich čakalo prvé prekvapenie. Počas neho sa deti stali archeológmi a vlastnoručne objavovali a vykopávali starodávne mince, džbány, sochy a iné pamiatky z minulosti. Pri každom objavenom kúsku sa dozvedeli o jeho zhotovení a využívaní. Každý z nich bol úspešný objaviteľ.

Ešte plní zážitkov sa ocitli pri hrnčiarovi, ktorý počas zaujímavého výkladu o výrobe tejto nádoby každodennej potreby,  vyrobil krásny džbán priamo pred ich očami.

Farby používané v súčasnosti sú prevažne na syntetickej báze. Na tretej zastávke sa dozvedeli o tom, že cvikla, kurkuma alebo šafrán neboli len na jedenie, ale rovnako dobre slúžili aj na farbenie.  V minulosti sa písalo dubienkovým atramentom. Dubienka je taká tvrdá hrčka na rastline, na spodnej strane listu, alebo na konáriku, ktorá vzniká ako reakcia rastliny na dráždenie určitým druhom hmyzu. Zaujímavý výklad končil písaním brkom. Odnášali si milé listy pre svojich najmilších. A nielen tento darček bol prichystaný pre deti. Hneď na nasledujúcom stanovišti si prváci vyrobili vlastnú knižku. Cestou do veže s úžasom sledovali krajinu z najvyššieho bohu hradu. Výhľad bol úchvatný.

O Žofii Bosniakovej a jej dobročinnej úlohe vedeli deti už zo školy. Pani sprievodkyňa im vo veži, ktorá ich očarila,  priblížila život na hrade oveľa viac. Dozvedeli sa o starodávnej chladničke, do ktorej sa zlaňovalo i  o hladomorni.

Rýchlo sme sa presunuli k faune tohto okolia. Výborné bolo spojenie zvierat s ich  zvukmi.

Poslednou zastávkou boli kováči. Interaktívnou formou priblížili ich prácu v minulosti. Boli nielen kováčmi ale i zubármi. A tu deti dokázali, že nie sú šikovné iba vo vedomostiach, ale i v zručnostiach. Vyrobili si podkovičky pre šťastie.

Veríme, že nás podkovičkové šťastie bude sprevádzať v ďalšom objavovaní krás našej krásnej krajiny.

Viera Bučková, ZŠ s MŠ Závodie

Farebný týždeň

Prechádzali sme z rozprávky do rozprávky. Stretli sme sa Jankom Hraškom, túlali sa s Červenou Čiapočkou po lese, pohrali sa s kozliatkami, počítali so Šmolkami, prežívali príbeh so Zlatovláskou.

Na jeden týždeň sme žili rozprávkovými príbehmi. Prečo? Lebo rozprávka nás učí ako byť lepšími, statočnejšími a odvážnejšími ľuďmi.