Žiaci zo Závodia na prehliadke Naše Talenty 2017

Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ L. Árvaya v Žiline uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej detskej umeleckej tvorivosti pod názvom Naše Talenty 2017. Žiaci zo ZŠ Školská v Žiline – Závodí mali opäť zastúpenie. Na prehliadke sa zúčastnilo deväť škôl zo Žiliny a okolia. Palicový tanec, ktorý žiaci nacvičili s pánom Štefanom Muchom zo SZUŠ Slov. dobrovoľníkov v sprievode našej pani učiteľky Evy Kubovej, mal veľký úspech.
Tešia nás, ale zároveň aj zaväzujú slová tajomníka Matice slovenskej, že je nesmierne nedočkavý, s akým vystúpením prídeme o rok.
Ďakujeme žiakom, ktorí aj napriek školským výletom neváhali prísť a reprezentovať seba, svoju rodinu a školu. Našu školu úspešne reprezentovali: Samuel Michálek III.A, Daniel Vlčko IV.A, Matúš Jakubec a Tomáš Košťáľ IV.B, Cyril Košťáľ, Richard Liška a Maximilián Bittšánský V.B, Michal Košťáľ a Oliver Strelec VII. A.

 

Tvorivé popoludnie s Denisou Ogino

Popoludnie plné zábavy a tanca si užili žiaci prvého stupňa našej školy.
Pani spisovateľka oboznámila deti s japonskou kultúrou, tradíciami a tradičným japonským oblečením.
Prváci a druháci si so spisovateľkou Deniskou Ogino prečítali rozprávku o drzej opici a krabovi a naučili sa japonskú verziu detskej piesne Hlava, ramená, kolená, palce. Odmenou im boli japonské sladkosti.
Tretiaci a štvrtáci si potrápili hlavičky skladaním origami. Nápomocní im boli starší žiaci ôsmeho ročníka.
Celé tvorivé popoludnie sme si nesmierne užili.

Záchranári v našej škole

Dňa 11. 5. prišli žiakov II. ročníka navštíviť záchranári pod vedením p. Jozefa Seleša. Deti si prakticky vyskúšali masáž srdca na malých plyšových medveďoch, videli prenosný defibrilátor,  rozprávali sa, aké je dôležité poskytnúť pomoc, zopakovali si číslo tiesňovej linky 112 a samozrejme si prezreli aj samotnú sanitku a jej vnútro. Veríme, že dôležité informácie, ktoré sa deti dozvedeli, si budú pamätať a raz vedieť aj prakticky využiť.

Živočíchy, ktoré ovládli vzduch

Dňa 10. mája 2017 sa naši šiestaci zúčastnili odbornej prednášky Živočíchy, ktoré ovládli vzduch. V peknom prostredí Budatínskeho zámku bola pre nich pripravená zaujímavá prezentácia. Všetci sme sa dozvedeli veľa nových informácii o živočíchoch, ktoré žili pred mnohými miliónmi rokov až po tie súčasné a nám dobre známe. Pochopili sme mnohé špecifiká týkajúce sa najmä vtákov, s údivom sme počúvali o rýchlosti, ktorú môžu dosiahnuť, o schopnosti efektívne medzi sebou spolupracvať, o dokonalej adaptácii sa konkrétnemu prostrediu a mnoho ďalšieho.
Svet živočíšnej ríše nás neprestáva udivovať, preto veríme, že zažijeme ešte mnoho podobných akcií.

Beseda so spisovateľkou

V apríli sa  žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili besedy so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou, s ktorou spoločne nahliadli do sveta kníh. Dozvedeli sa množstvo zaujímavostí z jej života, vtipné príhody aj ako sa začínala jej kariéra. Vysvetlila im, v akom prostredí tvorí svoje knihy, čo ju k písaniu inšpiruje a prezradila svoje plány do budúcnosti. Tiež ich zaujalo, ako dlho trvá napísanie jednej knihy a ktorá je jej najobľúbenejšia. Beseda bola pre žiakov inšpirujúca, zábavná, priniesla im mnoho nových poznatkov o knihách a o autorke samotnej. Vďaka nezabudnuteľnému stretnutiu s ňou sa žiaci tešia na ďalšie podobné aktivity týkajúce sa spoznávania a tvorby kníh.

Veselá angličtina

Dňa 4.5. 2017 sa žiaci 1. až 3. ročníka ZŠ zúčastnili nesúťažnej prehliadky tvorivých činností žiakov 1. stupňa na ZŠ Lichardova, Žilina s názvom VESELÁ ANGLIČTINA. Naši žiaci sa prezentovali tanečno-speváckym vystúpením. Pieseň Head and shoulders všetkých zúčastnených zabavila a roztancovala. Pestrý program účinkujúcich bol nielen motiváciou pre žiakov, ale aj veľkou inšpiráciou pre ich pani učiteľky.

Vyhodnotenie aktivít spojených s Dňom Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na našej škole uskutočnili rôzne aktivity. Niektorí žiaci tvorili rôzne ozdobné a úžitkové predmety, niektorí maľovali obrázky s touto tematikou alebo tvorili písomné práce. Všetky žiacke výtvory ste si mohli pozrieť a niektoré aj vyskúšať na výstave prác.
Nezabudnite, že recyklovať alebo vyrábať z odpadového materiálu môžete celý rok, nielen na Deň ZEME.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich aktivitu a fantáziu a tie najlepšie budú odmenené sladkou odmenou:
triedy 1.A, 1.B, 1.C., 2.A, 3.A, 6.C,
žiačky 4.A: Macúchová Agáta, Purášová Martina, Šluchová Nina,
Mlynár Sebastián 6.C,
Ďuratný Martin 8.A,
Kučera Lukáš 9.A,
Pevalová Miroslava 8.A,
Polkorábová Nikola 7.A,
žiaci 3.B: Kiklošová Kristína, Čižmárik Tomáš, Dubovský Tomáš.

Tvoja správna voľba – interaktívne tvorivé dielne

Opäť ďalší zaujímavý deň!
Dňa 24.4. žiaci 4.B triedy navštívili v Krajskej knižnici v Žiline interaktívne tvorivé dielne s názvom: Tvoja správna voľba. Aktivity v dielňach boli zamerané na protidrogovú prevenciu kriminality.
Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu.
Aktivity boli realizované lektorkami z KRPŽ v Žiline a Krajskou knižnicou v Žiline.
Bolo to pre nás veľmi poučné a veríme, že si v živote vyberieme vždy tu správnu cestu pre riešenie našich problémov.

Návšteva Krajskej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste

Dňa 19.4.2017 žiaci 4.A a 4.B triedy navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.
Štvrtáci si poprezerali priestory hvezdárne, vypočuli si pútavú prednášku o Slnečnej sústave, v ktorej sa dozvedeli zaujímavé informácie o Slnku, Mesiaci a všetkých planétach Slnečnej sústavy. Po prednáške si svoje vedomosti overili v teste, v ktorom všetci štvrtáci obstáli na výbornú.
Žiaci sa potom presunuli do kupoly hvezdárne, kde si pozreli obrovský ďalekohľad, ktorý slúži na pozorovanie úkazov dennej a nočnej oblohy.
Najväčším zážitkom pre štvrtákov bolo, keď sa mohli odvážiť na planetárnych váhach. Tie ukazovali, koľko kilogramov by štvrtáci vážili na každej planéte našej Slnečnej sústavy.
Nakoniec si žiaci poprezerali areál hvezdárne, v ktorom boli obrovské slnečné hodiny a modely planét Slnečnej sústavy.
Aj keď nám počasie neprialo, štvrtáci prežili pekný a zaujímavý deň.