Chceme vedieť po nemecky

V marci 2017 sa naša škola zapojila do projektu  „Chceme vedieť  po nemecky“ s cieľom zvýšiť záujem našich žiakov o vyučovanie cudzích jazykov. Do tohto projektu je zapojených už 200 škôl. Pod vedením Mgr. Žilinčíkovej z občianskeho združenia  Arcus  žiaci 5. a  6. ročníka pracovali so zaujímavým materiálom a hravou formou sa  naučili prvé slová z nemeckého jazyka.

Tento projekt plánujeme uskutočniť v mesiaci máj aj v 3. a  4. ročníku.

Beseda s príslušníkom ozbrojených síl SR

Dňa 6.4. sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili besedy s príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky nadrotmajstrom Dušanom Štafenom. Počas pútavého rozprávania oboznámil štvrtákov s poslaním a činnosťou profesionálnych vojakov v ozbrojených silách. Svoje rozpávanie oživil zaujímavými fotografiami. Štvrtáci sa dozvedeli , čo všetko a aké zručnosti musia ovládať, aby sa v budúcnosti mohli stať profesionálnym vojakom alebo vojačkou.

Ďakujeme za peknú besedu!

Návšteva NRSR

Vo štvrtok 30. marca 2017 sa žiaci ôsmych tried Základnej školy v Závodí vydali na exkurziu do nášho hlavného mesta, do Bratislavy. Ich prvé kroky viedli k budove Národnej rady Slovenskej republiky. Tam sa rozdelili na dve skupiny, ktoré si neskôr vymenili svoje pozície. Prvá skupina zamierila do budovy Parlamentu, v ktorej práve zasadali poslanci na rokovaní. Po celý čas im exkurziu oživovala svojím pútavým výkladom sprievodkyňa. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o parlamente, vláde, premiérovi, politikoch a histórii novej budovy NRSR. Druhá skupina v tom čase obdivovala krásy Bratislavského hradu a kochala sa nádherným výhľadom na Dunaj, dunajské mosty a mesto. Účastníci exkurzie absolvovali v kinosále NRSR príjemné stretnutie s Ing. Igorom Chomom, primátorom Žiliny a poslancom NRSR, ktorý im zodpovedal všetky otázky. Vysvetlil im aj to, ako vznikajú zákony. Z exkurzie si každý žiak mohol odniesť nielen nové poznatky a zážitky, ale našiel sa čas aj na nákup suvenírov a občerstvenie pred spiatočnou cestou plnou zážitkov a veselých príhod. Bola to zároveň skvelá príležitosť na vytváranie a utužovanie priateľstiev medzi triedami aj žiakmi. Ktovie, či niektorý z nich v budúcnosti nebude sedieť práve v NRSR ako poslanec?

Katarína Ješková, žiačka 8.A

 

Čítali sme aj na hodinách ruského a nemeckého jazyka

V mesiaci marec prebehlo vo všetkých skupinách ruského a nemeckého jazyka /druhý cudzí jazyk/ čítanie s porozumením. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa na nemeckom jazyku venovali čítaniu neznámeho textu, ktorý potom rozoberali v samostatných otázkach. Dúfame, že táto akcia bude aj naďalej pokračovať a žiaci budú mať možnoť stretávať sa aj s inými zdrojmi cudzieho jazyka, a tak si obohacovať svoju slovnú zásobu. Všetci sa s touto úlohou zodpovedne popasovali . Najlepší riešitelia boli ohodnotení známkou výborný.

Marec – „MESIAC KNIHY“

Už sme druháci a vieme dobre čítať, ale ešte stále radi počúvame rozprávky, ktoré nám čítajú dospelí. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a podpory mimočítankovej literatúry, sme pozvali k nám do školy našich rodičov. Prišli nám prečítať zaujímavé príbehy. A tak sme sa na hodinách čítania preniesli na perlový ostrov Srí Lanka a dozvedeli sme sa, že najväčším pokladom sú vedomosti. V knihe Láskavé rozprávky sme si vypočuli o rôznych podobách lásky. A nezabudli sme aj na nášho veľkého zberateľa rozprávok P. Dobšinského – Tri groše.

Ďakujeme našim rodičom, že si našli na nás čas!

Žiaci II. C

Odovzdávali sme štafetu

Opäť sme mali vzácnu návštevu. K nám školákom v 1.B zavítali kamaráti predškoláci. Ukázali sme im, že škola nie je strašiak, že sa tu dá nielen dobre zabaviť, ale naučiť sa veľa pekných  a záujímavých vecí.

Sme školákmi iba sedem mesiacov a postupne sme objavovali krásu písmen, slabík, slov a viet. A teraz? Ak si máme vybrať darček, poprosíme si knihu, lebo sme sa naučili vstúpiť do ríše fantázie prostredníctvom čítania. Príklady do dvadsať? Nič zložité. Ako pani učiteľka hovorí : „Všetko, čo sa naučíme, je ľahké!“ Tešíme sa, keď stojí pri kopírke, lebo vieme, že nás čaká nová cesta objavovania neznámeho.

Milí škôlkári, škola je miesto hier, spoznávania, učenia a spoločných zážitkov. Tešíme sa na Vás!

Vaši starší kamaráti z 1.B

Návrat k bábkarskej klasike

Súčasné deti sú zvyknuté na filmové efekty a moderné rozprávky z ríše fantázie. Je to náročný mladý divák. Obsah ponúkaných programov formuje rozvíjajúcu sa osobnosť mladého človeka.
My sme sa rozhodli, ponúknuť žiakom experiment a pozvať bábkové divadlo Loutky bez hranic, v ktorom rozprávku o jabloňovej panne zahrali mladí herci s marionetami. Priblížili nám bábkový príbeh na motívy rozprávky Jabloňová panna od Karla Jaromíra Erbena. Podarilo sa im preniesť nás v čase  desiatky rokov nazad.
Krásne bábky, výborný profesionálny výkon mladých pražských hercov zaujali deti natoľko, že im uplynul čas veľmi rýchlo. Ani nepostrehli, že počúvali príbeh lásky v češtine.
Klasická rozprávka o láske, zrade a odvahe bola pretkávaná krásnymi pesničkami, efektom vodopádu a vzájomnou  interakciou medzi hercami a deťmi. A ako to vždy končí v rozprávke? Dobro víťazí nad zlom. Presne tak, to dopadlo aj u nás.

Pak dal král vystrojiti novou, hlučnou svatbu, a nebylo mu již při ní v srdci ouzko, ale byl vesel a rád se svou mladou a krásnou chotí. A potom byli spolu šťastně živi mnohá léta, a jestliže neumřeli, jsou ještě po tu dobu.
Ale copak dělaly potom ty druhé dvě panny? Inu, můj božíčku! Když byly tak krásné a k tomu královské dcery, vdaly se a byly také šťastny.

Kniha – najlepší vynález

V marci sa už tradične o niečo viac ako inokedy venujeme svetu kníh a čítaniu, aby sme ich o trochu viac či dokonalejšie spoznali. S pomocou vyučujúcich anglického jazyka, ktorí si pre nás v programe ALF pripravili pestrú paletu úloh, sme sa snažili vyriešiť množstvo knižných záhad. Naša práca s knihou bola na hodinách cudzích jazykov na 2. stupni tvorivá, súťaživá i zábavná.
Prajeme vám, aby ste v marci našli aspoň jedného nového knižného priateľa a aby ste zistili, že kniha je skutočne najlepší vynález!

ŠKOLA V PRÍRODE – Lyžiarsky výcvik

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili pobytu v prírode spojeného s lyžiarskym výcvikom v Žiarskej doline v dňoch 6. – 10. 3. 2017. Ubytovaní boli v Hoteli Spojár. Počas pobytu navštívili Medvediu štôlňu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o ťažkom živote baníkov. Najviac radosti si deti užili pri ukážkach s cvičenými psami z dobrovoľného záchranárskeho tímu K-9.