Nezabudnuteľný zážitok v Slovinsku

Žiaci ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – Závodie spolu so žiačkami ZŠ Sadová, Senica si opäť mohli naživo užiť kvalifikačný zápas našej futbalovej reprezentácie so Slovinskom v Ľubľane. Zájazd získali ako odmenu za víťazstvo v projekte Dôvera Školský pohár.

Po príchode do hlavného, ba aj najväčšieho mesta Slovinska, Ľubľany, si žiaci pozreli tréning slovenskej reprezentácie, po ktorom mali možnosť získať podpisy hráčov a aj sa s nimi odfotiť.
Na druhý deň si prezreli krásy slovinskej metropoly, no nevedeli sa dočkať kvalifikačného zápasu Slovinsko – Slovensko. Zápas sa odohrával na modernom štadióne Štožice, kam prišlo množstvo slovenských fanúšikov, aby podporili futbalistov a naši žiaci boli medzi nimi! Hoci sa zápas skončil neúspešne pre našu reprezentáciu, atmosféra bola vynikajúca. Žiaci neustále povzbudzovali našich futbalistov. Vedia, že k životu patria aj prehry, z ktorých sa treba poučiť a pozerať sa vpred.
Poďakovanie patrí Slovenskému futbalovému zväzu za skvelý zážitok a za to, že organizuje takú skvelú súťaž, ktorá podporuje mladé futbalové talenty a dáva deťom možnosť stretnúť sa s ich futbalovými idolmi.

Rosenfeldov palác – žilinský Belvedér

Mnohí z nás navštevovali záujmové krúžky v Centre voľného času v Žiline,  v peknej starodávnej budove. Ale až dnes sme sa o tejto národnej kultúrnej pamiatke  dozvedeli viac zaujímavých informácií.

Pomenovaná je podľa jej majiteľa Ignáca Rosenfelda, ktorý ju dal postaviť v roku 1907. Bol to žilinský obchodník a bankár. Pochádzal z 11 detí. Prežil tu život spolu s manželkou Júliou. Prekvapilo nás, že každý z nich mal svoju izbu a spálňu v inom krídle paláca. Mohli si vzájomne pozerať do okien. Všetky izby mali krásny výhľad okrem jednej. Bola to hosťovská izba a pri pohľade von mohli návštevníci vidieť iba múry vedľajšej budovy. Majitelia im teda chceli spríjemniť pobyt aspoň maľovaným ornamentom pod stropom. Z izby majiteľa bol výhľad na žilinskú synagógu. V tom období bol  predsedom Židovskej  náboženskej obce v Žiline.

Na prízemí budovy sídlila banka a na poschodí boli bytové priestory rodiny. Veľmi rýchlo získala povesť najkrajšej secesnej žilinskej stavby. Všetkých nás upútala výzdoba stien. Páčili sa nám mramorové obklady, krásne dvere s iniciálkami IR, okná s vitrážami, ornamenty na stenách.  Nádherné boli maskaróny – ženské tváre s vpletenými ružami vo vlasoch. Medúza mala odháňať všetko zlo od domu, na ktorom bola umiestnená.

Po tejto návšteve sa pre nás stali mnohé neznáme slová ako secesia, ornament alebo maskaróny známymi a odchádzali sme obohatení príjemnými zážitkami z rozprávania pani sprievodkyne.

Štvrtáci zo Závodia

 

Exkurzia vo Varíne

Koncom septembra sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili exkurzie vo Varíne (Správa NP Malá Fatra). Počas prezentácie mali žiaci možnosť spoznať najrozšírenejšie druhy vtákov na Slovensku. Pútavým spôsobom spoznávali základné črty ich tela a tiež súperili, kto rozozná jednotlivé vtáky podľa ich spevu. Tretiaci sa dozvedeli nielen o živote a zvyklostiach vtáctva v našich regiónoch, ale aj o ich sťahovaní sa do teplých krajín. Exkurzia spestrila a obohatila obzor žiakov v prírodovednom odbore.

Európsky deň jazykov

Raz niekto múdry povedal: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a rozvíjali.

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite, napríklad počas dovolenky, vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Táto myšlienka sa v celej Európe šíri už od 26. septembra 2001 vďaka Európskej únii a Rady Európy. Žiaci našej ZŠ s MŠ Školská 49, Závodie si Európsky deň jazykov pripomenuli práve 26. septembra na hodinách anglického, nemeckého, ruského a slovenského jazyka. Žiaci sa nezabudli obliecť do farieb Európskej únie, žltej a modrej. Na hodinách sa dozvedeli zaujímavé fakty o rôznych jazykoch, naučili sa počítať v troch jazykoch a dokonca si aj zasúťažili. Každý sa naučil niečo nové, niečo zaujímavé, a preto odchádzal z vyučovania s úsmevom na perách. Už sa tešíme na ďalší Európsky deň jazykov.

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2016 sa realizoval jeho druhý ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „Be Active“ a  má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Základná škola s materskou školou v Žiline – Závodí sa zapojila svojimi aktivitami do Európskeho týždňa športu v dňoch 12.9.2016 – 19.9.2016. Výchova v zmysle ideálov športu, kalokagatie a holistického prístupu k starostlivosti o svoje zdravie je jedným z troch hlavných pilierov školského vzdelávacieho programu školy. V rámci uvedenej priority, ktorou je získavanie žiakov školy pre aktívne športovanie, plnia žiaci už 2. školský rok školský Odznak zdatnosti. Získanie bronzového, strieborného či zlatého odznaku zdatnosti je v rukách každého jedného žiaka školy –  od prvákov po deviatakov. Všetci žiaci školy sú testovaní v 5 športových disciplínach na začiatku a na konci školského roka. Na základe výsledkov z konca školského roka každý žiak získava v zmysle kritérií jeden z odznakov. Kritériá sú nastavené pre bežnú žiacku populáciu, nie podľa výkonnosti žiakov športových tried – aktívnych športovcov. Uvedený prístup významne motivuje všetkých žiakov. Je zaujímavé, že mnohí žiaci školy, či už  sa venujú iným športom alebo nie sú aktívni športovci, majú vo viacerých disciplínach výkonnosť porovnateľnú so žiakmi športových tried.  Cieľom pedagógov aj žiakov v týchto aktivitách je predovšetkým zlepšenie výsledkov – prírastok výkonnosti.

Škola v rámci  vzdelávacieho programu vyučuje 3 hodiny telesnej výchovy v týždni, teda o 1 hodinu viac, ako jej stanovuje štátny vzdelávací program.  Pre podporu školského športu je veľmi dôležitá  aj spolupráca s MŠK Žilina, v rámci ktorej sa v škole vzdelávajú budúci športovci – futbalisti v športových triedach so zameraním na futbal. Športové triedy školy v Závodí navštevovali viacerí súčasní  i bývalí  futbalisti – dnes už hráči zahraničných klubov. Žilinská akadémia MŠK  je špičkovou slovenskou futbalovou akadémiou. Spolupráca školy s klubom je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. Kvalitní tréneri klubu –  bývalí aj súčasní –  a kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy v jednej osobe vyučujú vysoko odborne telesnú výchovu aj v nešportových triedach.  Pre naplnenie cieľov v oblasti školského športu je nesmierne dôležité aj materiálne vybavenie učebnými pomôckami a ihriskami.

Začiatok tematického týždňa privítali v ZŠ v Závodí všetci spoločne. Na   futbalovom ihrisku s umelým zavlažovaním sa začala spoločná hodina telesnej výchovy.  Po motivačnom slove riaditeľa školy Mgr. Jána Majsniara, po zaspievaní školskej hymny a  slávnostnom výkope každá trieda pod vedením svojho triedneho učiteľa symbolicky obehla  ihrisko s novým povrchom. V popoludňajších hodinách počas celého týždňa boli pre žiakov pripravené rôzne športové aktivity. Školský klub tiež zapojil žiakov do športových hier. Veď aj také jednoduché aktivity ako hra vonku, schovávačka na dvore, vychádzka do lesa môžu výrazne ovplyvniť fyzickú i psychickú pohodu dieťaťa.

Na záver Európskeho týždňa športu v škole v Závodí za účasti primátora mesta  Igora Chomu, majiteľa MŠK Žilina Jozefa Antošíka a zastupujúcej vedúcej odboru školstva  Viery Popluhárovej slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne odovzdali do užívania novú trávnatú plochu s umelým zavlažovaním v areáli školy. Finančné prostriedky na jej rekonštrukciu získala škola z tzv. Nórskych fondov. Na zavlažovanie povrchu ihriska používa dažďovú vodu zachytenú zo striech školy. Zaujímavosťou je aj to, že okolie ihriska a detské ihrisko  zatrávnili bývalým trávnikom hlavného štadióna MŠK Žilina, ktorý klub poskytol škole bezplatne. Vďaka tomu pôsobia trávniky veľmi esteticky a žiaci školy aj deti zo Závodia ich budú využívať na svoje športové aktivity.

Veľký význam v podporovaní športovania žiakov školy bude mať aj workoutová posilňovňa v prírode vybudovaná v areáli školy, ktorá tiež pribudla v tomto školskom roku.

Spoločne s novým trávnatým povrchom ihriska hostia oficiálne odovzdali aj detské ihrisko, ktoré budú využívať na pohybové aktivity deti materskej školy a žiaci v školskom klube detí.

Začiatok aj koniec Európskeho týždňa športu v ZŠ s MŠ v Žiline – Závodí bol vydareným podujatím. Po otvorení druhej spoločnej hodiny telesnej výchovy si žiaci opäť  zabehli  symbolický okruh okolo ihriska. Bežalo nielen vyše 500 žiakov školy, ale aj ich učitelia. Táto akcia sa žiakom veľmi páčila a my veríme, že bude veľkou motiváciou pre mnohých z nich.

Učenie osobným príkladom je najefektívnejšie. I v rodinách by malo platiť,  že „netreba veľa vychovávať, stačí pekne žiť a dieťa sa pridá.“

Športu zdar!

Mgr. Ján Majsniar, riaditeľ školy
Mgr. Viera Bučková

Cvičenie v prírode

V piatok 9.9.2016 sa uskutočnilo CVIČENIE V PRÍRODE pre 1. – 4. ročník. Žiaci na  10-tich stanovištiach plnili zábavné športové disciplíny. Cieľom bolo osvojiť si základy správneho pohybu v teréne, rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a samostatnosti pri prekonávaní prekážok.

Spomienka na obete holokaustu

Slovensko si 9. septembra pripomenulo pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorého súčasťou bol aj Slovenský štát v rokoch 1939-1945.

V tento deň si mesto Žilina v spolupráci so židovskou obcou v Žiline uctilo pamiatku desiatok tisíc nevinných obetí. Na pietnej spomienky sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
Súčasťou programu bola návšteva Židovského múzea v Žiline a Židovského cintorína. Žiaci sa oboznámili so židovskou kultúrou, jej zvykmi a tradíciami. V mysli každého z nich zarezonovala myšlienka ,, konečného riešenia židovskej otázky“ a deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov.