Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku  zapojilo 13 žiakov z 1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika. Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov.

Boli to títo žiaci:

Matej Kulla, 2.A
Martin Červený, 2.C
Radovan Ftorek, 2.C
Teo Weichpart, 2.C
Tomáš Kasper, 2.C

Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.

Koordinátor Mgr. Šlauková

Matematický klokan

Dňa 23. 3. 2017 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v júni prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila so 105 žiakmi. Prevahu mali žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo až 71.
Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 22 žiakov
Sára Chudivániová, 1.A
Sára Takáčová, 1.A
Alexandra Hancová, 1.B
Oliver Šlauka, 1.B

Klokanko 2, zapojených 23 žiakov
Alžbeta Varnaiová, 2.A
Michal Kopál, 2.A
Alexander Geguš, 2.A

Klokanko 3, zapojených 13 žiakov   
Timotej Palkovič, 3.B
Alexandra Trajčíková, 3.B

Klokanko 4, zapojených 13 žiakov
Angela Gordíková, 4.A
Samuel Hostačný, 4.B
Petra Čanigová, 4.A
Adrána Králová, 4.A

Klokanko 5, zapojených 15 žiakov
Agáta Maliarová, 5.B
Nina Kotvasová, 5.B
Martin Zboran, 5.B
Alžbeta Harzeková, 5.B

Klokanko 6, zapojených 11 žiakov

Benjamín 7, zapojených 6 žiakov
Barbora Mekyňová, 7.A
Nikola Polkorábová, 7.A  

Kadet 9, zapojení 2 žiaci   
Patrik Kotúček, 9.A

Petra Čanigová z 4.A  sa zároveň stala aj držiteľom titulu „ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

Máme majstra Slovenska v plávaní!

Tomáš Čižmárik, žiak 3.B triedy, dosiahol cez víkend 9.6- 11.6.2017 na Majstrovstvách Slovenskej republiky najmladších žiakov v plávaní  v Košiciach veľmi pekné umiestnenie. 1. miesto dosiahol v kategórii 400 m voľný spôsob a 200 m znak a 3. miesto v kategórii 200 m polohové preteky a  100 m znak.

Tomášovi srdečne gratulujeme!

Spevák školy

Začiatok júna každého školského roka patrí už tradične   v našej škole  tým, ktorí majú radi hudbu a spev. Na súťaži Spevák školy, ktorá sa konala 6. júna, sa stretlo 29 súťažiacich a  o dobrú atmosféru sa postarali aj viacerí žiaci – diváci. Naši speváci si pripravili  piesne, ktoré predniesli pred trojčlennou porotou. Podmienkou účasti na súťaži bol prednes ľudovej piesne, pretože práve ľudová pieseň  sa z nášho života vytráca. Ale práve ona môže byť kamienkom do mozaiky života našich predkov. Ak budeme spievať piesne, ktoré nám zanechali,  akoby sme objavovali tajomstvá  ich života. A poznať minulosť predkov patrí k samozrejmostiam v živote vyspelých národov.

Na začiatku súťaže si všetci spoločne zaspievali pri klavíri, potom už nasledovala samotná súťaž. Výber piesní bol veľmi dobrý a  každý súťažiaci si zaslúžil potlesk za svoj prednes.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách,  žiaci 1.- 3. ročníka a 4.- 6. ročníka. Porota v zložení Mgr. K. Búziková, Mgr. M. Krautschneiderová a Mgr. K.Boráková  nemala jednoduchú úlohu – bolo treba spravodlivo rozhodnúť, kto bude víťazom. Nakoniec sa členovia poroty zhodli na výsledkoch a okrem prvých troch víťazov ocenili aj ďalších súťažiacich – za výber piesne, za spevácky výkon a za hudobný prejav. Víťazi dostali diplomy a pekné ceny, všetci súťažiaci si odniesli domov pochvalu za účasť na súťaži. Súťaž sa uzavrela spoločným spevom našej školskej hymny.

Hoci zvíťaziť nemôže každý, poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom. Napriek tomu, že ich bolo vzhľadom na počet žiakov školy menej, ako by sme si želali, teší nás, že záujem o spev tu stále je. Pieseň by nikdy, naozaj nikdy nemala v našom živote chýbať.

Tak žime naďalej  s hudbou a piesňami, ktoré nám  prinášajú radosť!

Výsledky súťaže:

I. kategória:
1. Natália Szotkovská, 2.A
2. Simona Szotkovská, 2.A
3. Petra Okonová, 3.A

II. kategória:
1. Nina Koprdová, 6.B
2. Nela Molnárová, 5.B
3. Adela Demeterová, 4.A

Cena za spevácky výkon: Adam Čibenka, 6.B
Cena za hudobný prejav: Tamara Štajnigerová, 5.A
Cena za výber piesne: Svetlana Okonová, 1.A

Mgr. Katarína Búziková

Úspech v krajskom kole!

Veľmi pekný úspech dosiahli žiačky našej školy Klaudia Čepelová, Katarína Ješková, Laura Lingešová a Miroslava Pevalová (všetky z 8.A), keď sa v krajskom kole v orientačnom behu žiačok ZŠ umiestnili na 3. mieste. Súťaž sa konala 31. 5. 2017 v Žiline. 

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Postup do medzinárodného kola!

23.5. 2017 sa konalo vyhodnotenie 18. ročníka národného kola súťaže Tvoríme vlastnú knihu na tému Tajomné miesta nášho mesta, ktorú vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline. Žiačky 8.B Berenika Ryboňová a Silvia Miartušová získali postup do medzinárodného kola, kde si zmerajú sily so súpermi z Čiech a Poľska.

Blahoželáme k úspechu a držíme palce v medzinárodnom kole.

18765221_10211717060474985_441948997_o

Opäť úspech v mestskom kole súťaže Shakespeare´s Day

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline konal 8. ročník mestského kola recitovania  poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare´s Day. Našu školu reprezentovali Adela Procházková zo IV. B, ktorá skončila na štvrtom mieste v kategórii 2.,3.,4. ročník, Nela Molnárová z V. B, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v kategórii 5.,6.,7. ročník a Annamária Kremlová z VIII. B, ktorá obsadila tretie miesto v kategórii 8.,9. ročník. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám anglického jazyka za ich prípravu a cenné odborné rady.

Goetheho pamätník

Dňa 12.4.2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v nemeckom jazyku Goetheho pamätník. Zúčastnilo sa jej spolu 32 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Úroveň súťaže sa opäť posunula o level vyššie. Z väčšiny ukážok bolo badať, že žiaci si dali námahu nielen naučiť sa naspamäť text, ale doplnili to aj pekným umeleckým prednesom. Hoci sa na stupni pre víťazov mohli ocitnúť len niektorí, víťazmi sú všetci zúčastnení, ktorí sa vo svojom voľnom čase pasovali s úlohou čo najlepšie sa odprezentovať, vystúpiť pred publikom, vysporiadať sa so stresom a ukázali, že aj k nemeckému jazyku majú blízko.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Kristián Matejka, 7.A
2. miesto: Barbora Mekyňová, 7.A
3. miesto: Alex Šimalčík, 7.B

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Adam Bechný, 8.C
2. miesto: Annamária Kremlová, 8.B
3. miesto: Klaudia Čepelová, 8.A, Jana Meszarosová, 8.B

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Samuel Bičan, 9.B
2. miesto: Marek Cisarik, 9.A
3. miesto: Júlia Škrková, 9.A

Puškinov pamätník

To, že ruský jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov, bolo počuť počas recitačnej súťaže Puškinov pamätník, kedy žiaci s istotou prednášali osvojené básne a texty.
10. apríla 2017 sa v školskom kole stretlo  22 najlepších recitátorov  siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Ukážky, ktoré si pripravili, boli na veľmi dobrej úrovni a všetci svojím prejavom ukázali, že dokážu spojiť naučený text s výborným prednesom.
Ľubozvučná ruština znela z ruských básní, z príbehov rovesníkov a ponorili sme sa aj do sveta známych ruských rozprávok. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem o ruský jazyk a o ruskú kultúru, rozvíjať mladé talenty a vzbudiť záujem o umelecký prednes.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto:     Polkorábová Nikola 7.A
2. miesto:    Strelec Oliver 7.A
3. miesto:     Jaššo Tomáš 7.B

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Hruška Oliver 8.C
2. miesto: Danišková Tatiana 8.A
3. miesto: Výbošťok Marek 8.C

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Kyselová Barbora, 9.A
2. miesto: Ďuranová Tatiana, 9.A
3. miesto: Blaho Tomáš, 9.A

IV. kategória – 1.C / udelené 1.miesto/
1.miesto: Gregušová Dominika  7.A

Snahou našich učiteľov nie je len vychovať dobrého recitátora ruskej literatúry, ale aj kultivovaného čitateľa.

Ďakujeme za pekný umelecký zážitok!

Shakespeare’s Day 2017

William Shakespeare bol milovníkom umenia – drámy, poézie i prózy. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.

S ňou sme sa stretli na recitačnej súťaži Shakespeare’s Day, ktorej školské kolo sa konalo 6. apríla 2017. Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na neľahké texty, zaujať porotu. Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I (2. – 4. ročník)
1. Adela Procházková, IV.B
2. Sofia Arduini, III.B
3. Filip Kothaj, II.B

Kategória II (5. – 7. ročník)
1. Nela Molnárová, V.B
2. Sebastián Procházka, V.B
3. Katarína Baran-Tomíková, V.B, Katarína Vrtichová, VI.B

Kategória III (8. a 9. ročník)
1. Annamária Kremlová, VIII.B
2. Alexandra Závodská, VIII.B
3. Barbora Kyselová, IX.A

Recitačné súťaže sú nielen tréningom zručností v ovládaní cudzieho jazyka – jeho slovnej zásoby, zvukovej stránky, chápania obsahu, skladby viet, ale aj príležitosťou zmysluplne stráviť čas s literatúrou a s umením, preto sa potešíme, keď tradícia recitačných súťaží na našej škole nevymrie.