Školský ples v Závodí opäť skvelý

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpili žiaci zo základnej umeleckej školy pod vedením Štefana Muchu a folklórna skupina Rozsutec. Prekvapilo aj tanečné vystúpenie skupiny TARA. Program sa veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a členka združenia Eňa Polkorábová.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a ďakujeme za skvelú zábavu.

Vedomostná súťaž Všetkovedko

Dňa 30. novembra 2017 sa na celom Slovensku uskutočnila vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka “Všetkovedko”.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov z 2. ročníka, 14 žiaci z 3. ročníka a 2 žiaci zo 4. ročníka. Každý žiak mohol preukázať vedomosti z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedných predmetov, ale i z hudobnej či výtvarnej výchovy.
Žiaci si svoje výsledky nájdu 21. decembra na internetovej stránke www.vsetkovedko.sk po napísaní súťažného kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.
Držíme palce naším “Všetkovedkom”.

Kordinátor Mgr. Slávka Čechovičová

Ypsilon – slovina je hra

13.12. sa uskutočnila súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov z našej školy.
Žiaci môžu za úspešné riešenie vyhrať smartfón, zlaté diplomy a rôzne vecné ceny.
Nebolo to ľahké, ale veríme, že budeme úspešní. Držte nám palce!

Mikuláš

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky… Čas plynie ako voda… Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas a s ním aj náš Mikuláš. Opäť po roku k nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bradou, červeným plášťom a plným košom dobrôt. Mal aj troch pomocníkov: anjela, čerta a ježibabu. Čerta a ježibaby sa báli hlavne nezbedníci. Niektorí sa dokonca schovali aj pod lavice. Mikuláš na nikoho nezabudol a všetkým priniesol bohatú nádielku. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa na teba opäť o rok.

Literatúra sa zapísala do detských sŕdc

Často počúvame vetu: „Ten môj syn nechce čítať, neviem, čo mám robiť!“
Pravdou je, že vynútené čítanie zo strany rodičov alebo pedagógov nie je tou najlepšou cestou, ako získať správny vzťah ku knihám a k literatúre. Na začiatku tejto púte za literárnym umením by mala byť motivácia a vzbudenie záujmu, prilákanie detí k svetu fantázie a dobrodružstiev.
Našim prvákom a druhákom zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí pomohlo prekročiť bránu poznania – že čítanie je úžasné –  inscenované čítanie, ktoré  v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru a Sidi Féderovej s deťmi realizovala tvorivé dielne. V nich spojila tvorivé schopnosti detí s ich sebapoznávaním a výtvarným cítením. V hre na spisovateľov deti ukázali svoje tvorivé schopnosti a prácou v skupine sa im podarilo zlepšiť kamarátske vzťahy a vzájomnú spoluprácu.
Dvaja mladí ľudia vtiahli našich žiakov do sveta Osmijanka. Bolo to zábavné dopoludnie v číselnom svete. Deti napäto počúvali rozprávky, ktoré boli oživené psíkom a inými vhodnými rekvizitami a hudobným nástrojom. Moderný a vtipný prejav herca ocenili deti v  rozprávke o detektívovi Sherlockovi Holmesovi. Celé podujatie sa mohlo realizovať vďaka neziskovej organizácii OSMIJANKO. Ich posolstvo je zhrnuté v ich príhovore.
„Deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov. Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. Deti na ceste – stať sa čitateľom natrvalo – potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.  Literatúra poskytuje a ponúka podľa veku dieťaťa mnoho impulzov, aby  v každom vývinovom období dostalo to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská

Vzdelávanie pre deti a pedagógov, ktoré má zmysel

Naša škola, ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí,  sa prihlásila do súťaže: „Záchrana som ja“, ktorá bola organizovaná neziskovou organizáciou FALCK. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka – hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – darovať život druhýkrát a chrániť ho.
Táto idea oslovila aj našich žiakov z 3. B. Tí sa pod vedením svojej triednej učiteľky Dagmar Surňákovej zapojili do súťaže spolu s ostatnými deťmi z prvého stupňa z 350 škôl z celého Slovenska. Za svoje  krásne práce boli odmenení ukážkami prvej pomoci pre všetky deti primárneho vzdelávania a zároveň sa mohli vzdelávať všetci pedagógovia našej školy.
Celé piatkové dopoludnie prebiehal „Záchranársky deň“. Na troch stanovištiach si deti vyskúšali, ako sa správať pri autonehodách, ako pomôcť pri situácii, keď sa niekto dusí, učili sa, ako privolať pomoc. Postupne ich viedli celým procesom záchrany života človeka pomocou medvedíkov, na ktorých si skúšali resuscitáciu. Oživovali macka so simulovaným defibrilátorom podľa pokynov záchranára demonštrujúceho oživovanie na automatickom defibrilátore, ktorý bol jedným z darov venovaným našej škole.
Pomáhali im vynikajúci inštruktori z Falcku. Do tejto pracovnej atmosféry prišiel deti pozdraviť maskot tejto záchranárskej služby Falck – sokol. V závere nášho spoločného stretnutia záchranári predviedli záchranu a transport zraneného do sanitky. Získané poznatky si overíme v pracovných zošitoch.
Popoludnie patrilo pedagógom. Skúsení záchranári pripomenuli základné pravidlá prvej pomoci pri záchrane ľudského života. Na konkrétnych príbehoch, pri ktorých pomáhali, vysvetľovali správne a nesprávne postupy zachraňujúcich. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a prínosné, doplnené o praktické rady a skúsenosti. Prakticky si overíme poznatky v pracovných zošitoch.
Bol to príjemný a poučný deň. Všetci si veľmi dlho zapamätáme všetky rady a poučenia, aby sme ich v prípade potreby mohli použiť. Deťom bude tento netradičný deň pripomínať aj reflexná  kľúčenka v podobe macka.
Naučiť deti poskytovať prvú pomoc znamená, pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako k novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská

Cesta za poznaním do Amsterdamu, Londýna a Cambridge

Prišla očakávaná cesta našich malých i väčších bádateľov zo ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí do nádherného Amsterdamu, Londýna a univerzitného mestečka Cambridge. Vianoce sa nezadržateľne blížia, a tak keď sme videli nádhernú vianočnú výzdobu v Amsterdame, Cambridge a neprekonateľnú v Londýne, uvedomili sme si, že sviatky už netrpezlivo klopú na dvere.

Z nespočetného množstva všetkých monumentov, ktoré sme mali možnosť vzhliadnuť, stojí za zmienku kráľovský palác vo Windsore, legendami opradený Tower, či majestátny Tower Bridge. Prešli sme sa cez Millenium Bridge, pretože práve ten sa objavil aj v jednom z viacerých dielov svetoznámeho sfilmovaného príbehu o kúzelnom chlapcovi menom Harry Potter. Múzeum voskových figurín v Amsterdame v nás vyvolal neopakovateľný zážitok. Scenériu Londýna sme mohli pozorovať z London Eye. Potrebu vzdelávať sa a napredovať sme si ešte viac uvedomili v univerzitnom Cambridge. A videli sme oveľa viac….. .

Angličtina na nás číhala takpovediac na každom rohu. Znela z úst okoloidúcich, ale aj v rodinách, v ktorých sme bývali. Spoznávali sme tradičné anglické, ale aj cudzokrajné etnikum. Vedie nás to k rešpektovaniu a oceňovaniu interkultúrnych rozdielov súčasnej spoločnosti.

Poďakovanie patrí vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa exkurzie, cestovnej kancelárii, pánom šoférom za bezpečnú cestu, pani sprievodkyni Kataríne Žatkuljakovej za organizáciu a odborný výklad, rodičom, ktorí s nami boli, ale aj tým, ktorí škole vložili svoju dôveru, deťom, že zvládli metropoly Európy a samozrejme aj pani učiteľkám Dagmar Surňákovej a Eve Kubovej za starostlivosť, rady a pomoc.

Vážime si možnosti spoznávať nové krajiny a miesta, ktoré sa nám vďaka našej škole ponúkajú.

žiaci zo ZŠ s MŠ Závodie