Výzva:  Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa naša škola zapojila do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?”

Posledný septembrový týždeň žiaci, učitelia aj rodičia skákali cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčítaval. Výzvu sa nám podarilo spoločne prekonať a každý účastník získal certifikát zdravia, víťazná trieda zdravé prekvapenie.

VÝZVU SME  ZVLÁDLI !

SKOČILI SME 30 318 SKOKOV PRE  ZDRAVIE 

Žiaci:  27 380  skokov

Rodičia:  842  skokov

Učitelia:  2 096 skokov

VÍŤAZNÉ  TRIEDY:

4.A :  1 420 skokov

9.C :  1 950 skokov

Detská rozprávková Žilina

Cieľom celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Do súťaže sa zapojili aj štvrtáci našej školy, ktorí odoslali svoju rozprávku a to : Samuel Vaník, Kristína Kiklošová, Aneta Špircová, Martin Labaj, Veronika Dubeňová, Alžbeta Wetterová, Gretka Elin Dojčinovičová.
Držíme im palce, aby uspeli. Dúfame, že táto skúsenosť ich bude naďalej motivovať k literárnej činnosti.

Ďakujeme MŠK Žilina

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom Adriánom Guľom a obrancom MŠK Martinom Králikom. Žiaci sa mohli tešiť z pekných odmien za zaujímavé otázky a zároveň aj na domáci zápas MŠK Žilina proti AS Trenčín, pretože boli odmenení aj vstupenkami pre seba a rodiča. O týždeň neskôr sme v podujatí pokračovali. Našimi hosťami boli dvaja záložníci Miroslav Káčer a Michal Klec. Otázky im kládli žiaci 5.-9. ročníka nešportových tried. Chceli sa dozvedieť čo najviac, diskusia bola preto veľmi rušná a pútavá.  Opäť sa rozdávali odmeny za najlepšie otázky a aj vstupenky. Pocit radosti z toho, že sa deti spolu s rodičmi mohli zúčastniť na domácom zápase MŠK Žilina  proti Slovanu,  bol neopísateľný. A do tretice opäť futbalový štvrtok! Miroslavovi Káčerovi sa diskusia zapáčila natoľko, že prišiel znova. Spoločnosť mu robil mladý útočník Roland Gerebenits. Privítali ich naši najmladší – žiaci prvého stupňa. A chlapci sa veru aj zapotili pri odpovediach na zaujímavé otázky. Zaspomínali si aj na časy, keď boli oni žiakmi našej školy. V krátkych prestávkach ukázali deťom svoje futbalové umenie a žiaci im nezostali nič dlžní. Tí najlepší boli odmenení. Nezabudnuteľný pocit mali deti prvého stupňa, keď sa dozvedeli, že aj ony budú môcť sledovať domáci zápas MŠK Žilina proti Michalovciam spolu so svojimi rodičmi priamo na štadióne MŠK Žilina.

Sme radi, že sme našou prítomnosťou a povzbudzovaním mohli prispieť žilinskému futbalovému tímu k ďalším dôležitým  domácim víťazstvám. Počas zápasu sa z nás stala jedna veľká futbalová rodina. Nech sa Vám darí čo najlepšie, chlapci!

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Eve Kubovej za organizáciu besied a sprievodné slovo počas nich. PR manažérovi klubu MŠK Žilina Jurajovi Vitkovi ďakujeme za možnosť usporiadať besedy, ale aj za odmeny pre žiakov a lístky na domáce futbalové zápasy MŠK Žilina. Veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme, či už na besedách, alebo na zápasoch MŠK Žilina.

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov. Na hodinách cudzích jazykov sme si spoločne zaspievali a zatancovali známu pieseň Hlava, ramená, kolená, palce v rôznych jazykových prevedeniach a pomenovali časti ľudského tela rôznymi jazykmi.

Olympijský deň – 14.9.2017

Vyhodnotenie –  1. stupeň

1. ročník
BEH 200 m
1.A – Nicolas Závodský
1.B – Rastislav Fojtík
BEH 30 m    
1.A – Alex Zimen
1.B – Rastislav Fojtík

MAJSTER 1. ROČNÍKA  Rastislav Fojtík

2. ročník
BEH 200 m  
2.A – Nina Sedúchová, Matej Čaniga
2.B – Patrik Šebastián
2.C – Ema Koristová, Matúš Černý
BEH 30 m
2.A – Matej Čaniga
2.B -Patrik Šebastián
2.C – Matúš Macúch

MAJSTER 2. ROČNÍKA  Patrik Šebastián

3. ročník
BEH 400 m   
3.A – Jakub Záborský
3.B – Markus Zimen
3.C – Maximilián Waczlav
Beh 30 m     
3.A – Alex Greguš
3.B – Matúš Petraško
3.C – Karolína Ďatková

MAJSTER 3. ROČNÍKA Alex Greguš

4. ročník
BEH 400 m  
4.A – Sebastián Cigánik
4.B – Andrej Bujný
BEH 30 m    
4.A – Sebastián Cigánik
4.B – Andrej Bujný

MAJSTER 4. ROČNÍKA Andrej Bujný

Vyhodnotenie –  2. stupeň – víťazi v kategórii dievčat a chlapcov v behu 1 000 m

5. ročník
5.A Angela Gordíková, Šimon Hanuliak
5.B Lucia Straková, Róbert Frátrik
5.C Samuel Kovalčík

6. ročník
6.A Stanislava Ďuratná, Michal Paška
6.B Katarína Baran Tomíková, Max Bittšánsky
6.C Marek Filo

7. ročník
7.A Monika Pallová, Branislav Ftorek
7.B Katarína Vrtichová, Frank Frátrik
7.C Matej Bistiak

8. ročník
8.A Dominika Gregušová, Matúš Pagáč
8.B Richard Pečarka

9. ročník
9.A Eva Káčerová, Ján Roman
9.B Silvia Miartušová, Andrej Sibila
9.C Martin Oravec