Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, v budúcom roku pokračujeme opäť

Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Sharon, Ellie a Ralph. Žiaci mali  každý deň šesť vyučovacích hodín anglického jazyka. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Príjemné bolo od nich  na záver týždňa počuť, že sa  stali súčasťou kolektívu na základnej škole v Závodí a cítili sa u nás ako doma. Boli spokojní s úrovňou ovládania anglického jazyka detí, čo povzbudilo aj učiteľov na škole. Tí si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí. Projekt by sme chceli zopakovať pre budúcich deviatakov opäť budúci školský rok.

Vystúpenie skupiny Hands Up Crew

Dňa 30. mája 2018 pre žiakov 1. – 4. ročníka zavítala do telocvične našej školy skupina Hands Up Crew. Skupina HANDS UP je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Freestyle je pomerne mladá a nová športová disciplína, ktorá spája zaujímavé triky, kúsky a žonglovanie s loptami s kultúrnou a zábavnou stránkou. Jediné, čo k freestylu treba, je lopta, radosť z hrania, vytrvalosť a odhodlanie. Freestyle je výborným prostriedkom, ktorým Hands Up Crew dokázala na svojom vystúpení  komunikovať so žiakmi aj s priestorom v jednom momente. Vystúpenie bolo doplnené dynamickou hudbou. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne basketbalové a futbalové triky. Súčasťou vystúpenia bolo aj zapojenie žiakov do športových súťaží. Dve družstvá, chlapci a dievčatá, súťažili medzi sebou o najlepšieho a najrýchlejšieho basketbalistu. Ďalší si zahrali futbal a vyskúšali si základné triky s loptou. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

Predstavenie sa všetkým veľmi  páčilo!

Deň s dravcami

V stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus.

V dômyselne premyslenom programe sa žiaci dozvedeli nielen základné charakteristiky dravcov, ale šťastlivci mali možnosť sa ich aj dotknúť. Po teoretickej časti a vedomostnom kvíze mohli žiaci pozorovať dravcov i v akciii  pri love.

Ukážku si môžete pozrieť TU!

Plavecký výcvik

Naši žiaci z 3. ročníka sa zúčastnili počas 3 týždňov  v čase od 24. apríla do 11. mája 2018 kurzu plávania na vynovenej  mestskej plavárni. Tu sa pod vedením skúsených inštruktorov  z plaveckej školy NEREUS učili základy plávania. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Na záver dostali žiaci tzv. mokré vysvedčenie.

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách anglického jazyka v 1. a 4. ročníku ZŠ. Tento rok sa už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova uskutočnila táto milá akcia. Aj žiaci našej školy sa do nej zapojili. Deväť prváčikov1.B triedy zaspievalo peknú a veselú anglickú pieseň: One, two, three…

Vystúpenie sa prváčikom vydarilo a svojim spevom a tancom potešili žiakov z iných škôl.

Deň Zeme 1. stupeň

22. apríla už tradične na celom svete oslavujeme Deň Zeme. Je to významný deň pre našu modrú planétu, pre každého človeka na nej žijúceho, aby sme si uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Aj my sme si pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša Zemička poskytuje, a to rozhlasovou reláciou, rôznymi aktivitami, hrami, zbieraním odpadkov v okolí školy. Diskutovali sme o daroch našej Zeme, o tom, ako ju môžeme chrániť…

Finančná gramotnosť – workshop

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil workshop z finančnej gramotnosti. Dňa 26. apríla 2018 sa ho zúčastnili žiaci deviateho ročníka, ktorí daný workshop absolvovali aj minulý školský rok. Tento rok si však svoje vedomosti rozšírili o nové pojmy, ako sú ochrana osobných údajov, typy úverov, kryptomena – bitcoin.

Dňa 27. Apríla 2018 absolvovali workshop aj žiaci ôsmeho ročníka. Bola to pre nich nová skúsenosť a oboznámili sa so základnými pojmami z finančnej gramotnosti – úver, trh, príjem, výdavky.

Workshop opäť pozostával z teoretickejpraktickej časti.

Deviataci v skupinkách vypracovávali testy a ôsmaci hospodárili s rozpočtom vyžrebovaných rodín, v ktorom sa stretávali s nepredvídateľnými výdavkami, prípadne nejakým dedičstvom, či výhrou v lotérii. Najlepšie tímy boli odmenené darčekmi.

Žiaci oboch ročníkov hodnotili workshop z finančnej gramotnosti pozitívne.

Ďakujeme organizácii Mladý podnikavec, že aj s pojmami z finančnej gramotnosti vie byť zábava. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Deň Zeme s témou recyklácia aj na hodinách cudzích jazykov

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si aj na hodinách cudzích jazykov /anglického, nemeckého a ruského jazyka/ snažili porozprávať a niečo nové sa naučiť na tému Recyklácia. Využili sme metódu CLIL, kde sa prepájajú poznatky získané na iných predmetoch v cudzom jazyku. Naučili sme sa terminológiu recyklácie odpadu v cudzích jazykoch, zaspievali pesničku, vytvorili plagáty alebo sme  pracovali v skupinkách pri písaní básní na danú tému.

Tematický deň sa nám veľmi páčil a dúfame, že si ho ešte niekedy zopakujeme.

Ukážky niektorých básní na danú tému

Our Earth is green,
animals are free.
People don´t care
and it´s not fair.

We must protect our Earth,
to take rubbish away.
Let´s use coloured trash,
to make our planet fresh.

D. Mandová, K. Čepelová, J. Roman, R. Závodský, J. Rybárik IX. roč.

Once upon a time there
where wasn´t before anything,
come a big shine and started a noice,
any silence, only simple life.

So, what today?
If we don´t make a change,
we won´t start again or
won´t get one more chance.

Plastic and toxic rubbish,
do you want to breath these?
To get slow death to your body
like demented kisses?

Wake up, guy!
If you see it,
do something,
The best thing, separating and recycling.

Why? We don´t want to live
on a plastic planet.

B. Ryboňová, S. Miartušová, N. Oršulová, E. Káčerová IX. roč.
Today we´re celebrating the Day of Earth,
we´re going to try to concure together,
that recycling is worth,
so come on and help us forever.
Red for toys,
green for glass,
mixed for all stuff,
brown for grass.

We can save planet together,
if we try we will.
It´s most easy as a feather
Let´s save togeher, not to kill.

Sea are not longer clean,
forests not longer green,
ice is melting all the time,
no one sees that it is crime?

J. Mészárosová, N. Nemčeková, A. Závodská, M. Tinková IX. roč.

 

Škola v prírode a lyžiarsky výcvik

Žiaci IV. ročníka mali možnosť zdokonaliť sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach počas školy v prírode spojenej s lyžiarskym výcvikom. Stalo sa tak v Makove, kde boli štvrtáci ubytovaní v apartmánoch hneď oproti svahu. Okrem lyžovania zažili veľa zábavy a spoznávali čaro okolitej prírody. Na školu v prírode, ktorá sa konala v termíne od 5. 3. do 10. 3. budú určite všetci zúčastnení radi spomínať.

Vyhodnotenie čítania s porozumením – ANJ, NEJ a RUJ

Mesiac kníh, marec, bol popretkávaný rôznymi úlohami zameranými na čítanie s porozumením. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci museli popasovať s rôznymi textami, ku ktorým riešili viaceré úlohy. Títo žiaci ich zvládli najlepšie:

Anglický jazyk

4. ročník: Štefánik Peter IV.A, Kiklošová Kristína IV.B, Palkovič Timotej IV.

5. ročník: Kullová Kristína V.A, Procházková Adela V.A, Gašperec Martin V.B, Vavrica Michal V.B, Jokl Jakub V.C

6. ročník: Fabriciová Nina VI.A, Vaníková Simona VI.A, Pavlovičová Tamara VI.B, Matej Bukovčan VI.

7. ročník: Niepel Peter VII.A, Dlouhá Nela VII.B, Wohlmuth Adrián VII.B

8. ročník: Kudláč Matúš VIII.A, Majdišová Alžbeta VIII.A

9. ročník: Oršulová Nina IX.A, Závodská Alexandra IX.B, Pekara Peter IX.C

Nemecký jazyk 

7. ročník: Koprdová Nina, 7.B, Vandžurová Stanislava, 7.B, Cisarik Lukáš, 7.B, Ftorek Branislav , 7.A, Michálek Jakub, 7.B, Fučík Martin, 7.A, Dlouhá Nela, 7.B, Valášek Jakub, 7.A, Vojtko, Lukáš, 7.C, Havel Kevin, 7.A, Tichý Stanislav, 7.C

8. ročník: Bobok Denis, 8.B, Šprtka Tomáš, 8.A, Jargaš Marek, 8.B, Micieli Jessica, 8.A, Zelný Filip, 8.B, Kudláč Matúš, 8.A

9. ročník:  Drábiková Michaela, 9.B, Bechný Adam, 9.C, Miartušová Silvia, 9.B, Tinková Martina, 9.A, Oravec Martin, 9.C, Pevalová Miroslava, 9.A

Ruský jazyk 

7. ročník: Juríková Martina, 7.B, Kavacká Rebecca, 7.B, Sibilová Anna, 7.A, Žilinčárová Alexandra, 7.A, Niepel Peter , 7.A, Jakubíková Veronika, 7.A, Mlkvik Tomáš, 7.C

8. ročník:, Muráňová Tatiana, 8.A, Strelec Oliver, 8.A, Polkorábová Nikola, 8.A, Vrtich Martin, 8.A, Lonc Samuel, 8.A, Martinček Kristián, 8. B, Kubovich Jakub, 8.B

9. ročník: Závodská Alexandra, 9.B, Parčiš Adam, 9.B, Rybárik Jozef, 9.A, Ryboňová Berenika, 9.B, Urgela Samuel, 9.C