Škola v prírode a lyžiarsky výcvik

Žiaci IV. ročníka mali možnosť zdokonaliť sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach počas školy v prírode spojenej s lyžiarskym výcvikom. Stalo sa tak v Makove, kde boli štvrtáci ubytovaní v apartmánoch hneď oproti svahu. Okrem lyžovania zažili veľa zábavy a spoznávali čaro okolitej prírody. Na školu v prírode, ktorá sa konala v termíne od 5. 3. do 10. 3. budú určite všetci zúčastnení radi spomínať.

Vyhodnotenie čítania s porozumením – ANJ, NEJ a RUJ

Mesiac kníh, marec, bol popretkávaný rôznymi úlohami zameranými na čítanie s porozumením. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci museli popasovať s rôznymi textami, ku ktorým riešili viaceré úlohy. Títo žiaci ich zvládli najlepšie:

Anglický jazyk

4. ročník: Štefánik Peter IV.A, Kiklošová Kristína IV.B, Palkovič Timotej IV.

5. ročník: Kullová Kristína V.A, Procházková Adela V.A, Gašperec Martin V.B, Vavrica Michal V.B, Jokl Jakub V.C

6. ročník: Fabriciová Nina VI.A, Vaníková Simona VI.A, Pavlovičová Tamara VI.B, Matej Bukovčan VI.

7. ročník: Niepel Peter VII.A, Dlouhá Nela VII.B, Wohlmuth Adrián VII.B

8. ročník: Kudláč Matúš VIII.A, Majdišová Alžbeta VIII.A

9. ročník: Oršulová Nina IX.A, Závodská Alexandra IX.B, Pekara Peter IX.C

Nemecký jazyk 

7. ročník: Koprdová Nina, 7.B, Vandžurová Stanislava, 7.B, Cisarik Lukáš, 7.B, Ftorek Branislav , 7.A, Michálek Jakub, 7.B, Fučík Martin, 7.A, Dlouhá Nela, 7.B, Valášek Jakub, 7.A, Vojtko, Lukáš, 7.C, Havel Kevin, 7.A, Tichý Stanislav, 7.C

8. ročník: Bobok Denis, 8.B, Šprtka Tomáš, 8.A, Jargaš Marek, 8.B, Micieli Jessica, 8.A, Zelný Filip, 8.B, Kudláč Matúš, 8.A

9. ročník:  Drábiková Michaela, 9.B, Bechný Adam, 9.C, Miartušová Silvia, 9.B, Tinková Martina, 9.A, Oravec Martin, 9.C, Pevalová Miroslava, 9.A

Ruský jazyk 

7. ročník: Juríková Martina, 7.B, Kavacká Rebecca, 7.B, Sibilová Anna, 7.A, Žilinčárová Alexandra, 7.A, Niepel Peter , 7.A, Jakubíková Veronika, 7.A, Mlkvik Tomáš, 7.C

8. ročník:, Muráňová Tatiana, 8.A, Strelec Oliver, 8.A, Polkorábová Nikola, 8.A, Vrtich Martin, 8.A, Lonc Samuel, 8.A, Martinček Kristián, 8. B, Kubovich Jakub, 8.B

9. ročník: Závodská Alexandra, 9.B, Parčiš Adam, 9.B, Rybárik Jozef, 9.A, Ryboňová Berenika, 9.B, Urgela Samuel, 9.C

Aj toto je cesta ako motivovať naše deti k čítaniu

Každoročne knižnice na Slovensku usporadúvajú vynikajúcu akciu NOC S ANDERSENOM. Žiaci z našej školy v Závodí sa jej zúčastnili niekoľkokrát a vždy to bol pre nich nezabudnuteľný zážitok.

Krajská knižnica v Žiline organizuje program tak, aby vždy pribudli nové činnosti a deti mohli chodiť každoročne a vždy sa tešiť na niečo nové, zaujímavé a výnimočné.

Naši žiaci sú čitateľmi knižnice a prostredie poznajú, keďže si vypožičiavajú knižky a chodia na besedy. Tentokrát si toto čarovné miesto užili úplne inak.

Úvod patril Andersenovi, ktorý na fotografiách vyzeral dôstojne a strojene. K nám prišiel rozumný, vtipne naladený a porozprával nám o svojom živote, diele a dvaja zo žiakov si zahrali  v jeho diele.

Nasledovala hodina so psíkmi. Na tvárach detí bolo vidieť šťastie a spokojnosť, keď s nimi mohli čítať, hladkať ich a popritom počuli veľa dobrých rád od ich majiteľky, canisterapeutky Mgr. Martiny Michalkovej.

Po rozdelení do skupín sa tešili na spoločenské hry, maľovali, pracovali v kuchyni, kde okrem prípravy výborných sendvičov a raňajok zvládli aj básničky o jedle. Veľmi ich zaujala práca s drôtom. Pod odborným vedením pani Márie Porubčanskej vytvárali nádherné šperky.

Žilinu zahalenú tmou uvideli, keď sa s lampiónmi vybrali do jej centra. Mnohí z nich boli v nočnom meste prvýkrát. Po návrate sa príjemne unavení občerstvili, pozreli si rozprávky, súťažili v recitovaní básničiek a plní zážitkov pomaly zaspávali. Hlboko v noci sa knižnica ponorila do ticha.

Nielen deti, ale i rodičia boli veľmi spokojní a vyjadrili obdiv k práci organizátorov tejto akcie. Niektoré z detí, ktoré doposiaľ nemali pozitívny vzťah k čítaniu, začali čítať knihy. Nazdávam sa, že toto je jedna z ciest, po ktorej by sme mali viesť naše deti, aby mohli rozvíjať svoju fantáziu a predstavivosť pri čítaní kníh.

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 4. – 6. apríla 2018 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci mali možnosť predviesť všetko, čo sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Čakali na nich usmiate pani učiteľky z  1. stupňa. Poniektorí hravo a s ľahkosťou, iní i so slzičkami v očiach, no statočne zdolávali vedomostné prekážky, riešili úlohy a odpovedali na zvedavé otázky z oblasti matematiky, jazykovej výchovy i rozvíjania poznania. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov pamätný list a malé darčeky, ktoré pre nich pripravili šikovné ruky žiakov 1. – 5. ročníka.

Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prvákov, ktorí v septembri 2018 zasadnú do lavíc našej školy. Všetci im budeme držať prsty, aby sa im v škole páčilo, aby sa z nich stali úspešní a učenia chtiví žiaci – prváci

Matematický klokan

Dňa 19. 3. 2018 sa na našej škole organizovala súťaž Matematický klokan. V ten istý deň, v tú istú hodinu, súťažili súčasne deti zo 70 štátov celého sveta.  Súťaž sa stáva každoročnou súčasťou matematických aktivít na našej škole. Celkovo sa do nej v tomto roku zapojilo 58  žiakov z 1. – 4. ročníka16 žiakov z 5. – 7. ročníka. Pripojili sa aj naši prváci, čo nás naozaj veľmi potešilo. Veríme, že sa všetkým žiakom darilo a s výsledkami budú spokojní.

Organizátor zverejnil výsledky súťaže 9.4. 2018 a môžete si ich pozrieť TU!

Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre všetkých riešiteľov v máji 2018.

Návšteva v domove seniorov

Dňa 27. marca sme so žiakmi 7. a 8. ročníka navštívili Domov Harmónia, aby sme urobili radosť týmto ľuďom. Hrali sa spoločenské hry, vyrábali sa kvety len tak pre radosť. K niektorým si stačilo iba prisadnúť, počúvať a porozprávať sa.
Čas uplynul veľmi rýchlo. S úsmevom, pohladením a zamávaním sme sa rozlúčili. Vo vnútri nám ostal hrejivý pocit niečoho dobrého. Veľká vďaka za tie deti, ktoré ešte dokážu vo svojom voľnom čase z lásky niečo pre druhého urobiť.

Snežienky v knižnici

Krásne popoludnie v knižnici sme užili spolu so Snežienkami v stredu 21.3. Do našej školskej knižnice prišla vzácna návšteva, štyri krásne biele chlpaté dámy so svojou inštruktorkou z neziskovej organizácie Zmysel života. Spoločne sme si precvičili artikuláciu a prečítali úryvok z knihy. Psíky nás nabili energiou a pozitívnymi myšlienkami. Celé popoludnie sa nieslo v znamení skvelej zábavy a rozvoja čítania. Naše heslo je: ,, Milujeme knihy, donekonečna a ešte ďalej!“
Veríme, že takéto podujatie sa bude opakovať častejšie .

Tradície v mysliach našich detí

Naše deti žijú podľa toho, aké podnety im ponúkneme my – dospelí. Niekedy si myslíme, že ich nemôže zaujať niečo, čo nesúvisí s moderným spôsobom života, elektronikou a pohodlím.

Je potrebné vyskúšať situácie a ponúkané akcie, v ktorých im ukážeme to, čím sa zabávali a v čo verili naši predkovia, na čo boli ľudia právom hrdí, čo im robilo radosť a utužovalo priateľstvá.

V našej základnej škole v Závodí už päť rokov vyučujeme regionálnu výchovu. Vidíme, ako sa rozvíjajú vedomosti o rodnom kraji a pozitívne sa mení aj postoj k nemu. Naše vyučovacie hodiny nie sú realizované iba v priestoroch školy, ale veľakrát navštívime pamiatky, múzeá, folklórne predstavenia a prednášky. Naposledy sme navštívili Budatínsky hrad a absolvovali podujatie Tradičné veľkonočné zvyky. O mnohých tradíciách, obradoch a poverách počuli deti prvýkrát. Množstvo otázok, ktoré dali, potvrdilo,  že ich téma veľmi zaujala. S nadšením sa pustili do práce s drôtom a každý si odnášal domov drôtené vajíčko.

Výborná prehliadka hradu spojená s rozprávaním o jeho histórii ukončila deň, ktorý niesol v sebe posolstvo blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

Viera Bučková

Lyžiarsky a snowboardový kurz 2018

Naši žiaci – siedmaci – strávili týždeň v zasneženej krajine západných Tatier. Venovali sa aktivitám, ktoré zdokonaľovali ich fyzický i duševný  rozvoj. Pod vedením lyžiarskych inštruktorov naberali nové lyžiarske zručnosti a oboznamovali sa s novými trendmi lyžovania. 9 –členná skupina žiakov sa venovala a zdokonaľovala v prvkoch snowboardovania.

Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 60 žiakov a 6 pedagogických  zamestnancov.  Žiaci boli ubytovaní v Hoteli Spojár, ktorý nám už niekoľko rokov poskytuje kvalitné služby v oblasti stravovania a ubytovania.

Okrem lyžovania a snowboardovania  žiaci navštívili aj Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, kde relaxovali a naberali ďalšie sily na zdolanie zimných aktivít.

Pedagogickí pracovníci s certifikátom lyžiarskeho výcviku a snowboardovania /p. Žilinčárová, p. Majsniar, p. Králiková, p. Volek, p. Repaský/ odovzdali žiakom svoje lyžiarske a snowboardové zručnosti a skúsenosti a pevne dúfajú, že ich budú naďalej rozvíjať na zasnežených svahoch.  Popri lyžiarskych aktivitách nám tento rok so žiakmi v čase osobného voľna a regenerácie pomáhala p. vychovávateľka Nina Ičová.  Na bezpečnosť a zdravie dohliadal aj ďalší člen nášho tímu p. doktor Mazúr, ktorý bol po celý týždeň súčasťou lyžiarskeho výcviku.

Po týždni plnom zážitkov odišli unavení žiaci na víkend domov, kde načerpali nové sily, aby mohli opäť zasadnúť do školských lavíc a naberať nové vedomosti.

Mgr. Gabriela Žilinčárová

Vzácna návšteva v našej škole

Dňa 13. marca 2018,  počas kánonickej vizitácie vo farnosti Závodie,  sme v našej škole privítali výnimočnú návštevu, jeho excelenciu Mons. Doc.ThDr. Tomáša Galisa, PhD., žilinského biskupa. Otca biskupa privítal  pán riaditeľ  Mgr. Ján Majsniar v sprievode s pánom farárom ThLic. Štefanom Fábrym, Th.D. Otec biskup sa prihovoril aj  našim deťom, ktoré mu kládli zaujímavé otázky. Táto výnimočná návšteva bola pre nás poctou. Ďakujeme pánu biskupovi za povzbudivé  slová a jeho prítomnosť medzi nami.