Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 10.- 12. októbra sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci boli veľmi aktívni a usilovní. Spoločne sa nám podarilo vyzberať 6820 kg!

Vyhodnotenie:
1. stupeň:
1. miesto   4.A   756 kg
2. miesto   4.B   647 kg
3. miesto   1.B   502 kg

2. stupeň:  
1. miesto:   7.B  979 kg
2. miesto:   6.A   293 kg
3. miesto    5.B   257 kg

Jednotlivci:  
1. stupeň
Roman Kikloš  1.B   353 kg
Kristína Kiklošová   4.B   353 kg

2. stupeň
Rebecca  Kavacká    7.B   877 kg

Najlepšia trieda a jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.
Peniaze boli rozdelené jednotlivým triedam a odovzdané triednym učiteľom.

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému dňu školských knižníc 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.  Aj tento rok sa do tohto projektu zapojili žiaci našej školy v počte 408. Vyrobili krásne záložky, ktoré boli poslané partnerskej škole v Poprade. Popradskí spolužiaci vyberú tri najkrajšie a tie budú odmenené knihou.

Projekt ” ZÁCHRANA SOM JA”

Zapojili sme sa do projektu “ZÁCHRANA SOM JA”. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl – vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Do projektu sa zapojili žiaci 3.B triedy našej školy pod vedením p. uč. Dagmar Surňákovej.  Žiaci najprv písali príbehy, kreslili k nim ilustrácie s témou záchrany ľudského života, ktoré nakoniec zviazali do publikácie. Hotové práce boli zaslané do celoslovenskej súťaže. Súťažiacim držíme palce.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 31. 10. 2017.

Výchovno-vzdelávací multimediálny koncert: Marťankovia – škola z Marsu

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili netradičného výchovného koncertu Marťankovia – škola z Marsu v Dome odborov v Žiline. Deti zábavnou hudobnou formou získali základné vedomosti o vesmíre a planétach. Zábavné a rytmické piesne boli sprevádzané hovoreným slovom.  Žiaci boli  vyzývaní k rôznym aktivitám, ako bol spev, tanec, odpovede na zvedavé otázky. Všetci svoje úlohy plnili s radosťou a nadšením. Program oživila aj svetelná projekcia. Radosť z programu neprekazilo ani škaredé daždivé počasie. Aby na Marťankov nezabudli, každý dostal CD s piesňami, ktoré počuli na koncerte.

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa v týždni od 16. do 20.10 2017   žiaci 1. stupňa ZŠ spoločne so svojimi pedagógmi zapojili do projektu Hovorme o jedle. Hlavným cieľom projektu  bolo podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej výžive a správnej životospráve vhodným výberom potravín. Súčasťou projektu boli denné témy zamerané na získavanie informácii o jednotlivých druhoch potravín zdravej výživy.

Pondelok – chlieb, celozrnné pečivo

Utorok – zelenina a ovocie

Streda –  mlieko a mliečne výrobky

Štvrtok – mäso (kuracie, morčacie, králičie), ryby, vajcia

-kvalita slovenských výrobkov, informácie z obalu

Piatok – jedz  a hýb sa

Prostredníctvom zaujímavých praktických sprievodných aktivít si  deti overili svoje vedomosti a potvrdili si, že pre zdravie je dôležitá správna životospráva a dostatok pohybu. Každý deň  priniesli na desiatu zdravé potraviny. Svoje získané poznatky o zdravej strave mohli namaľovať v podpornom projekte Chutné maľovanie.

Naša skúsenosť v Atlantise

Po niekoľkých rokoch sme 17. októbra 2017 opäť zavítali do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

Cesta bola zdĺhavá, ale bezpečná a všetci sme ju zvládli bez problémov. Napriek veľkému množstvu návštevníkov bol časový harmonogram v centre zvládnutý na výbornú, a tak sa nám, žiakom VI.A a VI.C, podarilo absolvovať dva vzdelávacie programy a preskúmať všetky tajomstvá bez obmedzení. Vstúpili sme do egyptskej hrobky, dozvedeli sa o starých civilizáciách, boli sme zvedaví, ako fungujú vynálezy 21. storočia a spoznávali sme svet prostredníctvom pokusov, zariadení, hádaniek či hier.

Okrem nových poznatkov a zážitkov v nás exkurzia vzbudila záujem o ďalšie poznávanie a napredovanie.

Mgr. Miroslava Kováčová

Angličtina na našej škole trocha inak

Naša základná škola v Žiline – Závodí je jednou z mnohých škôl na Slovensku, ktoré využili možnosť vyučovať anglický jazyk pomocou moderných didaktických materiálov EnglishOne. Ide o kolekciu materiálov, pomocou ktorých je možné angličtinu vyučovaťnaozaj inovatívnym spôsobom.

Dôvod, pre ktorý sa naša škola rozhodla tieto materiály využívať je jednoduchý: okrem ich vysokej kvality umožňujú žiakom sprostredkovať vedomosti tak, že ich učenie naozaj baví. Využívame pri tom totiž aj digitálne učivo. Je interaktívne a prispôsobené veku žiakov vo všetkých ročníkoch. Jeho veľkou prednosťou je aj to, že je nahovorené odborníkmi z Veľkej Británie, takže naši žiaci teraz prostredníctvom tohto digitálneho učiva prichádzajú pravidelne do kontaktu s autentickou angličtinou. Vďaka rôznym animáciám, hrám, pesničkám, či videám sú hodiny angličtiny pestrejšie, a teda pre žiakov omnoho zábavnejšie. Pritom sme nezanevreli ani na doteraz používané učebnice. Veľkou výhodou digitálneho učiva EnglishOne je totiž aj to, že je použiteľné aj ako doplnok k používaným učebniciam.

Vďaka pomerne intenzívnemu využívaniu nových vzdelávacích materiálov EnglishOne sa nám otvorila ďalšia možnosť: získať na hodiny angličtiny lektora z Veľkej Británie. To sme, samozrejme, radi využili, veď takáto možnosť sa nenaskytne každý deň. A tak sme pre žiakov II. B, V. AB a  VII. C. pripravili malé prekvapenie, keď spolu so mnou a u druhákov s kolegyňou Dagmar Surňákovou, vošiel do triedy aj Paul, sympatický lektor, rodák z Walesu. Svojim bezprostredným prejavom si žiakov okamžite získal. Viedol s nimi najskôr živú konverzáciu na rôzne témy, ale počas hodiny stihol prejsť aj gramatickú lekciu.

Pre našich žiakov bola hodina s ním veľkým zážitkom, ale aj veľmi prínosná. Pochopili, aké je pre nich dôležité vedieť sa dorozumieť v anglickom jazyku a že dospieť k potrebnej úrovni vyžaduje veľa úsilia. Na druhej strane, hodina s lektorom bola pre nich aj veľkým povzbudením, keď videli, ako sa dajú v praxi, v diskusii s rodeným Britom využiť vedomosti, ktoré sa doteraz na angličtine stihli naučiť. Bolo to pre nich veľmi motivujúce a za seba by som si želala takýchto hodín čo najviac.

Mgr.Eva Kubová

pedagóg, ZŠ s MŠ Školská ul. 49, Žilina

Výzva:  Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa naša škola zapojila do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?”

Posledný septembrový týždeň žiaci, učitelia aj rodičia skákali cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčítaval. Výzvu sa nám podarilo spoločne prekonať a každý účastník získal certifikát zdravia, víťazná trieda zdravé prekvapenie.

VÝZVU SME  ZVLÁDLI !

SKOČILI SME 30 318 SKOKOV PRE  ZDRAVIE 

Žiaci:  27 380  skokov

Rodičia:  842  skokov

Učitelia:  2 096 skokov

VÍŤAZNÉ  TRIEDY:

4.A :  1 420 skokov

9.C :  1 950 skokov

Detská rozprávková Žilina

Cieľom celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Do súťaže sa zapojili aj štvrtáci našej školy, ktorí odoslali svoju rozprávku a to : Samuel Vaník, Kristína Kiklošová, Aneta Špircová, Martin Labaj, Veronika Dubeňová, Alžbeta Wetterová, Gretka Elin Dojčinovičová.
Držíme im palce, aby uspeli. Dúfame, že táto skúsenosť ich bude naďalej motivovať k literárnej činnosti.

Ďakujeme MŠK Žilina

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom Adriánom Guľom a obrancom MŠK Martinom Králikom. Žiaci sa mohli tešiť z pekných odmien za zaujímavé otázky a zároveň aj na domáci zápas MŠK Žilina proti AS Trenčín, pretože boli odmenení aj vstupenkami pre seba a rodiča. O týždeň neskôr sme v podujatí pokračovali. Našimi hosťami boli dvaja záložníci Miroslav Káčer a Michal Klec. Otázky im kládli žiaci 5.-9. ročníka nešportových tried. Chceli sa dozvedieť čo najviac, diskusia bola preto veľmi rušná a pútavá.  Opäť sa rozdávali odmeny za najlepšie otázky a aj vstupenky. Pocit radosti z toho, že sa deti spolu s rodičmi mohli zúčastniť na domácom zápase MŠK Žilina  proti Slovanu,  bol neopísateľný. A do tretice opäť futbalový štvrtok! Miroslavovi Káčerovi sa diskusia zapáčila natoľko, že prišiel znova. Spoločnosť mu robil mladý útočník Roland Gerebenits. Privítali ich naši najmladší – žiaci prvého stupňa. A chlapci sa veru aj zapotili pri odpovediach na zaujímavé otázky. Zaspomínali si aj na časy, keď boli oni žiakmi našej školy. V krátkych prestávkach ukázali deťom svoje futbalové umenie a žiaci im nezostali nič dlžní. Tí najlepší boli odmenení. Nezabudnuteľný pocit mali deti prvého stupňa, keď sa dozvedeli, že aj ony budú môcť sledovať domáci zápas MŠK Žilina proti Michalovciam spolu so svojimi rodičmi priamo na štadióne MŠK Žilina.

Sme radi, že sme našou prítomnosťou a povzbudzovaním mohli prispieť žilinskému futbalovému tímu k ďalším dôležitým  domácim víťazstvám. Počas zápasu sa z nás stala jedna veľká futbalová rodina. Nech sa Vám darí čo najlepšie, chlapci!

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Eve Kubovej za organizáciu besied a sprievodné slovo počas nich. PR manažérovi klubu MŠK Žilina Jurajovi Vitkovi ďakujeme za možnosť usporiadať besedy, ale aj za odmeny pre žiakov a lístky na domáce futbalové zápasy MŠK Žilina. Veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme, či už na besedách, alebo na zápasoch MŠK Žilina.