Beseda so spisovateľkou

Žiaci 3. ročníka sa v rámci aktivít „Marec – mesiac knihy“  dňa 15.3. stretli s pani spisovateľkou Janou Necpalovou, ktorá žije, pracuje a tvorí v Žiline. Po prezentácii svojich kníh  jej dávali žiaci  otázky na rôzne témy. Pani Necpalová ich oboznámila s procesom tvorenia kníh. Dozvedeli sa nielen ako sa rodí inšpirácia, ale aj kto je ilustrátor a aká je jeho úloha, ako sa rodí názov kníh a veľa ďalších zaujímavých informácií.

Spisovateľka vyjadrila presvedčenie, že čítať a veriť v svoje sny sa oplatí.

Opäť divadelné predstavenia v anglickom jazyku

Dňa 16.2.2018 /piatok/  sa žiaci 3.-9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

3.-6. ročník A bold rabbit /Smelý zajko/

Divadelná adaptácia slávnej knižky Jozefa Cígera Hronského je azda prvou naozajstnou knihou, ktorú držali v rukách celé generácie slovenských detí. Putovanie malého zajka svetom sprevádza túžba spoznať nové veci, túžba presláviť sa a niečo naozaj veľké dokázať. Paradoxom Cígerovej rozprávky je skutočnosť, že zajko, hoci smelý a odvážny, je vlastne anti-hrdinom. Nepočúvne otcovu radu, že zajace majú chodiť po takých chodníčkoch, po  ktorých chodievajú ľudia, oklame vranu i psov, vystraší ľudí v meste, okradne zbojníkov, prvé čo si za ukradnuté peniaze kúpi je krásny oblek a nové auto. I napriek týmto skutočnostiam, je zajko aj pozitívnym hrdinom. V inscenácii boli veselé pesničky, ktoré rámcujú a dopovedajú jednotlivé výstupy.

7.-9. ročník The Heroes /Hrdinovia/

Anketa Detský čin roka už takmer 20 rokov predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo chorých rodičov. Anglicko-slovenská inscenácia Hrdinovia je mozaikou týchto príbehov a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho predstavujeme úplne inak. V hre sú predstavené autentické postavy mladých ľudí, ktoré dokážu divákov svojím príbehom osloviť a veríme, že aj inšpirovať. Posolstvo je napokon jednoduché – v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť strach ním byť.

Deti mali možnosť sa na obidve prestavenia pripraviť na hodinách anglického jazyka. Rozšírili si tak slovnú zásobu, gramatické javy, ustálené slovné spojenia a frázy, či zlepšili sa v počúvaní s porozumením.

Obidve  predstavenie sa deťom veľmi páčili, pretože počas nich  reagovali spontánnym potleskom. Tešíme sa na ďalší rok a novú ponuku predstavení Divadelného centra v Martine.

Školský ples v Závodí opäť skvelý

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpili žiaci zo základnej umeleckej školy pod vedením Štefana Muchu a folklórna skupina Rozsutec. Prekvapilo aj tanečné vystúpenie skupiny TARA. Program sa veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a členka združenia Eňa Polkorábová.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a ďakujeme za skvelú zábavu.

Vedomostná súťaž Všetkovedko

Dňa 30. novembra 2017 sa na celom Slovensku uskutočnila vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka “Všetkovedko”.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov z 2. ročníka, 14 žiaci z 3. ročníka a 2 žiaci zo 4. ročníka. Každý žiak mohol preukázať vedomosti z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedných predmetov, ale i z hudobnej či výtvarnej výchovy.
Žiaci si svoje výsledky nájdu 21. decembra na internetovej stránke www.vsetkovedko.sk po napísaní súťažného kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.
Držíme palce naším “Všetkovedkom”.

Kordinátor Mgr. Slávka Čechovičová

Ypsilon – slovina je hra

13.12. sa uskutočnila súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov z našej školy.
Žiaci môžu za úspešné riešenie vyhrať smartfón, zlaté diplomy a rôzne vecné ceny.
Nebolo to ľahké, ale veríme, že budeme úspešní. Držte nám palce!

Mikuláš

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky… Čas plynie ako voda… Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas a s ním aj náš Mikuláš. Opäť po roku k nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bradou, červeným plášťom a plným košom dobrôt. Mal aj troch pomocníkov: anjela, čerta a ježibabu. Čerta a ježibaby sa báli hlavne nezbedníci. Niektorí sa dokonca schovali aj pod lavice. Mikuláš na nikoho nezabudol a všetkým priniesol bohatú nádielku. Ďakujeme Mikuláš a tešíme sa na teba opäť o rok.

Literatúra sa zapísala do detských sŕdc

Často počúvame vetu: „Ten môj syn nechce čítať, neviem, čo mám robiť!“
Pravdou je, že vynútené čítanie zo strany rodičov alebo pedagógov nie je tou najlepšou cestou, ako získať správny vzťah ku knihám a k literatúre. Na začiatku tejto púte za literárnym umením by mala byť motivácia a vzbudenie záujmu, prilákanie detí k svetu fantázie a dobrodružstiev.
Našim prvákom a druhákom zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí pomohlo prekročiť bránu poznania – že čítanie je úžasné –  inscenované čítanie, ktoré  v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru a Sidi Féderovej s deťmi realizovala tvorivé dielne. V nich spojila tvorivé schopnosti detí s ich sebapoznávaním a výtvarným cítením. V hre na spisovateľov deti ukázali svoje tvorivé schopnosti a prácou v skupine sa im podarilo zlepšiť kamarátske vzťahy a vzájomnú spoluprácu.
Dvaja mladí ľudia vtiahli našich žiakov do sveta Osmijanka. Bolo to zábavné dopoludnie v číselnom svete. Deti napäto počúvali rozprávky, ktoré boli oživené psíkom a inými vhodnými rekvizitami a hudobným nástrojom. Moderný a vtipný prejav herca ocenili deti v  rozprávke o detektívovi Sherlockovi Holmesovi. Celé podujatie sa mohlo realizovať vďaka neziskovej organizácii OSMIJANKO. Ich posolstvo je zhrnuté v ich príhovore.
„Deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov. Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. Deti na ceste – stať sa čitateľom natrvalo – potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.  Literatúra poskytuje a ponúka podľa veku dieťaťa mnoho impulzov, aby  v každom vývinovom období dostalo to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská