Vzdelávanie pre deti a pedagógov, ktoré má zmysel

Naša škola, ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí,  sa prihlásila do súťaže: „Záchrana som ja“, ktorá bola organizovaná neziskovou organizáciou FALCK. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka – hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – darovať život druhýkrát a chrániť ho.
Táto idea oslovila aj našich žiakov z 3. B. Tí sa pod vedením svojej triednej učiteľky Dagmar Surňákovej zapojili do súťaže spolu s ostatnými deťmi z prvého stupňa z 350 škôl z celého Slovenska. Za svoje  krásne práce boli odmenení ukážkami prvej pomoci pre všetky deti primárneho vzdelávania a zároveň sa mohli vzdelávať všetci pedagógovia našej školy.
Celé piatkové dopoludnie prebiehal „Záchranársky deň“. Na troch stanovištiach si deti vyskúšali, ako sa správať pri autonehodách, ako pomôcť pri situácii, keď sa niekto dusí, učili sa, ako privolať pomoc. Postupne ich viedli celým procesom záchrany života človeka pomocou medvedíkov, na ktorých si skúšali resuscitáciu. Oživovali macka so simulovaným defibrilátorom podľa pokynov záchranára demonštrujúceho oživovanie na automatickom defibrilátore, ktorý bol jedným z darov venovaným našej škole.
Pomáhali im vynikajúci inštruktori z Falcku. Do tejto pracovnej atmosféry prišiel deti pozdraviť maskot tejto záchranárskej služby Falck – sokol. V závere nášho spoločného stretnutia záchranári predviedli záchranu a transport zraneného do sanitky. Získané poznatky si overíme v pracovných zošitoch.
Popoludnie patrilo pedagógom. Skúsení záchranári pripomenuli základné pravidlá prvej pomoci pri záchrane ľudského života. Na konkrétnych príbehoch, pri ktorých pomáhali, vysvetľovali správne a nesprávne postupy zachraňujúcich. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a prínosné, doplnené o praktické rady a skúsenosti. Prakticky si overíme poznatky v pracovných zošitoch.
Bol to príjemný a poučný deň. Všetci si veľmi dlho zapamätáme všetky rady a poučenia, aby sme ich v prípade potreby mohli použiť. Deťom bude tento netradičný deň pripomínať aj reflexná  kľúčenka v podobe macka.
Naučiť deti poskytovať prvú pomoc znamená, pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako k novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť.

Mgr. Viera Bučková, ZŠ s MŠ Školská

Cesta za poznaním do Amsterdamu, Londýna a Cambridge

Prišla očakávaná cesta našich malých i väčších bádateľov zo ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí do nádherného Amsterdamu, Londýna a univerzitného mestečka Cambridge. Vianoce sa nezadržateľne blížia, a tak keď sme videli nádhernú vianočnú výzdobu v Amsterdame, Cambridge a neprekonateľnú v Londýne, uvedomili sme si, že sviatky už netrpezlivo klopú na dvere.

Z nespočetného množstva všetkých monumentov, ktoré sme mali možnosť vzhliadnuť, stojí za zmienku kráľovský palác vo Windsore, legendami opradený Tower, či majestátny Tower Bridge. Prešli sme sa cez Millenium Bridge, pretože práve ten sa objavil aj v jednom z viacerých dielov svetoznámeho sfilmovaného príbehu o kúzelnom chlapcovi menom Harry Potter. Múzeum voskových figurín v Amsterdame v nás vyvolal neopakovateľný zážitok. Scenériu Londýna sme mohli pozorovať z London Eye. Potrebu vzdelávať sa a napredovať sme si ešte viac uvedomili v univerzitnom Cambridge. A videli sme oveľa viac….. .

Angličtina na nás číhala takpovediac na každom rohu. Znela z úst okoloidúcich, ale aj v rodinách, v ktorých sme bývali. Spoznávali sme tradičné anglické, ale aj cudzokrajné etnikum. Vedie nás to k rešpektovaniu a oceňovaniu interkultúrnych rozdielov súčasnej spoločnosti.

Poďakovanie patrí vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa exkurzie, cestovnej kancelárii, pánom šoférom za bezpečnú cestu, pani sprievodkyni Kataríne Žatkuljakovej za organizáciu a odborný výklad, rodičom, ktorí s nami boli, ale aj tým, ktorí škole vložili svoju dôveru, deťom, že zvládli metropoly Európy a samozrejme aj pani učiteľkám Dagmar Surňákovej a Eve Kubovej za starostlivosť, rady a pomoc.

Vážime si možnosti spoznávať nové krajiny a miesta, ktoré sa nám vďaka našej škole ponúkajú.

žiaci zo ZŠ s MŠ Závodie

Body the exhibition

Dňa  23.11. 2017 žiaci 7.- 9. ročníka navštívili výstavu v bratislavskej Inchebe  BODY THE EXHIBITION.
Žiaci 8. a 9. ročníka si overili svoje vedomosti v praxi a žiaci 7. ročníka získavali nové poznatky, ktoré využijú pri štúdiu biológie ľudského tela v tomto školskom roku.
Výstava bola rozdelená podľa jednotlivých častí ľudského tela a žiaci pod odborným výkladom mladých medikov nasávali nové informácie a svojimi zvedavými otázkami sa dostávali hlbšie do jednotlivých častí ľudského tela. Pri odbornom výklade žiaci zisťovali, aké zložité a tajuplné je ľudské telo, a preto je nevyhnutné stále zisťovať a overovať nové informácie.
Na záver si žiaci mohli vyskúšať  I. pomoc pod odborným dohľadom a zistiť svoje schopnosti a zručnosti.
G. Žilinčárová – učiteľka biológie

Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 10.- 12. októbra sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci boli veľmi aktívni a usilovní. Spoločne sa nám podarilo vyzberať 6820 kg!

Vyhodnotenie:
1. stupeň:
1. miesto   4.A   756 kg
2. miesto   4.B   647 kg
3. miesto   1.B   502 kg

2. stupeň:  
1. miesto:   7.B  979 kg
2. miesto:   6.A   293 kg
3. miesto    5.B   257 kg

Jednotlivci:  
1. stupeň
Roman Kikloš  1.B   353 kg
Kristína Kiklošová   4.B   353 kg

2. stupeň
Rebecca  Kavacká    7.B   877 kg

Najlepšia trieda a jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.
Peniaze boli rozdelené jednotlivým triedam a odovzdané triednym učiteľom.

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému dňu školských knižníc 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.  Aj tento rok sa do tohto projektu zapojili žiaci našej školy v počte 408. Vyrobili krásne záložky, ktoré boli poslané partnerskej škole v Poprade. Popradskí spolužiaci vyberú tri najkrajšie a tie budú odmenené knihou.

Projekt ” ZÁCHRANA SOM JA”

Zapojili sme sa do projektu “ZÁCHRANA SOM JA”. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl – vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Do projektu sa zapojili žiaci 3.B triedy našej školy pod vedením p. uč. Dagmar Surňákovej.  Žiaci najprv písali príbehy, kreslili k nim ilustrácie s témou záchrany ľudského života, ktoré nakoniec zviazali do publikácie. Hotové práce boli zaslané do celoslovenskej súťaže. Súťažiacim držíme palce.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 31. 10. 2017.

Výchovno-vzdelávací multimediálny koncert: Marťankovia – škola z Marsu

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili netradičného výchovného koncertu Marťankovia – škola z Marsu v Dome odborov v Žiline. Deti zábavnou hudobnou formou získali základné vedomosti o vesmíre a planétach. Zábavné a rytmické piesne boli sprevádzané hovoreným slovom.  Žiaci boli  vyzývaní k rôznym aktivitám, ako bol spev, tanec, odpovede na zvedavé otázky. Všetci svoje úlohy plnili s radosťou a nadšením. Program oživila aj svetelná projekcia. Radosť z programu neprekazilo ani škaredé daždivé počasie. Aby na Marťankov nezabudli, každý dostal CD s piesňami, ktoré počuli na koncerte.

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa v týždni od 16. do 20.10 2017   žiaci 1. stupňa ZŠ spoločne so svojimi pedagógmi zapojili do projektu Hovorme o jedle. Hlavným cieľom projektu  bolo podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej výžive a správnej životospráve vhodným výberom potravín. Súčasťou projektu boli denné témy zamerané na získavanie informácii o jednotlivých druhoch potravín zdravej výživy.

Pondelok – chlieb, celozrnné pečivo

Utorok – zelenina a ovocie

Streda –  mlieko a mliečne výrobky

Štvrtok – mäso (kuracie, morčacie, králičie), ryby, vajcia

-kvalita slovenských výrobkov, informácie z obalu

Piatok – jedz  a hýb sa

Prostredníctvom zaujímavých praktických sprievodných aktivít si  deti overili svoje vedomosti a potvrdili si, že pre zdravie je dôležitá správna životospráva a dostatok pohybu. Každý deň  priniesli na desiatu zdravé potraviny. Svoje získané poznatky o zdravej strave mohli namaľovať v podpornom projekte Chutné maľovanie.

Naša skúsenosť v Atlantise

Po niekoľkých rokoch sme 17. októbra 2017 opäť zavítali do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

Cesta bola zdĺhavá, ale bezpečná a všetci sme ju zvládli bez problémov. Napriek veľkému množstvu návštevníkov bol časový harmonogram v centre zvládnutý na výbornú, a tak sa nám, žiakom VI.A a VI.C, podarilo absolvovať dva vzdelávacie programy a preskúmať všetky tajomstvá bez obmedzení. Vstúpili sme do egyptskej hrobky, dozvedeli sa o starých civilizáciách, boli sme zvedaví, ako fungujú vynálezy 21. storočia a spoznávali sme svet prostredníctvom pokusov, zariadení, hádaniek či hier.

Okrem nových poznatkov a zážitkov v nás exkurzia vzbudila záujem o ďalšie poznávanie a napredovanie.

Mgr. Miroslava Kováčová