Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov. Na hodinách cudzích jazykov sme si spoločne zaspievali a zatancovali známu pieseň Hlava, ramená, kolená, palce v rôznych jazykových prevedeniach a pomenovali časti ľudského tela rôznymi jazykmi.

Olympijský deň – 14.9.2017

Vyhodnotenie –  1. stupeň

1. ročník
BEH 200 m
1.A – Nicolas Závodský
1.B – Rastislav Fojtík
BEH 30 m    
1.A – Alex Zimen
1.B – Rastislav Fojtík

MAJSTER 1. ROČNÍKA  Rastislav Fojtík

2. ročník
BEH 200 m  
2.A – Nina Sedúchová, Matej Čaniga
2.B – Patrik Šebastián
2.C – Ema Koristová, Matúš Černý
BEH 30 m
2.A – Matej Čaniga
2.B -Patrik Šebastián
2.C – Matúš Macúch

MAJSTER 2. ROČNÍKA  Patrik Šebastián

3. ročník
BEH 400 m   
3.A – Jakub Záborský
3.B – Markus Zimen
3.C – Maximilián Waczlav
Beh 30 m     
3.A – Alex Greguš
3.B – Matúš Petraško
3.C – Karolína Ďatková

MAJSTER 3. ROČNÍKA Alex Greguš

4. ročník
BEH 400 m  
4.A – Sebastián Cigánik
4.B – Andrej Bujný
BEH 30 m    
4.A – Sebastián Cigánik
4.B – Andrej Bujný

MAJSTER 4. ROČNÍKA Andrej Bujný

Vyhodnotenie –  2. stupeň – víťazi v kategórii dievčat a chlapcov v behu 1 000 m

5. ročník
5.A Angela Gordíková, Šimon Hanuliak
5.B Lucia Straková, Róbert Frátrik
5.C Samuel Kovalčík

6. ročník
6.A Stanislava Ďuratná, Michal Paška
6.B Katarína Baran Tomíková, Max Bittšánsky
6.C Marek Filo

7. ročník
7.A Monika Pallová, Branislav Ftorek
7.B Katarína Vrtichová, Frank Frátrik
7.C Matej Bistiak

8. ročník
8.A Dominika Gregušová, Matúš Pagáč
8.B Richard Pečarka

9. ročník
9.A Eva Káčerová, Ján Roman
9.B Silvia Miartušová, Andrej Sibila
9.C Martin Oravec