Ocenenie z rúk žilinského viceprimátora

Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si 19. júna 2018 v priestoroch Rosenfeldovho paláca prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Jednou z nich bola Alžbeta Harzeková, žiačka 9.Aktorá študuje s výborným prospechom, je spoľahlivá, zodpovedná a cieľavedomá. Počas piatich rokov úspešne reprezentovala našu školu v okresných a krajských kolách viacerých súťaží rôzneho zamerania. Pri príprave prejavuje svoju iniciatívu a samostatnosť.

Sme na ňu nesmierne hrdí a želáme jej veľa šťastia aj v ďalších rokoch štúdia už  na strednej škole!

Článok o ocenení si môžete prečítať TU!

 

Súťaž Moje mesto

Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže Moje mesto a úspešne reprezentovali školu i seba.

Vo výtvarnej časti získala Martina Tinková z 9.A 1. miesto  v 3. kategórii.

Vo vedomostnej súťaži nazvanej Poznaj svoje mesto sa súťažilo vo dvojiciach. Súťažiaci museli ukázať nielen svoje vedomosti o meste Žilina, ale aj orientačné schopnosti, pohotovosť a rýchlosť pri plnení úloh priamo v historickej časti mesta. Alžbeta Harzeková a Angelika Závodská z 9. A získali 3. miesto v 2. kategórii. Petra Vaščáková a Adela Jurgová zo 6. A  sa umiestnili na 4. mieste v 1. kategórii.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Matematický klokan

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v máji prišli na školu diplomy a ceny. Celkovo sa v tomto roku súťaže zúčastnilo 58 žiakov z 1. – 4. ročníka a 16 žiakov z 5. – 7. ročníka.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 22 žiakov
Filip Drígeľ, 1.A
Patrícia Červená, 1.A
Nela Hostačná, 1.A
Rastislav Fojtík, 1.B
Bejamin Bittšánsky, 1.B
Juraj Havrilla, 1.B
Matúš Krško, 1.B
Krištof Kvašňovský, 1.B
Miriam Potúčková, 1.B
Samuel Turský, 1.B
Adam Zemiak, 1.B

Klokanko 2, zapojených 20 žiakov
Matej Čaniga, 2.A
Jakub Dančík, 2.A
Lukáš Karásek, 2.A
Juraj Štalmach, 2.A
Sára Chudivániová, 2.A
Oliver Šlauka, 2.B
Teo Jeťko, 2.B

Klokanko 3, zapojených 8 žiakov
Michal Kopál, 3.A
Katarína Golianová, 3.B
Martin Červený, 3.C
Tomáš Kasper, 3.C

Klokanko 4, zapojených 8 žiakov  
Simon Šlauka, 4.A
Tobias Sedliaček, 4.A
Matej Čaniga z 2.A sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

Úspešní v mestskom kole Shakespeare´s Day

Dňa 24.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili mestského kola súťaže Shakespeare´s Day – recitovanie anglickej poézie a prózy. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Šimon Jakubec III. C, Petra Okonová IV. A, Lucia Stroková V. B a  Adela Procházková V. B. Petra Okonová a Adela Procházková sa vo svojich kategóriách v próze umiestnili na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Okresné kolo Matematickej olympiády

6. ročník
Tomáš Gaňa – 3.-10. miesto
Vaščáková Petra –15.-19. miesto
Martin Kuchar

7. ročník
Branislav Ftorek –7.-10. miesto
Alexandra Žilinčárová

8. ročník
Nikola Polkorábová
Barbora Mekyňová

Ďakujeme za reprezentáciu.

Okresné kolo Pytagoriády

Úspešní riešitelia:

4. roč.: Tobias Sedliaček
5. roč.: Lucia Stroková, Samuel Hostačný, Jakub Jokl
8. roč.: Barbora Mekyňová, Nikola Polkorábová

Úspech našich žiačok v basketbale

V piatok 23. marca 2018 sa dievčatá 5. – 9. ročníka zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale žiačok základných škôl. Dievčatá odohrali tri výborné a vyrovnané zápasy, pričom sa im podarilo dvakrát uspieť a to aj napriek tomu, že sme mali najmladšie družstvo. Dievčatá to však vykompenzovali svojimi basketbalovými zručnosťami a skúsenosťami. Prehrali iba so žiačkami z osemročného gymnázia na Varšavskej ulici. Krásne druhé miesto navyše okorenili postupom do krajského kola. To sa uskutočnilo v utorok 27. marca. v Ružomberku a našu konkurenciu tvorili žiačky základných škôl z Ružomberka, Makova, Dolného Kubína a Martina.  Opäť sme tvorili najmladšie družstvo a zároveň sme mali výrazný výškový hendikep. Napriek tomu baby v každom zápase bojovali ako levice a ukázali veľmi bojovné srdiečko, vďaka čomu sa im podarilo vybojovať po dvoch víťazstvách pohár za krásne tretie miesto.

V oboch kolách nás reprezentovali žiačky: Agáta Macúchová, Lucia Stroková, Katarína Baran-Tomíková, Monika Pallová, Rebecca Kavacká, Simona Konaříková, Alexandra Žilinčárová a Tatiana Muráňová. Dievčatám patrí veľká pochvala za predvedené výkony a výbornú reprezentáciu našej školy.

GVOboj

Družstvo našej školy v zložení Alžbeta Harzeková (9.A), Matej Šoška (9.C), Nikola Polkorábová (8.A), Branislav Ftorek (7.A) sa zúčastnili jarného kola logicko-matematickej súťaže GVOboj, ktorú pravidelne organizuje Gymnźium Veľká Okružná v Žiline. Umiestnili sa na 10. mieste.

Ďakujeme za reprezentáciu.

Vyhodnotenie recitačnej súťaže Puškinov pamätník

17. apríla 2018 sa v školskom kole recitačnej súťaže Puškinov pamätník stretlo  21 najlepších recitátorov  siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Zazneli krásne ukážky odprezentované výborným prednesom. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie a všetkým súťažiacim vyjadrujeme obdiv, že prekonali samých seba a ukázali svoj talent ostatným.

Víťazom srdečne gratulujeme!

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Anna Sibilová 7.A
2. miesto:    Peter Niepel 7.A
3. miesto:    Maximilián Mičuta 7.C, Eliška Polkorábová 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Nikola Polkorábová 8.A
2. miesto: Tatiana Muráňová 8.A
3. miesto:   Ladislav Chládek 8.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto:   Tatiana Danišková 9.A
2. miesto:   Oliver Hruška 9.C
3. miesto:   Marek Šeroň 9.C

IV. kategória – 1.C
1.miesto: Dominika  Gregušová 8.A
2.miesto: Alexandre Závodská 9.B