Prvenstvo v matematickej súťaži GVOBOJ

Dňa 24. 11. 2017 sa žiaci našej školy v zložení Veronika Jakubíková (7.A), Barbora Mekyňová (8.A), Maximilián Maliar (9.B), Adam Bechný (9.C) zúčastnili matematickej súťažE GVOBOJ a získali 1. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Opätovne si žiaci najlepšie ovládajúci ruský jazyk zmerali svoje vedomosti v Olympiáde v ruskom jazyku. 15. novembra 2017 sa konalo  školské kolo tejto súťaže, do ktorej  postúpilo 15  žiakov.  Bol to výber z triednych kôl, ktorých sa zúčastnilo 70 žiakov.

Ruština príjemne znela pri opise obrázka a pohotovosť v komunikácii museli súťažiaci ukázať v odpovedi na vylosovanú otázku.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom!

Kategória 7. ročník

 1. miestoMichal Cibulka VII.A
 2. miesto: Kavacká Rebecca VII.B
 3. miesto:Peter Niepel VII.A , Alexandra Žilinčárová VII.A

Kategória 8. ročník

 1. miesto: Tatiana Muráňová VIII.A
 2. miesto:  Nikola Polkorábová VIII.A
 3. miesto: Kristián Martinček  VIII.B

Kategória 9. ročník

 1. miesto: Adam Mihálik  IX. C
 2. miesto:  Marek Šeroň IX. C
 3. miesto: Peter Pekara IX. C

Kategória 1.C

 1. miesto: Alexandra Závodská IX.B
 2. miesto: Dominika Gregušová VIII.A

Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 11. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo v písomnej časti 75 žiakov. Do školského kola postúpilo 19 najlepších. Tí pracovali nielen písomne, ale  aj ústne. Museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

KATEGÓRIA: 7. ročník

1. Koprdová Nina, 7.B
2. Králová Patrícia, 7.A
3. Hriník Marko, 7.A

KATEGÓRIA: 8.ročník

1. Micieli Jesicca, 8.A
2. Čižmárová Terézia, 8.A
3. Hroza Roman, 8.B, Mekyňová Barbora, 8.A

KATEGÓRIA: 9.ročník

1. Bechný Adam, 9.C
2. Miartušová Silvia, 9.B
3. Šoška Matej, 9.C

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49,  niesol v duchu  jazykového zápasu. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili v olympiádach z cudzích jazykov.
Príležitosť mali  otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá. Triednych kôl sa zúčastnilo 258 žiakov. Tí najlepší postúpili do školského kola /68 žiakov/, kde museli absolvovať dve časti, a to písomnú aj ústnu. Po prvýkrát sa na ústnej časti zúčastnili aj žiaci 1. – 3. ročníka. A všetci obstáli výborne!

Kategória 1. ročník

1. miesto: Filip Drigeľ I. A
2. miesto: Benjamín Bittšánsky I. B
3. miesto: Peter Gamboš I. B

Kategória 2. ročník

1.  miesto: Nina Sedúchová II. A
2.  miesto: Sára Chudivániová II. A
3. miesto: Lukáš Hajduk II. C

Kategória 3. ročník

1. miesto: Michal Kopál III. A
2. miesto: Matúš Petráško III. B
3. miesto: Natália Szotkovská III. A

Kategória 4., 5., 6., 7. ročník

1. miesto: Alexandra Žilinčárová VII. A
2. miesto: Šimon Hanuliak V. A
3. miesto: Martin Zboran VI. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Alexandra Žilinčárová VII. A.

Najlepší štvrtáci:

1. miesto: Alexandra Trajčíková IV. B
2. miesto: Sofia Arduini IV. B
3. miesto: Simona Šuteková IV. A

Kategória 8., 9. ročník

1. miesto: Barbora Mekyňová VIII. A
2. miesto: Martina Tinková IX. A
3. miesto: Matúš Kudláč VIII., Alexandra Závodská IX. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Barbora Mekyňová VIII. A.

TEŠÍME SA Z VAŠICH ÚSPECHOV!

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

Žiaci 3. – 5. ročníka našej školy sa v dňoch 7. a 8. novembra 2017 zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách, 3. ročník v kategória DROBCI, 4. a 5. ročník v kategórii BOBRÍCI.

Najúspešnejší DROBCI:
Laura Čechovičová, 3.A    68/72
Teo Weichpart, 3.C    64/72
Dušan Holtan, 3. C    64/72

Najúspešnejší BOBRÍCI:
Lucia Stroková, 5.B    96/96
Agáta Macúchová, 5.A    84/96
Tomáš Košťál, 5.B    84/96
Angela Gordíková, 5.A    80/96
Martin Gašperec, 5.B    76/96
Dávid Kysela, 5.C    76/96
Samuel Michálek, 4.A    76/96
Laura Valková, 4.A    76/96
Alexandra Trajčíková, 4.B    76/96

Absolútnou víťazkou s plným počtom bodov sa stala Lucia Stroková z 5.B triedy.
GRATULUJEME!

Literárna súťaž Janka Frátrika

Krajská knižnica v Žiline zorganizovala už 2. ročník s názvom – Literárna súťaž Cena Janka Frátrika. Bola venovaná nášmu žilinskému rodákovi a básnikovi Jankovi Frátrikovi. Táto súťaž objavuje nové básnické talenty a dáva šancu im vyniknúť a zároveň podporuje literárnu tvorbu mladých.
Z prihlásených vyše 80 príspevkov bolo najviac zo Žiliny a okolia, ale boli tu i práce z Topoľčian a Hlohovca. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Tri boli venované základným školám a štvrtá stredným školám. Tejto súťaže sa zúčastnili svojimi príspevkami aj žiaci našej školy.
V rámci základných škôl vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii žiačka Silvia Miartušová z IX. B a 2. miesto vo svojej kategórii Samuel Chudík zo VI .A. Víťazi získali pekné ceny a mohli sa zúčastniť seminára o ďalšom našom významnom rodákovi Jánovi Lenčovi z pohľadu jeho osobných priateľov zo Spolku slovenských spisovateľov a vnuka Gorana Lenča.

Srdečne blahoželáme!

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 26.10 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov. Školské kolo pozostávalo z ústnej a písomnej časti, zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Úspešnejší boli chlapci.

 1. miesto: Andrej Sibila, IX.B
 2. miesto: Juraj Šoška, IX.C
 3. miesto: Adam Bechný, IX.C

 

„Rozprávky v kocke“

Počas týždňa venovaného  Medzinárodnému dňu knižníc  sme sa na hodinách slovenského jazyka zapojili do rôznych  aktivít na čítanie s porozumením a ilustrovaniu prečítaného textu.
Vo štvrtok  26.10.2017 sa uskutočnila súťaž organizovaná našou Školskou knižnicou, kde žiaci 2. –  4. ročníka súperili medzi sebou v hre „Rozprávky v kocke“  o titul „MAJSTER  A MAJSTERKA ROZPRAVKÁR/KA“.  Víťazi triednych kôl postúpili do celoškolskej súťaže pre prvý stupeň, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov.

Umiestnenia:
2. ročník
1. miesto: Laura Surňáková (2.B)
2. miesto: Bruno Delinčák    (2.C)
3. miesto: Nina Sedúchová   (2.A)
3. ročník
1. miesto: Katarína Senková (3.C)
2. miesto: Andrej Paškuliak (3.B)
3. miesto: Alex Martinko (3.A)
4. ročník
1. miesto: Laura Valková (4.A)
2. miesto: Alexandra Trajčíková (4.B)
3. miesto: Paulína Čajková (4.A)

Žiaci získali pekné ceny a všetci zúčastnení sa tešili zo súťaže a už sa tešia na ďalšiu….:)

Dagmar Surňáková

Beh o Pohár primátora mesta Žilina

Dňa 6.10.2017 sa vybraní žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili bežeckých pretekov o Pohár primátora mesta. Najväčší úspech dosiahli dievčatá v kategórii 1. – 2. ročník, kde sa víťazkou stala Nina Seduchová pred druhou Emou Koristovou. Medailovú zbierku skompletizoval tretím miestom Matej Čaniga v kategórii chlapci 1. – 2. ročník. Všetci zúčastnení však predviedli výborné výkon.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom: Terézia Brozová, Nicolas Závodský, Rastislav Fojtík, Nina Seduchová, Ema Koristová, Simona Randíková, Matej Čaniga, Bruno Valko, Matúš Macúch, Ela Brozová, Melánia Havrilová, Lucia Trnovcová, Andrej Paškuliak, Alex Greguš, Šimon Jakubec, Aneta Špircová a Andrej Bujna.