Bavme deti športom

Dňa 8.2. sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže v Športovej hale na Rosinskej ceste. Spomedzi 11 škôl sme sa umiestnili na peknom 5. mieste. Družstvo v zložení: Martin Čižmárik, Rebeka Kujanová, Bruno Delinčák, Nina Seduchová, Melánia Havrillová, Maximilán Waczlav, Martina Závodská a Martin Olejár súťažilo v 5 disciplínach- skok z miesta, slalomový beh, prekážková dráha, hod plnou loptou a skok cez švihadlo.

Srdečne gratulujeme!

Okresné kolo Geografickej olympiády.

Dňa 6. 2. 2018 sa konalo v Mestskom úrade v Žiline okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

5. ročník: Tomáš Macura, Martin Cvacho,
6. a 7.ročník: Petra Vaščáková, Alexandra Žilinčárov, Adam Čibenka,
8. a 9. ročník: Alžbeta Harzeková, Matej Šoška, Maximilián Maliar.

Úspešnými riesiteľmi sa stali Alžbeta Harzeková /9.A/ – 3. miesto a Matej Šoška /9.C/ – 6. miesto.

Detské olympijské hry

Dňa 5. 2. 2018 sa v telocvični pri ZŠ V. Javorku v Žiline uskutočnili Detské olympijské hry. Akcia sa niesla v duchu blížiacich sa olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu.
Do tejto športovej súťaže sa zapojilo spolu deväť žilinských škôl. Podmienkou bolo vytvoriť zmiešané družstvo (3 dievčatá a 3 chlapci). Žiaci sa museli popasovať s niekoľkými disciplínami, kde okrem športového výkonu bola dôležitá vzájomná spolupráca. Aj keď umiestnenie nebolo prioritné, žiakom našej školy sa podarilo zvíťaziť a mohli si tak od organizátorov prevziať zlaté poháre za 1. miesto.

Našu školu reprezentovali: Angela Gordíková, Sofia Belaníková (obe 5.A), Tamara Pavlovičová (6.B), Tobias Horvát (5.C), Dávid Fiflík, Teodor Staník (obaja 6.C).

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

Už tradične nám januárové popoludnie v škole obohatili prednesmi odvážni recitátori, ktorí sa nebáli postaviť sa pred svojich súperov a odbornú komisiu, aby predviedli, čo zvládla ich pamäť a nadšenie či talent v oblasti prednesu v slovenskom jazyku.
Žiaci súťažili v kategórii 5.-6. ročník a 7.-9. ročník, obe kategórie boli rozdelené na poéziu a prózu. Medzi ukážkami sme mali možnosť pripomenúť si klasikov slovenskej poézie, započúvali sme sa medzi nimi do ľúbezných veršov Sládkovičovej Maríny, ale prekvapili nás aj nové mená a ich moderné ukážky s vtipnou či filozofickou pointou. Próza o krôčik zaostávala v počte recitátorov za poéziou, nadšencami pre ňu sa stali skôr mladší žiaci, ktorí si vyberali prevažne ukážky od zahraničných autorov.
Je vzácne, že aj v dnešnej dobe internetovej písomnej komunikácie a nedbanlivosti o kultúru prejavu sa nájde ešte veľké množstvo detí (32 žiakov), ktoré majú cit pre slovo, vnímajú obsah spolu s jeho výrazom a majú chuť cvičiť sa v oboch a zabojovať v silnej konkurencii svojich spolužiakov.

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória – POÉZIA
1. miesto: Zahatlanová Zuzana, VI.A
2. miesto: Závodská Nina, VI.A
3. miesto: Murček Adam, V.C

II. kategória – PRÓZA
1. miesto: Procházková Adela, V.B
2. miesto: Jurgová Adela, VI.A
3. miesto: Janotková Dominika, VI.A, Božková Lucia, VI.B

III. kategória – POÉZIA
1. miesto: Jendrál Adrián, VIII.B
2. miesto: Nemčeková Natália, IX.A
3. miesto: Koprdová Nina, VII.B, Čibenka Adam, VII.B

III. kategória – PRÓZA
1. miesto: neudelené
2. miesto: Sibilová Anna, VII.A
3. miesto: neudelené

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa síl pri ďalšej príprave!

Mgr. Kováčová Miroslava

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

Dňa 23.1.2018 na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. stupeň. Zúčastnilo sa ho 21 recitátorov z 2. až 4. ročníka. Žiaci  súťažili v kategórii poézia a próza.

Poézia :
1 miesto: Aneta Špircová 4.B
2. miesto: Katarína Senková 3.C
3. miesto: Alex Zajaček 4.A

Próza:
1.miesto: Katarína Golianová 3.B
2.miesto: Ľubomír Golian 2.C
3. miesto: Claudia Kubišová 3.C

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme za snahu a odvahu, ktorú preukázali.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. 1. 2018 sa najlepší žiaci škôl stretli na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dve žiačky.

Alexandra Žilinčárová zo VII. A a Barbora Mekyňová z VIII. A. Aj keď sa Alexandre nepodarilo obsadiť jedno z troch miest, úspešne nás reprezentovala, za čo jej patrí poďakovanie a pochvala. S radosťou sme prijali správu, že Barbora Mekyňová obsadila 1. miesto v kategórii 1Bpostupuje do krajského kola.

Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu školy a Barborke želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

Pytagoriáda

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola postúpilo 31 najlepších.

3. ročník: zapojilo sa 12 žiakov, úspešných: 1

Katarína Golianová – 3.B

4. ročník: zapojilo sa 19 žiakov, úspešných: 12
1. Timotej Palkovič – 4.B
2. Petra Okonová – 4.A
3. Samuel Michálek – 4.A
4. Gréta Dojčinovičová – 4.A
5. Kristína Kiklošová – 4.B
6. Alex Puškár – 4.B
7. Tomáš Dubovský – 4.B
8. Tomáš Čižmárik – 4.B
9. Tobias Sedliaček – 4.A
10. Laura Valková – 4.A
11. Alex Zajačka – 4.A
12. Martin Olejár – 4.A

5. ročník: zapojených 17 žiakovúspešných riešiteľov 6
Stroková Lucia – 5.B
Jokl Jakub – 5. C
Hostačný Samuel – 5.C
Vlčko Daniel – 5.A
Gašperec Martin – 5.B
Andel Lukáš – 5. B

6. ročník: zapojených 13 žiakov2 úspešní riešitelia 
Šoška Juraj – 6. B
Kubáň Anton – 6.C

7. ročník: zapojených 14 žiakov1 úspešný riešiteľ 
Niepel Peter – 7. A

8. ročník: zapojených 9 žiakov2 úspešní riešitelia 
Mekyňová Barbora – 8.A
Polkorábová Nikola – 8.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

Detský čin roka 2017

Matej Puliš z V.B bol ocenený dňa 13. decembra 2017 o 10.00 hod v bratislavskom V- Klube v projekte motivujúcom ku konaniu dobrých skutkov Detský čin roka 2017.

Viac sa dočítate TU.

Prvenstvo v matematickej súťaži GVOBOJ

Dňa 24. 11. 2017 sa žiaci našej školy v zložení Veronika Jakubíková (7.A), Barbora Mekyňová (8.A), Maximilián Maliar (9.B), Adam Bechný (9.C) zúčastnili matematickej súťažE GVOBOJ a získali 1. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Opätovne si žiaci najlepšie ovládajúci ruský jazyk zmerali svoje vedomosti v Olympiáde v ruskom jazyku. 15. novembra 2017 sa konalo  školské kolo tejto súťaže, do ktorej  postúpilo 15  žiakov.  Bol to výber z triednych kôl, ktorých sa zúčastnilo 70 žiakov.

Ruština príjemne znela pri opise obrázka a pohotovosť v komunikácii museli súťažiaci ukázať v odpovedi na vylosovanú otázku.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom!

Kategória 7. ročník

 1. miestoMichal Cibulka VII.A
 2. miesto: Kavacká Rebecca VII.B
 3. miesto:Peter Niepel VII.A , Alexandra Žilinčárová VII.A

Kategória 8. ročník

 1. miesto: Tatiana Muráňová VIII.A
 2. miesto:  Nikola Polkorábová VIII.A
 3. miesto: Kristián Martinček  VIII.B

Kategória 9. ročník

 1. miesto: Adam Mihálik  IX. C
 2. miesto:  Marek Šeroň IX. C
 3. miesto: Peter Pekara IX. C

Kategória 1.C

 1. miesto: Alexandra Závodská IX.B
 2. miesto: Dominika Gregušová VIII.A