Vyhodnotenie recitačnej súťaže z nemeckého jazyka Goetheho pamätník

16.4.2018 sa stretlo 31 žiakov v školskom kole súťaže Goetheho pamätník, kde ukázali svoje nadanie a talent predniesť poéziu a prózu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Koprdová Nina, 7.B
2. miesto: Čurná Karolína, 7.A
3. miesto: Ftorek Branislav, 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Matejka Kristián, 8.A
2. miesto: Cabajová Daniela, 8.A
3. miesto: Jargaš Marek, 8.B, Kudláč Matúš, 8.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Bechný Adam, 9.C
2. miesto: Ješková Katarína, 9.A
3. miesto: Halúska Samuel, 9.C

Vyhodnotenie Shakespeare´s Day 2018

Školské kolo recitačnej súťaže Shakespeare’s Day sa konalo 12. apríla 2018. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov, a to v kategórii poézia a próza.  Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má na našej škole svoju tradíciu. Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na neľahké texty, zaujať porotu. Každý účastník súťaže bol ocenený pochvalou za účasť.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I poézia (2. – 4. ročník)
1. Šimon Jakubec, III.C
2. Tomáš Dubovský, IV.B
3. Nina Seduchová, II.A

Kategória I próza (2. – 4. ročník)
1. Petra Okonová, IV.A
2. Simona Szotkovská, III.A
3. Sofia Arduini, IV.B

Kategória II poézia (5. – 7. ročník)
1. Lucia Stroková, V.B
2. Sebastián Mlynár, VII.C
3. Matej Káčerík, VI.B

Kategória II próza (5. – 7. ročník)
1. Adela Procházková, V.B
2. Laura Závodská, VI.B
3. Katarína Baran-Tomíková, VI.B

Kategória III poézia (8. – 9. ročník)
1. Františka Pašková, VIII.A
2. Klaudia Čepelová, IX.A
3. Matúš Kudláč, VIII.A

Kategória III próza (8. – 9. ročník)
3. Martina Tinková, IX.A

Mestské kolo EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka

Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom Oxford University Press. Spoluorganizátori venovali aj pekné ceny súťažiacim.  Na súťaži zápolilo 9 škôl z nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať vedomosti v 13 oblastiach napríklad v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, v móde….

Našu školu reprezentovali Jakub Štefanik VII. C, Františka Pašková VIII. A a Nina Oršulová IX. A, ktorí žiaľ do finále nepostúpili.

Aj napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu školy.

Úspech v mestskom kole súťaže Einstein Teen 4.,5.,6. ročník

Dňa 15.3.2018 sa v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil prvý ročník mestskej súťaže Einstein Teen 4.,5.,6. ročník. Našu školu zastupovali víťazi školského kola súťaže v spoločnom tíme. Tím tvorili žiaci: Andrej Bujný (IV. B), Daniel Vlčko (V. A) a Tobias Minárech (VI. C). Chalani museli vynaložiť veľa úsilia a v nie ľahkom boji s ostatnými sa v mestskom kole umiestnili na 3. mieste.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ypsilon – slovina je hra

V decembri sa uskutočnila súťaž  pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov z našej školy.

Najviac sa darilo Krištofovi KVAŠŇOVSKÉMU z 1.B triedy, ktorý dosiahol 100% úspešnosť a umiestnil sa na 3. mieste.

Každý účastník súťaže bol ocenený zlatým diplomom.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

koordinátori súťaže

Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina

Lyžiarske stredisko Športcentrum Oščadnica sa 15. februára stalo opäť dejiskom lyžiarskych pretekov o Pohár primátora mesta Žilina. Zapojilo sa 220 žiakov zo 14 škôl. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov, ktorí súťažili v disciplínach obrovský slalom a snowboard.

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Marko Vojsovič, Adam Uličný, Tomáš Kasper, Martin Labaj, Jakub Puliš, Lukáš Kasper, Angela Gordíková, Tamara Pavlovičová, Silvia Miartušová , Michal  Šálek, Alexandra  Žilinčárová.

 Dvaja  žiaci sa umiestnili na popredných miestach. Srdečne blahoželáme!

Kategória 1. – 2. ročník, chlapci:

2. miesto: Marko VOJSOVIČ, 2.A

Kategória 5. – 6. ročník, dievčatá:

2. miesto: Angela GORDÍKOVÁ, 5.A

EINSTEIN TEEN 2018

Po absolvovaní triednych kôl sa v priestoroch našej školy dňa 28. 02. 2018 opäť úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.
Aj v tomto ročníku sa museli boriť s otázkami z trinástich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň kooperovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka – predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.
Z celkového počtu 45 žiakov zo 4. – 6. ročníka a 65 žiakov zo 7. – 9. ročníka postúpilo do školského kola 36 žiakov, z nich po troch kolách súťaže a záverečnom boji o prvé tri miesta boli najúspešnejší:

KATEGÓRIA 4. – 6. ročník
1. miesto: Andrej Bujný (4.B), Daniel Vlčko (5.A), Tobias Minárech (6.C)
2. miesto: Simona Šuteková (4.A), Tomáš Glajza (5.C), Dominik Kiša (6.B)
3. miesto: Martin Labaj (4.B), Lukáš Andel (5.B), Martin Kuchar (6.A)

KATEGÓRIA 7. – 9. ročník
1. miesto: Nina Oršulová (9.A), Františka Pašková (8.A), Jakub Štefanik (7.C)
2. miesto: Berenika Ryboňová (9.B), Nikola Polkorábová (8.A), Adam Brniak (7.B)
3. miesto: Matej Šoška (9.C), Dávid Vorčák (8.B), Lukáš Vojtko (7.C)

Tímy umiestnené na prvých miestach nás budú reprezentovať aj v mestskom kole súťaže.

Výhercom gratulujeme!

Bavme deti športom

Dňa 8.2. sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže v Športovej hale na Rosinskej ceste. Spomedzi 11 škôl sme sa umiestnili na peknom 5. mieste. Družstvo v zložení: Martin Čižmárik, Rebeka Kujanová, Bruno Delinčák, Nina Seduchová, Melánia Havrillová, Maximilán Waczlav, Martina Závodská a Martin Olejár súťažilo v 5 disciplínach- skok z miesta, slalomový beh, prekážková dráha, hod plnou loptou a skok cez švihadlo.

Srdečne gratulujeme!

Okresné kolo Geografickej olympiády.

Dňa 6. 2. 2018 sa konalo v Mestskom úrade v Žiline okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

5. ročník: Tomáš Macura, Martin Cvacho,
6. a 7.ročník: Petra Vaščáková, Alexandra Žilinčárov, Adam Čibenka,
8. a 9. ročník: Alžbeta Harzeková, Matej Šoška, Maximilián Maliar.

Úspešnými riesiteľmi sa stali Alžbeta Harzeková /9.A/ – 3. miesto a Matej Šoška /9.C/ – 6. miesto.

Detské olympijské hry

Dňa 5. 2. 2018 sa v telocvični pri ZŠ V. Javorku v Žiline uskutočnili Detské olympijské hry. Akcia sa niesla v duchu blížiacich sa olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu.
Do tejto športovej súťaže sa zapojilo spolu deväť žilinských škôl. Podmienkou bolo vytvoriť zmiešané družstvo (3 dievčatá a 3 chlapci). Žiaci sa museli popasovať s niekoľkými disciplínami, kde okrem športového výkonu bola dôležitá vzájomná spolupráca. Aj keď umiestnenie nebolo prioritné, žiakom našej školy sa podarilo zvíťaziť a mohli si tak od organizátorov prevziať zlaté poháre za 1. miesto.

Našu školu reprezentovali: Angela Gordíková, Sofia Belaníková (obe 5.A), Tamara Pavlovičová (6.B), Tobias Horvát (5.C), Dávid Fiflík, Teodor Staník (obaja 6.C).

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!