Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

Už tradične nám januárové popoludnie v škole obohatili prednesmi odvážni recitátori, ktorí sa nebáli postaviť sa pred svojich súperov a odbornú komisiu, aby predviedli, čo zvládla ich pamäť a nadšenie či talent v oblasti prednesu v slovenskom jazyku.
Žiaci súťažili v kategórii 5.-6. ročník a 7.-9. ročník, obe kategórie boli rozdelené na poéziu a prózu. Medzi ukážkami sme mali možnosť pripomenúť si klasikov slovenskej poézie, započúvali sme sa medzi nimi do ľúbezných veršov Sládkovičovej Maríny, ale prekvapili nás aj nové mená a ich moderné ukážky s vtipnou či filozofickou pointou. Próza o krôčik zaostávala v počte recitátorov za poéziou, nadšencami pre ňu sa stali skôr mladší žiaci, ktorí si vyberali prevažne ukážky od zahraničných autorov.
Je vzácne, že aj v dnešnej dobe internetovej písomnej komunikácie a nedbanlivosti o kultúru prejavu sa nájde ešte veľké množstvo detí (32 žiakov), ktoré majú cit pre slovo, vnímajú obsah spolu s jeho výrazom a majú chuť cvičiť sa v oboch a zabojovať v silnej konkurencii svojich spolužiakov.

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória – POÉZIA
1. miesto: Zahatlanová Zuzana, VI.A
2. miesto: Závodská Nina, VI.A
3. miesto: Murček Adam, V.C

II. kategória – PRÓZA
1. miesto: Procházková Adela, V.B
2. miesto: Jurgová Adela, VI.A
3. miesto: Janotková Dominika, VI.A, Božková Lucia, VI.B

III. kategória – POÉZIA
1. miesto: Jendrál Adrián, VIII.B
2. miesto: Nemčeková Natália, IX.A
3. miesto: Koprdová Nina, VII.B, Čibenka Adam, VII.B

III. kategória – PRÓZA
1. miesto: neudelené
2. miesto: Sibilová Anna, VII.A
3. miesto: neudelené

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa síl pri ďalšej príprave!

Mgr. Kováčová Miroslava

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

Dňa 23.1.2018 na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. stupeň. Zúčastnilo sa ho 21 recitátorov z 2. až 4. ročníka. Žiaci  súťažili v kategórii poézia a próza.

Poézia :
1 miesto: Aneta Špircová 4.B
2. miesto: Katarína Senková 3.C
3. miesto: Alex Zajaček 4.A

Próza:
1.miesto: Katarína Golianová 3.B
2.miesto: Ľubomír Golian 2.C
3. miesto: Claudia Kubišová 3.C

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme za snahu a odvahu, ktorú preukázali.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. 1. 2018 sa najlepší žiaci škôl stretli na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dve žiačky.

Alexandra Žilinčárová zo VII. A a Barbora Mekyňová z VIII. A. Aj keď sa Alexandre nepodarilo obsadiť jedno z troch miest, úspešne nás reprezentovala, za čo jej patrí poďakovanie a pochvala. S radosťou sme prijali správu, že Barbora Mekyňová obsadila 1. miesto v kategórii 1Bpostupuje do krajského kola.

Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu školy a Barborke želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

Pytagoriáda

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola postúpilo 31 najlepších.

3. ročník: zapojilo sa 12 žiakov, úspešných: 1

Katarína Golianová – 3.B

4. ročník: zapojilo sa 19 žiakov, úspešných: 12
1. Timotej Palkovič – 4.B
2. Petra Okonová – 4.A
3. Samuel Michálek – 4.A
4. Gréta Dojčinovičová – 4.A
5. Kristína Kiklošová – 4.B
6. Alex Puškár – 4.B
7. Tomáš Dubovský – 4.B
8. Tomáš Čižmárik – 4.B
9. Tobias Sedliaček – 4.A
10. Laura Valková – 4.A
11. Alex Zajačka – 4.A
12. Martin Olejár – 4.A

5. ročník: zapojených 17 žiakovúspešných riešiteľov 6
Stroková Lucia – 5.B
Jokl Jakub – 5. C
Hostačný Samuel – 5.C
Vlčko Daniel – 5.A
Gašperec Martin – 5.B
Andel Lukáš – 5. B

6. ročník: zapojených 13 žiakov2 úspešní riešitelia 
Šoška Juraj – 6. B
Kubáň Anton – 6.C

7. ročník: zapojených 14 žiakov1 úspešný riešiteľ 
Niepel Peter – 7. A

8. ročník: zapojených 9 žiakov2 úspešní riešitelia 
Mekyňová Barbora – 8.A
Polkorábová Nikola – 8.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

Detský čin roka 2017

Matej Puliš z V.B bol ocenený dňa 13. decembra 2017 o 10.00 hod v bratislavskom V- Klube v projekte motivujúcom ku konaniu dobrých skutkov Detský čin roka 2017.

Viac sa dočítate TU.

Všetkovedko

Dňa 30.11.2017 sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko organizovanej spoločnosťou Talentída.
Každý účastník dostal diplom Všetkovedkov učeň. Tí žiaci, ktorí dosiahli výsledky, ktorými sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších žiakov, získali diplom Všetkovedko.
Najlepšie výsledky medzi žiakmi našej školy dosiahol Martin Červený, čím získal aj diplom Všetkovedko školy. Martinkovi všetci gratulujeme.

Koordinátorka: S.Čechovičová

Prvenstvo v matematickej súťaži GVOBOJ

Dňa 24. 11. 2017 sa žiaci našej školy v zložení Veronika Jakubíková (7.A), Barbora Mekyňová (8.A), Maximilián Maliar (9.B), Adam Bechný (9.C) zúčastnili matematickej súťažE GVOBOJ a získali 1. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Opätovne si žiaci najlepšie ovládajúci ruský jazyk zmerali svoje vedomosti v Olympiáde v ruskom jazyku. 15. novembra 2017 sa konalo  školské kolo tejto súťaže, do ktorej  postúpilo 15  žiakov.  Bol to výber z triednych kôl, ktorých sa zúčastnilo 70 žiakov.

Ruština príjemne znela pri opise obrázka a pohotovosť v komunikácii museli súťažiaci ukázať v odpovedi na vylosovanú otázku.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom!

Kategória 7. ročník

 1. miestoMichal Cibulka VII.A
 2. miesto: Kavacká Rebecca VII.B
 3. miesto:Peter Niepel VII.A , Alexandra Žilinčárová VII.A

Kategória 8. ročník

 1. miesto: Tatiana Muráňová VIII.A
 2. miesto:  Nikola Polkorábová VIII.A
 3. miesto: Kristián Martinček  VIII.B

Kategória 9. ročník

 1. miesto: Adam Mihálik  IX. C
 2. miesto:  Marek Šeroň IX. C
 3. miesto: Peter Pekara IX. C

Kategória 1.C

 1. miesto: Alexandra Závodská IX.B
 2. miesto: Dominika Gregušová VIII.A

Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 11. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo v písomnej časti 75 žiakov. Do školského kola postúpilo 19 najlepších. Tí pracovali nielen písomne, ale  aj ústne. Museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

KATEGÓRIA: 7. ročník

1. Koprdová Nina, 7.B
2. Králová Patrícia, 7.A
3. Hriník Marko, 7.A

KATEGÓRIA: 8.ročník

1. Micieli Jesicca, 8.A
2. Čižmárová Terézia, 8.A
3. Hroza Roman, 8.B, Mekyňová Barbora, 8.A

KATEGÓRIA: 9.ročník

1. Bechný Adam, 9.C
2. Miartušová Silvia, 9.B
3. Šoška Matej, 9.C

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49,  niesol v duchu  jazykového zápasu. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili v olympiádach z cudzích jazykov.

Príležitosť mali  otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá. Triednych kôl sa zúčastnilo 258 žiakov. Tí najlepší postúpili do školského kola /68 žiakov/, kde museli absolvovať dve časti, a to písomnú aj ústnu. Po prvýkrát sa na ústnej časti zúčastnili aj žiaci 1. – 3. ročníka. A všetci obstáli výborne!

Kategória 1. ročník

1. miesto: Filip Drigeľ I. A
2. miesto: Benjamín Bittšánsky I. B
3. miesto: Peter Gamboš I. B

Kategória 2. ročník

1.  miesto: Nina Sedúchová II. A
2.  miesto: Sára Chudivániová II. A
3. miesto: Lukáš Hajduk II. C

Kategória 3. ročník

1. miesto: Michal Kopál III. A
2. miesto: Matúš Petráško III. B
3. miesto: Natália Szotkovská III. A

Kategória 4., 5., 6., 7. ročník

1. miesto: Alexandra Žilinčárová VII. A
2. miesto: Šimon Hanuliak V. A
3. miesto: Martin Zboran VI. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Alexandra Žilinčárová VII. A.

Najlepší štvrtáci:

1. miesto: Alexandra Trajčíková IV. B
2. miesto: Sofia Arduini IV. B
3. miesto: Simona Šuteková IV. A

Kategória 8., 9. ročník

1. miesto: Barbora Mekyňová VIII. A
2. miesto: Martina Tinková IX. A
3. miesto: Matúš Kudláč VIII., Alexandra Závodská IX. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Barbora Mekyňová VIII. A.

TEŠÍME SA Z VAŠICH ÚSPECHOV!