Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

Žiaci 3. – 5. ročníka našej školy sa v dňoch 7. a 8. novembra 2017 zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách, 3. ročník v kategória DROBCI, 4. a 5. ročník v kategórii BOBRÍCI.

Najúspešnejší DROBCI:
Laura Čechovičová, 3.A    68/72
Teo Weichpart, 3.C    64/72
Dušan Holtan, 3. C    64/72

Najúspešnejší BOBRÍCI:
Lucia Stroková, 5.B    96/96
Agáta Macúchová, 5.A    84/96
Tomáš Košťál, 5.B    84/96
Angela Gordíková, 5.A    80/96
Martin Gašperec, 5.B    76/96
Dávid Kysela, 5.C    76/96
Samuel Michálek, 4.A    76/96
Laura Valková, 4.A    76/96
Alexandra Trajčíková, 4.B    76/96

Absolútnou víťazkou s plným počtom bodov sa stala Lucia Stroková z 5.B triedy.
GRATULUJEME!

Literárna súťaž Janka Frátrika

Krajská knižnica v Žiline zorganizovala už 2. ročník s názvom – Literárna súťaž Cena Janka Frátrika. Bola venovaná nášmu žilinskému rodákovi a básnikovi Jankovi Frátrikovi. Táto súťaž objavuje nové básnické talenty a dáva šancu im vyniknúť a zároveň podporuje literárnu tvorbu mladých.
Z prihlásených vyše 80 príspevkov bolo najviac zo Žiliny a okolia, ale boli tu i práce z Topoľčian a Hlohovca. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Tri boli venované základným školám a štvrtá stredným školám. Tejto súťaže sa zúčastnili svojimi príspevkami aj žiaci našej školy.
V rámci základných škôl vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii žiačka Silvia Miartušová z IX. B a 2. miesto vo svojej kategórii Samuel Chudík zo VI .A. Víťazi získali pekné ceny a mohli sa zúčastniť seminára o ďalšom našom významnom rodákovi Jánovi Lenčovi z pohľadu jeho osobných priateľov zo Spolku slovenských spisovateľov a vnuka Gorana Lenča.

Srdečne blahoželáme!

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 26.10 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov. Školské kolo pozostávalo z ústnej a písomnej časti, zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Úspešnejší boli chlapci.

  1. miesto: Andrej Sibila, IX.B
  2. miesto: Juraj Šoška, IX.C
  3. miesto: Adam Bechný, IX.C

 

„Rozprávky v kocke“

Počas týždňa venovaného  Medzinárodnému dňu knižníc  sme sa na hodinách slovenského jazyka zapojili do rôznych  aktivít na čítanie s porozumením a ilustrovaniu prečítaného textu.
Vo štvrtok  26.10.2017 sa uskutočnila súťaž organizovaná našou Školskou knižnicou, kde žiaci 2. –  4. ročníka súperili medzi sebou v hre „Rozprávky v kocke“  o titul „MAJSTER  A MAJSTERKA ROZPRAVKÁR/KA“.  Víťazi triednych kôl postúpili do celoškolskej súťaže pre prvý stupeň, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov.

Umiestnenia:
2. ročník
1. miesto: Laura Surňáková (2.B)
2. miesto: Bruno Delinčák    (2.C)
3. miesto: Nina Sedúchová   (2.A)
3. ročník
1. miesto: Katarína Senková (3.C)
2. miesto: Andrej Paškuliak (3.B)
3. miesto: Alex Martinko (3.A)
4. ročník
1. miesto: Laura Valková (4.A)
2. miesto: Alexandra Trajčíková (4.B)
3. miesto: Paulína Čajková (4.A)

Žiaci získali pekné ceny a všetci zúčastnení sa tešili zo súťaže a už sa tešia na ďalšiu….:)

Dagmar Surňáková

Beh o Pohár primátora mesta Žilina

Dňa 6.10.2017 sa vybraní žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili bežeckých pretekov o Pohár primátora mesta. Najväčší úspech dosiahli dievčatá v kategórii 1. – 2. ročník, kde sa víťazkou stala Nina Seduchová pred druhou Emou Koristovou. Medailovú zbierku skompletizoval tretím miestom Matej Čaniga v kategórii chlapci 1. – 2. ročník. Všetci zúčastnení však predviedli výborné výkon.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom: Terézia Brozová, Nicolas Závodský, Rastislav Fojtík, Nina Seduchová, Ema Koristová, Simona Randíková, Matej Čaniga, Bruno Valko, Matúš Macúch, Ela Brozová, Melánia Havrilová, Lucia Trnovcová, Andrej Paškuliak, Alex Greguš, Šimon Jakubec, Aneta Špircová a Andrej Bujna.