Radnica

5.októbra navštívili žiaci 4.C spolu so svojou triednou učiteľkou Mestskú radnicu, kde si prezreli sobášnu sieň, v ktorej si aj zahrali na klavíri. Spoznali históriu tejto budovy, navštívili kanceláriu primátora a mali možnosť posedieť si na primátorskom kresle. Dostali milé darčeky a potešilo ich aj malé občerstvenie.

„Bábky v podkroví“

Žiaci 4.C triedy sa v rámci hodín regionálnej výchovy vybrali do Rosenfeldovho paláca. V jeho podkroví je stále expozícia „Bábky v podkroví“ . Venuje sa dejinám bábkového divadla a typom bábok, ktoré bábkoherectvo pozná. Upriamuje pozornosť na históriu Bábkového divadla v Žiline priamo prostredníctvom divadelných hier, ktoré sú vo výstave prezentované .
Žiaci nahliadli aj za oponu a objavili, kto všetko pracuje v divadle a ako vzniká predstavenie. Navyše si vyskúšali vodenie bábok, zahrali sa na dramatika a okúsirolu bábkoherca na vlastnej koži.

Oslava viacjazyčnosti

Modré a žlté tričká, na ktoré mnohí žiaci 26. septembra 2018 nezabudli, symbolizovali spätosť Slovenska s Európskou úniou a Európskym dňom jazykov – pre tento dátum tak typickým sviatkom viacjazyčnosti.

Oslávili sme cudzie jazyky, multikulturálne vnímanie Európy, ale vyjadrili sme úctu i národnému jazyku, tradíciám a kultúre. Tematicky sme sa venovali národným jedlám, hľadali sme krajiny ich pôvodu.

Žiaci si obohatili slovnú zásobu, snahou porozumieť cudzojazyčnému prejavu rozvíjali zručnosť počúvania,  čítania a hovorenia, osvojili alebo pripomenuli si základné geografické, historické a hospodárske údaje o členských krajinách. Neodmysliteľnou súčasťou bola hymna a vlajka EÚ. Žiaci sa aktívne zúčastnili na gastronomicko-jazykovom výlete Európou a niektorí sa môžu tešiť aj z drobných propagačných materiálov.

Veríme, že sme aj týmto netradičným dňom pomohli našim žiakom uvedomiť si rapídne sa zvyšujúcu potrebu komunikácie – cudzojazyčnej, ale aj tej našej, národnej.

Séria besied s MŠK Žilina pokračuje

Koncom septembra sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu ďalšej besedy s futbalistami MŠK Žilina. Našimi hosťami boli Jaroslav Mihalík a mladý talent Róbert Boženík. Bolo zvláštne vidieť „Boža“ opäť medzi nami. Veď ešte pred niekoľkými rokmi chodil na našu školu a teraz už takmer pravidelne nastupuje v zostave A – tímu MŠK Žilina. Chalani sa medzi nami cítili veľmi dobre, aj napriek tomu, že ich futbalisti športových tried potrápili neľahkými  otázkami. Najaktívnejší žiaci boli odmenení peknými cenami z klubu MŠK Žilina.  Božo a Larry, ako futbalistov prezývajú spoluhráči MŠK Žilina, odpovedali na otázky veľmi ochotne a s radosťou. Odmenou pre žiakov budú aj vstupenky na najbližší domáci zápas Žiliny  s Podbrezovou, na ktorom sa môžu žiaci zúčastniť spolu s jedným rodičom. Chlapci, veľmi radi Vás prídeme povzbudiť. Veď sme ako jedna veľká futbalová rodina. Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Eve Kubovej za organizáciu besedy a sprievodné slovo počas nej. PR manažérovi klubu MŠK Žilina Jurajovi Vitkovi ďakujeme za možnosť usporiadať besedu, ale aj za odmeny pre žiakov a lístky na domáci futbalový zápas MŠK Žilina. Veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme, či už na besedách alebo na zápasoch.

Žiaci zo Závodia si tiež uctili obete holokaustu

V septembri si ôsmaci a deviataci zo Závodia pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pamiatku obetí, ktoré si vyžiadal režim Slovenského štátu z radov židovského obyvateľstva a ostatných menšín, si žiaci uctili  pietnou spomienkou pri pamätníku „Cesta bez návratu“ na Závodskej ceste. Žilinský pamätník sa nachádza na mieste, kde bol od marca do októbra roku 1942 zriadený zberný tábor pre deportáciu židovských občanov z celého Slovenska do nacistických koncentračných táborov. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia mesta, na čele s viceprimátorom Patrikom Gromom, zástupcovia židovskej náboženskej obce, syn zosnulého Arieha Kleina, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,  aj obyvatelia mesta. Po pietnej spomienke si naši žiaci pozreli židovské múzeum a židovský cintorín v Žiline.