Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. Lektori pochádzajú z  rôznych krajín, z Írska, Walesu a Anglicka, z rôznymi prízvukmi angličtiny, a tak si  žiaci mali možnosť vyskúšať im porozumieť. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Pochvaľovali si dobrú úroveň detí v komunikácii, čo nás učiteľov anglického jazyka môže len potešiť.  Naopak učitelia si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí a každoročne ho opakujeme pre žiakov deviateho ročníka.

Oči plné oblohy (sté výročie smrti M. R. Štefánika)

Pred sto rokmi sa udiala nevysvetliteľná a pre náš štát tragická udalosť, ktorá poznačila jeho smerovanie v politickom i historickom vývoji. Pri leteckom nešťastí zahynul generál Milan Rastislav Štefánik.

Na sté výročie Štefánikovho úmrtia sme sa rozhodli vydať sa po jeho stopách – a to hneď dvakrát. Prvými priekopníkmi boli žiaci siedmeho ročníka spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Repaskou a Mgr. Rečkovou, v druhom polroku si rozšírili svoje obzory aj žiaci ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Rečkovej a Mgr. Dikošovej. Mnoho o malom veľkom človeku sme sa dozvedeli v jeho rodisku v Košariskách, ktoré dnes slúži ako múzeum. Nemohli sme obísť ani Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom či miesto leteckej havárie neďaleko bratislavského letiska.

Obohatení o dovtedy nevídané a zaujímavé poznatky sme sa Štefánikovi venovali aj v máji na tematicky zameraných hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Veľmi nás zaujala vízia, ktorú Štefánik „s očami plnými oblohy“ počas svojho krátkeho života neúnavne plnil. Čítali sme komiksy o Štefánikovi, so záujmom sme sledovali o ňom dokumenty, tvorili noviny, venovali sa čítaniu s porozumením pomocou pracovných listov, diskutovali o knihe venovanej jeho detstvu.

Nech teda nové skúsenosti a vedomosti o živote slovenského velikána nie sú len plnohodnotne stráveným časom, ale nech v nás dlho rezonujú a oživujú spomienky na neho.

Exkurzia Osvienčim

V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali aj zaujímavú nezabudnuteľnú dejepisnú exkurziu do Osvienčimu. Vypočuli sme si tam príbehy o krutosti a túžbe po moci, o zverstvách, ale aj o nezlomnej viere v dobro človeka. Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením Mgr. Repaskej a Mgr. Rečkovej bezproblémovo zvládli dôstojne si uctiť toto miesto a utrpenie v ňom prežité. Veríme, že sa aj na základe získaných poznatkov vždy rozhodnú chrániť život, človeka, humánnosť.

Školský výlet

Žiaci 4.A a 4.C sa vybrali na školský výlet tentokrát ďaleko od domova. Navštívili zámok v Topoľčiankach, ktorý dlhé roky navštevoval prvý československý prezident T. G. Masaryk. Aj pre nepriazeň počasia sa vybrali na prechádzku do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde si spod dáždnikov prezreli rastliny a stromy zo Slovenska a iných svetadielov.

Workshop finančnej gramotnosti

Dňa 22.5.2019 občianske združenie Mladý podnikavec uskutočnilo na našej škole workshop z finančnej gramotnosti pre žiakov 3.ročníka.
V celej spoločnosti dnes táto téma rezonuje, kladú sa čoraz väčšie nároky na finančné vzdelávanie už vo veku žiakov ZŠ. V prvej časti žiaci dostali základné informácie, ktoré si mohli v druhej časti preveriť v skupinovej hre.
Žiaci boli počas workshopu odmeňovaní za aktivitu, skvelé nápady a návrhy malými darčekmi.
Pevne veríme, že podobné akcie nasmerujú naše deti nielen k finančnej zručnosti, ale hlavne k finančnej zodpovednosti.

Plavecký kurz

V dňoch od 29.4. – 10.5.2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni, ktorý zabezpečovala plavecká škola NEREUS. Kurz bol zameraný na zvládnutie a zdokonalenie základných plaveckých zručností. Na začiatku boli deti zaradené do piatich skupín podľa výsledkov zo vstupných testov  – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Ďalší výučbový program rešpektoval ich individuálne schopnosti a možnosti pohybu vo vodnom prostredí. Na záver dostali deti mokré vysvedčenie, ktoré vyhodnotilo úroveň ich aktuálnych plaveckých zručností. Viac vo fotoalbume.

Divadelné predstavenie

Dňa 24.4. sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia, v ktorom bola humorne a moderne spracovaná klasická rozprávka O princeznej so zlatou hviezdou na čele… (divadlo Clipperton). V predstavení sa striedali pesničky, krásne a vtipné scénky. Moderné texty a rozhovory hercov sa našim žiakom veľmi páčili, čo vyjadrili na konci silným potleskom.

Učili sme sa o histórii dopravy, ale nie iba z kníh

Bol krásny slnečný deň. Vybrali sme sa navštíviť Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach. Cestovali sme vlakom.
Múzeum sa nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Po príchode sme obdivovali veľa zachovaných historických exponátov z dopravy.
Teta sa nás spýtala, či sa chceme zapojiť do súťaže. Zvolili sme si názvy tímov a odpovedali na otázky. Ak sme odpovedali správne, dostali sme starodávny cestovný lístok na vlak. Skupina s najväčším počtom lístkov vyhrala. Odmenou pre víťazov boli vstupenky do múzeí. Všetci sme boli odmenení lízankami.
Po sladkej odmene sme si odfotili krásne exponáty – modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a koľajisko. O všetkom sme si vypočuli pútavé informácie. Zaujala nás obrovská modelová železnica. Chlapcom sa páčili vystavené motocykle. Cestou domov sme obdivovali krásnu prírodu.
Vo vlaku sme sa rozprávali o tom, čo nás najviac zaujalo.

Viera Bučková

Knihárska dielňa Lídy Mlichovej

Do činnosti nášho krúžku som zaradila aj návštevu knihárskej dielne Lídy Mlichovej.
Pracovisko sa nachádza v budove Rosenfeldového paláca. Pri vstupe do týchto priestorov nás privítala príjemná pani Mlichová, ktorá svoju prácu robí s láskou po celý svoj život. Naučila sa ju od svojho otca a približuje ju i svojim vnučkám.
Umenie vyrobiť krásnu a hodnotnú knihu musí v sebe spájať nadšenie a profesionalitu. Tieto dva atribúty vidno na kvalite zhotovenej knihy. Jej výrobky sú hodnotné darčeky pre návštevy rokujúce na radnici nášho mesta, putujú na výstavy a potešia mnohých ľudí, pre ktorých boli vyrobené, alebo tých, ktorí si ich kúpili.
Pani Mlichová prijala našu skupinu tretiakov zo ZŠ v Závodí veľmi srdečne. Zaujímavo im priblížila netradičné materiály, z ktorých sa vyrábajú knižky. Ukázala im prácu na strojoch, ktoré sa využívajú pri práci a celý spôsob zhotovenia knihy.
Pútavou časťou bolo oboznámenie detí s miniatúrnymi knižôčkami a s knihami, ktoré majú svoju dávnu históriu. Rada odpovedala na všetky otázky detí, ktorých nebolo málo.
Ďakujeme jej za to, že nás previedla touto cestou výroby kníh. Naši tretiaci sú nadšení čitatelia a exkurzia v nich zanechala veľmi pekné zážitky, ktoré sa nezabúdajú.

Viera Bučková

 

Spoznávali sme Viedeň

V utorok 7. 5. 2019 vycestovali  niektorí  žiaci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka  ZŠ s MŠ Školská, aby spoznali  Viedeň. Klasický program do centra mesta zmenili na spoznanie Technického múzea a najstaršej  zoo v Európe. Počasie im neuveriteľne prialo, veď po dlhých chladných dňoch zasvietili aj slniečko. Technické múzeum sa deťom páčilo, zvieratá v zoo ich nadchli. Poďakovanie za exkurziu patrí CK Gadtours a za sprievodné slovo Michalovi Macháčovi, za starostlivosť o deti pani učiteľkám Majkovej, Štefankovej a Kubovej.

O rok sa opäť tešíme na nové spoznávanie sveta.