Záchrana som ja

Tento rok sa trieda 4. B po druhýkrát zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý priniesla Nezisková organizácia Falck a Nadácia Allianz. Je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vytvorili sme spoločenskú hru, ktorá obsahovala viac než 15 hier, týkajúcich sa prvej pomoci. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu, bola snaha vzdelávať sa v oblasti prvej pomoci, záchrany života,  prevencie proti úrazom a bezpečnosti na cestách, ale aj základným morálnym hodnotám: POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!

Vďaka našej výhre sme získali zážitkový kurz prvej pomoci, kde sa žiaci 1. stupňa naučili základy prvej pomoci, používanie defibrilátora (ktorý vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku). Naši zamestnanci absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Zároveň sme dostali automatický – externý defibrilátor, ktorý sme venovali Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline, pri tejto príležitosti nás potešili ukážkou hasenie ohňa,  žiaci si mohli vyskúšať a prezrieť techniku a vybavenie hasičov. Zaujímavou odmenou našej snahy a práce bol školský výlet do Bojníc, kde sme navštívili nielen zámok, ale aj ZOO.

Ďakujeme za výhru. Realizáciu projektu sme si užili a veľa sme sa naučili.

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 12.11. až 14.11. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera.
Celkovo nazbierali 6 790 kg papiera. Víťazmi medzi triedami sa stali žiaci 2. B / 745 kg/ a 5.B / 883 kg/. Srdečne blahoželáme!
Peniaze za vyzberaný papier boli alikvótne rozdelené do tried, ktoré sa zberu zúčastnili.

Ďakujeme!

Telesná výchova trochu inak

Telesná výchova patrí medzi obľúbené predmety žiakov našej školy. Kvalifikovaní vyučujúci telesnej výchovy a tréneri športovej prípravy sú u nás samozrejmosťou.
Žiaci 1.B triedy mali možnosť zacvičiť si na hodine telesnej výchovy pod vedením pána Adriána Guľu, trénera reprezentácie SR U 21 . Vo svojom nabitom programe si našiel na deti čas a prišiel 21.11.2018 na hodinu telesnej výchovy.
Po úvodnom rozohriatí ukázal deťom bežeckú abecedu, trénoval s nimi preskoky cez švihadlo. Potom vytvoril prekážkovú dráhu a povzbudzoval žiakov pri ich výkonoch. Deti trénerovi ukázali, ako sa naučili hrať jednoduchú vybíjanú.
Na záver, ako správny futbalista, si deti pod jeho vedením zahrali krátky futbalový zápas.
Spokojné tváričky žiakov 1.B / aj jeho syna žiaka 1.B Christiána/ na konci hodiny hovorili za všetko.
Deti boli veľmi spokojné, príjemne unavené a ako povedali: ,, cvičili sme s trénerom, ktorého sme videli v televízii.“

Veľká vďaka!

Hovorme o jedle

V dňoch od 15. do 19. októbra sa v našej škole pripravovali samé dobroty. Zapojili sme sa do projektu “Hovorme o jedle” a každý deň sme si opakovali význam jednotlivých druhov potravín. Ochutnávali sme zdravé nátierky, odšťavovali a sušili sme chutnú zeleninu a ovocie, počítali orechy a mnoho iných zaujímavých aktivít.

Výchovný koncert „Potulky Slovenskom“

Dňa 12.10.2018 sme privítali na pôde našej školy členov OZ Škola života Jara Gaža a Radka Pažeja, ktorí predviedli našim žiakom skvelý výchovný koncert s názvom Potulky Slovenskom. Prostredníctvom veselých pesničiek žiaci spoznali rieky, mestá, hory a pohoria ako i hrady a zámky Slovenska v pásme, ktoré v sebe spájalo prvky vlastivedy a prírodovedy. Pozornosť detí upútala i zaujímavá videoprojekcia, ktorá jednotlivé skladby dopĺňala.

Expedícia Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline aj túto jeseň pripravilo pre žiakov žilinských základných škôl interaktívne vzdelávacie podujatie Expedícia Budatínsky hrad.

Zúčastnili sme sa ho aj my, tretiaci zo ZŠ s MŠ v Závodí. Táto forma vyučovania  regionálnych dejín bola pre žiakov veľmi atraktívnou formou, kde sa dozvedeli viac o histórii Budatínskeho hradu, jeho známych rodoch a legendách, o etnológii, zoológii, botanike a drotárstve. Každá z oblastí bola spojená s tvorivými dielňami. V nich ktorých si overili šikovnosť svojich rúk a  svoju trpezlivosť.

V oblasti, ktorá bola  pre deti zatiaľ neprebádaná sa dozvedeli o významných  rodoch žijúcich na tomto území. Sami si zhotovili rodokmeň svojej rodiny. Pútavé bolo aj rozprávanie o mohutných a starých stromoch v záhrade. Z ich listov   si zhotovili šarkanov. Najviac deti očarila výstava drotárskych prác. Na chvíľu sa preniesli do sveta rozprávok a fantázie. Samé deti sa stali drotármi a pod ich rukami vznikli drôtené srdcia a náramky. Minulosť sa viaže aj s ľudovou tvorbou. Slovo etnológia počuli po prvýkrát.  Domov si odniesli vlastnoručne uviazaný farebný náramok.

V príjemnom počasí sme sa prešli k sútoku  Váhu a Kysuce. Bolo to miesto pltnenia už od čias stredoveku.

Zážitkové učenie je formou, ktorou si žiaci zapamätajú svoje poznatky veľmi dlho, pretože sú spojené nielen s informáciami, ale i s ich prežívaním.

Radnica

5.októbra navštívili žiaci 4.C spolu so svojou triednou učiteľkou Mestskú radnicu, kde si prezreli sobášnu sieň, v ktorej si aj zahrali na klavíri. Spoznali históriu tejto budovy, navštívili kanceláriu primátora a mali možnosť posedieť si na primátorskom kresle. Dostali milé darčeky a potešilo ich aj malé občerstvenie.

„Bábky v podkroví“

Žiaci 4.C triedy sa v rámci hodín regionálnej výchovy vybrali do Rosenfeldovho paláca. V jeho podkroví je stále expozícia „Bábky v podkroví“ . Venuje sa dejinám bábkového divadla a typom bábok, ktoré bábkoherectvo pozná. Upriamuje pozornosť na históriu Bábkového divadla v Žiline priamo prostredníctvom divadelných hier, ktoré sú vo výstave prezentované .
Žiaci nahliadli aj za oponu a objavili, kto všetko pracuje v divadle a ako vzniká predstavenie. Navyše si vyskúšali vodenie bábok, zahrali sa na dramatika a okúsirolu bábkoherca na vlastnej koži.