Zápis žiakov do 1. ročníka

V dňoch od 03. do 5. apríla 2019 usporiadala Základná škola s Materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka. Toto významné a zodpovedné rozhodnutie sa snažili spríjemniť, budúcim žiakom a rodičom, pani učiteľky a vedenie školy.

Od hlavného vchodu školy smerom k triede, v ktorej prebiehal zápis, vítali budúcich prváčikov rozprávkové včielky, ktoré sa im veľmi páčili. Kým rodičia vypĺňali dôležité formuláre, deťom sa venovali pani učiteľky, ktoré mali pre ne pripravené rôzne úlohy. Jedna časť prebiehala formou uvoľňujúcej komunikácie, kde deti povedali základné informácie o sebe. Ako sa volajú, kde bývajú, koľko majú rokov a ktorú materskú školu navštevujú. Potom predviedli svoje motorické zručnosti. Podľa predlohy pomenovali jednotlivé geometrické tvary, farby, čísla, zarecitovali alebo zaspievali. Na všetkých žiakov čakalo niekoľko zaujímavých prekvapení vo forme darčekových predmetov. Samotnému zápisu predchádzal aj Deň otvorených dverí, čo využili najmä rodičia budúcich žiakov. Všetkým sa deň zápisu veľmi páčil. Svedčia o tom pozitívne reakcie a úsmevy budúcich prvákov, ktorí sa už teraz tešia na nový školský rok.

Riaditeľstvo školy vyjadruje v mene všetkých svojich zamestnancov poďakovanie rodičom za ich prejavenú dôveru. Budeme robiť všetko pre to, aby sa vaše deti u nás cítili dobre a aby si okrem dôležitých vedomostí osvojovali aj morálne hodnoty, ktoré sú pre život rovnako dôležité.

Deň Alberta Einsteina

Dňa 4.4. 2019 sme si pri príležitosti 140. výročia narodenia Alberta Einsteina, ktoré bolo 14.3.2019, na prírodovedných predmetoch a hodinách cudzieho jazyka pripomenuli tohto významného fyzika. Pre žiakov boli pripravené záludne hádanky a hlavolamy, s ktorými sa popasovali na hodinách matematiky. Na hodinách fyziky mohli žiaci vidieť životopisný dokument a preskúmať jeho vynálezy. Jeho život a najzaujímavejšie fakty boli žiakom podané na hodinách cudzieho jazyka, kde museli využiť aj svoje znalosti angličtiny či nemčiny.

Knihárska dielňa

Marec sa považuje za mesiac knihy, a preto sa žiaci 3.A a 4.C vybrali do Rosenfeldovho paláca, kde sa nachádza knihárska dielňa pani Ľudmily Mlichovej. Dozvedeli sme sa o výrobe knižnej väzby, renovácie starých kníh a priamo nahliadli do jej dielne a videli tak umelecké diela, ktoré vzišli spod jej rúk.

Ručné viazanie kníh je remeslom, pri ktorom sa väzba stáva umeleckým dielom. Toto veľmi staré remeslo má svoju tradíciu aj v Žiline, kde pôsobil Ján Vrtílek, ktorý patril k najvýznamnejším predstaviteľom umeleckej knižnej väzby a v tejto tradícii dnes pokračuje jeho dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá je držiteľkou viacerých slovenských i medzinárodných ocenení.

3. ročník workshopu z finančnej gramotnosti

V dňoch 28. 2. 2019 a 18. 3. 2019 sa uskutočnil už 3. ročník workshopu z finančnej gramotnosti pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorý pre nás zabezpečila organizácia Mladý podnikavec.

Žiaci deviateho ročníka si rozšírili obzory v oblasti financií, ako sa správne finančne rozhodovať, ako sa orientovať v spleti finančných inštitúcií, ako si chrániť osobné údaje. Nadobudnuté vedomosti si overili aj prostredníctvom testu.

Žiaci ôsmeho ročníka sa oboznámili so základnými oblasťami, pojmami z finančnej gramotnosti a následne svoje vedomosti a zručnosti prakticky využili v skupinovej hre s rodinným rozpočtom.

Žiaci boli počas workshopu odmeňovaní za aktivitu, skvelé nápady a návrhy malými darčekmi.

Ďakujeme Mladému podnikavcovi za workshop, ktorý našich žiakov nadchol a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Štvrtáci prvákom

Žiaci zo 4.C  si pripravili pre  svojich  malých kamarátov – prvákov čitateľské aktivity o rozprávkach. Štvrtáci  si tak  zdokonalili svoje čitateľské i prezentačné zručnosti a vyskúšali si, čo znamená pomáhať mladším. Naši prváci sa zase  ukázali ako sa už naučili čítať a ako sa vyznajú vo svete rozprávok. Bolo to veľmi  príjemné školské doobedie, z ktorého mali radosť  štvrtáci, prváci a aj prítomné pani učiteľky.

Beseda s majiteľom klubu MŠK Žilina

V utorok 12.3.2019 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí uskutočnila beseda Jozefa Antošíka, majiteľa klubu MŠK Žilina, so žiakmi futbalových  tried.

„V prezentácii prvého muža žilinského futbalu mali možnosť naše mladé nádeje bližšie spoznať klub z historického hľadiska, samotného Jozefa Antošíka a jeho vzťah k MŠK či rôzne zákulisné informácie. Futbal bol, je i bude o emóciách, a práve tejto zložke sa venoval šéf žilinského futbalu, pretože táto emotívna zaangažovanosť často krát v zápasoch rozhoduje. Nosnou témou však boli pochopiteľne odchovanci klubu. Príbehy vtedy neznámych chalanov, ktorí hrali prím pri začiatkoch Jozefa Antošíka u žltozelených v roku 1996, ktorí vybojovali prvé tituly, ktorí sa presadili v zahraničí a ktorí boli, respektíve stále sú kostrou slovenskej futbalovej reprezentácie. Blížiaca sa významná udalosť, ktorou bude práve zápas “originálnych šošonov”, podčiarkuje dlhodobú filozofiu MŠK a jej zmysel. Pre ešte verejnosťou neobjavené hviezdy je to pečať, že vytrvalou prácou a rozvojom svojho talentu, môžu kedykoľvek začať kráčať po stopách Mintála, Dúbravku, Škriniara, Pekaríka, Hubočana a mnohých ďalších. O to väčšia by mala byť motivácia, keď slová o podpore a nezištnej pomoci počujú z úst samotného majiteľa klubu. Nebudú to médiá, nebudú to agenti, ktorí ich vystrelia do futbalovej žiary reflektorov. Bude to práve klub, ktorý sa o nich dennodenne stará a v dnešných dňoch im ponúka nielen špičkový tréningový proces, ale aj dokorán otvorené dvere kabíny “A”-tímu. “ /z webu MŠK Žilina/

Ďakujeme majiteľovi klubu za účasť na besede, pani učiteľke Eve Kubovej za sprievodné slovo, riaditeľovi školy Jánovi Majsniarovi a riaditeľovi akadémie MŠK Žilina pánovi Jaroslavovi Bačíkovi za možnosť zúčastniť sa tejto besedy.

Karneval

Dňa 20. 2. 2019 sa v telocvični ZŠ uskutočnil karneval, kde sa deti spoločne zabávali a tancovali v originálnych maskách. Ako sa na správne fašiangy patrí, nechýbalo ani občerstvenie, každého čakala sladká šiška a džús. Žiakov potešila aj tombola, v ktorej bolo veľké množstvo cien. Tešíme sa na Vás a Vaše pestré masky i o rok :-)!

AMT – ateliér multimediálnej tvorby

Vo štvrtok 31. 1. 2019 sa žiaci 4.C triedy vybrali na Žilinskú univerzitu v Žiline. Navštívili Ateliér multimediálnej tvorby – bunker, ktorý patrí pod Fakultu elektrotechniky a informačných technológií. Žiakov privítal Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. vedúci laboratória 3D technológií. Deti mohli vidieť obrazové a zvukové štúdiá a tiež ateliér 3D grafiky, ktorý bol vybavený zariadeniami pre 3D skenovanie a 3D tlač.

Školský ples v Závodí

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpila  folklórna skupina Rozsutec pod vedením Štefana Muchu. Divákom sa  program veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a predseda združenia Ladislav Vrtich. Prvá cena v tombole  naozaj zaujala. Poznávací zájazd do Paríža a Disneylandu venovala cestovná kancelária Gadtours. ĎAKUJEME všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a na skvelú zábavu.