Strom 4.C

Aj keď máme ešte len 10 rokov, aj my si uvedomujeme dôležitosť ochrany našej planéty, preto sme v areáli našej školy zasadili jeden strom, ktorý priniesla naša spolužiačka. Dúfame, že sa mu bude dariť a vyrastie v krásnu a veľkú borovicu.

Projektový deň

Žiaci 4.C triedy sa rozlúčili s prvým stupňom základnej školy prezentáciou vlastného ročníkového projektu pred svojimi spolužiakmi ale aj rodičmi.
Témy boli naozaj rôznorodé: korytnačky, autá, vzácne kamene, mačky, stromy, triedenie odpadu, turistika, plávanie, robotika, zlatá horúčka, póly Zeme, ryby, futbal, lezenie, sopky….preto sa dozvedeli  veľa zaujímavých informácií od svojich spolužiakov. Na záver dostal každý certifikát od pani učiteľky, ktorá bola právom hrdá na svojich žiakov.

Noc v škole

Žiaci 4.A a 4.C si v piatok poobede zbalili spacáky a karimatky a s radosťou prišli do školy. Podľa detí to bol najlepší čas strávený v škole. Výborná večera – pizza, športové aktivity, schovávačky a nočné hľadanie svetlušiek určite prispeli k dobrej a veselej nálade.

Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. Lektori pochádzajú z  rôznych krajín, z Írska, Walesu a Anglicka, z rôznymi prízvukmi angličtiny, a tak si  žiaci mali možnosť vyskúšať im porozumieť. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Pochvaľovali si dobrú úroveň detí v komunikácii, čo nás učiteľov anglického jazyka môže len potešiť.  Naopak učitelia si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí a každoročne ho opakujeme pre žiakov deviateho ročníka.

Oči plné oblohy (sté výročie smrti M. R. Štefánika)

Pred sto rokmi sa udiala nevysvetliteľná a pre náš štát tragická udalosť, ktorá poznačila jeho smerovanie v politickom i historickom vývoji. Pri leteckom nešťastí zahynul generál Milan Rastislav Štefánik.

Na sté výročie Štefánikovho úmrtia sme sa rozhodli vydať sa po jeho stopách – a to hneď dvakrát. Prvými priekopníkmi boli žiaci siedmeho ročníka spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Repaskou a Mgr. Rečkovou, v druhom polroku si rozšírili svoje obzory aj žiaci ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Rečkovej a Mgr. Dikošovej. Mnoho o malom veľkom človeku sme sa dozvedeli v jeho rodisku v Košariskách, ktoré dnes slúži ako múzeum. Nemohli sme obísť ani Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom či miesto leteckej havárie neďaleko bratislavského letiska.

Obohatení o dovtedy nevídané a zaujímavé poznatky sme sa Štefánikovi venovali aj v máji na tematicky zameraných hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Veľmi nás zaujala vízia, ktorú Štefánik „s očami plnými oblohy“ počas svojho krátkeho života neúnavne plnil. Čítali sme komiksy o Štefánikovi, so záujmom sme sledovali o ňom dokumenty, tvorili noviny, venovali sa čítaniu s porozumením pomocou pracovných listov, diskutovali o knihe venovanej jeho detstvu.

Nech teda nové skúsenosti a vedomosti o živote slovenského velikána nie sú len plnohodnotne stráveným časom, ale nech v nás dlho rezonujú a oživujú spomienky na neho.

Exkurzia Osvienčim

V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali aj zaujímavú nezabudnuteľnú dejepisnú exkurziu do Osvienčimu. Vypočuli sme si tam príbehy o krutosti a túžbe po moci, o zverstvách, ale aj o nezlomnej viere v dobro človeka. Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením Mgr. Repaskej a Mgr. Rečkovej bezproblémovo zvládli dôstojne si uctiť toto miesto a utrpenie v ňom prežité. Veríme, že sa aj na základe získaných poznatkov vždy rozhodnú chrániť život, človeka, humánnosť.

Školský výlet

Žiaci 4.A a 4.C sa vybrali na školský výlet tentokrát ďaleko od domova. Navštívili zámok v Topoľčiankach, ktorý dlhé roky navštevoval prvý československý prezident T. G. Masaryk. Aj pre nepriazeň počasia sa vybrali na prechádzku do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde si spod dáždnikov prezreli rastliny a stromy zo Slovenska a iných svetadielov.

Workshop finančnej gramotnosti

Dňa 22.5.2019 občianske združenie Mladý podnikavec uskutočnilo na našej škole workshop z finančnej gramotnosti pre žiakov 3.ročníka.
V celej spoločnosti dnes táto téma rezonuje, kladú sa čoraz väčšie nároky na finančné vzdelávanie už vo veku žiakov ZŠ. V prvej časti žiaci dostali základné informácie, ktoré si mohli v druhej časti preveriť v skupinovej hre.
Žiaci boli počas workshopu odmeňovaní za aktivitu, skvelé nápady a návrhy malými darčekmi.
Pevne veríme, že podobné akcie nasmerujú naše deti nielen k finančnej zručnosti, ale hlavne k finančnej zodpovednosti.

Plavecký kurz

V dňoch od 29.4. – 10.5.2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni, ktorý zabezpečovala plavecká škola NEREUS. Kurz bol zameraný na zvládnutie a zdokonalenie základných plaveckých zručností. Na začiatku boli deti zaradené do piatich skupín podľa výsledkov zo vstupných testov  – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Ďalší výučbový program rešpektoval ich individuálne schopnosti a možnosti pohybu vo vodnom prostredí. Na záver dostali deti mokré vysvedčenie, ktoré vyhodnotilo úroveň ich aktuálnych plaveckých zručností. Viac vo fotoalbume.

Divadelné predstavenie

Dňa 24.4. sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia, v ktorom bola humorne a moderne spracovaná klasická rozprávka O princeznej so zlatou hviezdou na čele… (divadlo Clipperton). V predstavení sa striedali pesničky, krásne a vtipné scénky. Moderné texty a rozhovory hercov sa našim žiakom veľmi páčili, čo vyjadrili na konci silným potleskom.