AMT – ateliér multimediálnej tvorby

Vo štvrtok 31. 1. 2019 sa žiaci 4.C triedy vybrali na Žilinskú univerzitu v Žiline. Navštívili Ateliér multimediálnej tvorby – bunker, ktorý patrí pod Fakultu elektrotechniky a informačných technológií. Žiakov privítal Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. vedúci laboratória 3D technológií. Deti mohli vidieť obrazové a zvukové štúdiá a tiež ateliér 3D grafiky, ktorý bol vybavený zariadeniami pre 3D skenovanie a 3D tlač.

Školský ples v Závodí

Občianske združenie Podporme vzdelávanie v škole v Závodí v spolupráci so ZŠ s MŠ Školská 49 opakovane zorganizovalo ples pre rodičov, učiteľov a priateľov školy. V kultúrnom dome  vystúpila  folklórna skupina Rozsutec pod vedením Štefana Muchu. Divákom sa  program veľmi páčil. Do tanca hrala hudobná skupina TIMEX. Ples otvoril riaditeľ školy Ján Majsniar a predseda združenia Ladislav Vrtich. Prvá cena v tombole  naozaj zaujala. Poznávací zájazd do Paríža a Disneylandu venovala cestovná kancelária Gadtours. ĎAKUJEME všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly.

Už teraz sa tešíme na ďalší školský ples a na skvelú zábavu.

Divadelné predstavenia v anglickom jazyku sa veľmi páčili

Žiaci 3.-6. ročníka sa na hodinách anglického jazyka pod vedením svojich učiteliek pripravili na divadelné predstavenie. Museli zvládnuť základnú slovnú zásobu k predstaveniu, frázy, slovné spojenia ale aj pesničky. Potom ich už čakal Smelý zajko v Afrike /A bold rabbit in Africa/ v Dome Odborov.

Aj žiaci 7.-9. ročníka sa museli popasovať s prípravou na predstavenie. Mali o niečo zložitejšiu, ale veľmi aktuálnu tému mladých ľudí a to závislosť od internetu a technológií. Predstavenie  The Onlines bolo veľmi úspešné a páčilo sa.

Ďakujeme martinskému divadlu za predstavenia a tešíme sa opäť na budúci rok

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a  českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do aktivity na medzinárodnej úrovni sa zapojili žiaci prvého ročníka v rámci záujmového krúžku Šikovníček. Myšlienka, urobiť radosť niekomu inému, žiakov veľmi zaujala. V septembri nám bola pridelená Základná škola s materskou školou České Kopisty v okrese Litoměřice. Touto cestou sme najmenších žiakov motivovali k čítaniu kníh a k hľadaniu si nových kamarátov v susedných Čechách. Záložky deti vyrábali s veľkým nadšením. Spolu s darčekom, úryvkami známych rozprávok a krátkym pozdravom sme poslali naše výtvory do Čiech. Záložky budú pekným doplnkom v knižkách a každá bude pripomínať malé umelecké dielo. Veríme, že budú sprevádzať deti pri čítaní zaujímavých kníh.

Záchrana som ja

Tento rok sa trieda 4. B po druhýkrát zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý priniesla Nezisková organizácia Falck a Nadácia Allianz. Je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vytvorili sme spoločenskú hru, ktorá obsahovala viac než 15 hier, týkajúcich sa prvej pomoci. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu, bola snaha vzdelávať sa v oblasti prvej pomoci, záchrany života,  prevencie proti úrazom a bezpečnosti na cestách, ale aj základným morálnym hodnotám: POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!

Vďaka našej výhre sme získali zážitkový kurz prvej pomoci, kde sa žiaci 1. stupňa naučili základy prvej pomoci, používanie defibrilátora (ktorý vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku). Naši zamestnanci absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Zároveň sme dostali automatický – externý defibrilátor, ktorý sme venovali Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline, pri tejto príležitosti nás potešili ukážkou hasenie ohňa,  žiaci si mohli vyskúšať a prezrieť techniku a vybavenie hasičov. Zaujímavou odmenou našej snahy a práce bol školský výlet do Bojníc, kde sme navštívili nielen zámok, ale aj ZOO.

Ďakujeme za výhru. Realizáciu projektu sme si užili a veľa sme sa naučili.

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 12.11. až 14.11. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera.
Celkovo nazbierali 6 790 kg papiera. Víťazmi medzi triedami sa stali žiaci 2. B / 745 kg/ a 5.B / 883 kg/. Srdečne blahoželáme!
Peniaze za vyzberaný papier boli alikvótne rozdelené do tried, ktoré sa zberu zúčastnili.

Ďakujeme!