Všetkovedko

Žiaci 2. – 4. ročníka sa zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko organizovanej spoločnosťou Talentída.Každý účastník dostal diplom Všetkovedkov učeň.

Tí žiaci, ktorí dosiahli výsledky, ktorými sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších žiakov, získali diplom Všetkovedko. Najlepšie výsledky medzi žiakmi našej

školy dosiahla  Evička Škrková z 3.B, čím získala aj diplom Všetkovedko školy. Evičke všetci gratulujeme.

Koordinátorka: S.Čechovičová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

Dňa 24. januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V rámci prvej kategórie sa do literárnej súťaže zapojilo 25 žiakov druhého až štvrtého ročníka. Každý jeden recitátor vynikol so zaujímavým prejavom, čo svedčí o narastajúcej kvalite súťaže. Rovnako aj prváčikovia si zmerali sily v prednese básnických textov. S istotou môžeme konštatovať, že sa nám formuje nová generácia talentovaných žiakov s vyhliadkami na postup do okresného kola. Pani učiteľkám ďakujeme za príjemný priebeh celej súťaže a víťazom srdečne blahoželáme.

 1. KATEGÓRIA 2. – 4. ročník

Poézia

 1. miesto: M. Koscelníková, 2. A a M. Víglašský, 2. B
 2. miesto: N. Krššáková, 3. C

 

Próza  

 1. miesto: K. Senková, 4. C
 2. miesto: J. Havrilla, 2. B
 3. miesto: K. Ďatková, 4. C

 

Prvý ročník:

 1. miesto: J. Božek, 1. B
 2. miesto: M. Sibila, 1. C
 3. miesto: E. Andelová, 1. A

 

Opäť úspešne v okresnom kole Olympiády v ANJ

Dňa 16.1.2019  sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vysoká konkurencia  nás  „preverila  vo vedomostiach“.  Aj napriek tomu sa môžeme opakovane  tešiť.  Martin Zboran, v kategórii 1A zo VII. B, je úspešný riešiteľ a Vanesa Kuparová, v kategórii 1B  z  IX. A,  sa umiestnila na peknom 2. mieste. Od víťazstva ju delilo iba pol boda.

Tešíme sa a gratulujeme obidvom žiakom  k úspechu! Ďakujeme učiteľkám ANJ, ktoré pripravovali súťažiacich na súťaž.

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA PYTAGORIÁDY

Aj tento rok sa na našej škole dňa 12.12. 2018 uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola z nich postúpilo 30 najlepších.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! 

Kategória P3: zúčastnilo sa 16 žiakov, úspešných: 10                                                                              

 1. Juraj Štalmach, 3.A
 2.  Bruno Delinčák, 3.C
 3. Michal Fučík, 3.B
 4. Ľubomír Golian, 3.C
 5. Lukáš Hajduk, 3.C
 6. Tomáš Krššák, 3.C
 7. Tobias Mišút, 3.B
 8. Bruno Valko, 3.B
 9. Jakub Dančík, 3.A
 10. Matej Hudák, 3.A

Kategória P4: zúčastnilo sa 14 žiakov, úspešných: 6

 1. Michal Kopál, 4.A
 2. Miroslava Líšková, 4.C
 3. Jakub Sibila, 4.B
 4. Richard Brodňan, 4.B
 5. Teo Weichpart, 4.C
 6. Martin Červený, 4.C

5. roč. zapojených 17 žiakov, úspešných 6
Sedliaček Tobias
Žilinčík Lukáš
Dojčinovičová Greta Elin
Trajčíková Alexandra
Čižmárik Tomáš
Kiklošová Kristína

6. roč. zapojených 14 žiakov, úspešný 1
Vlčko Daniel

7. roč. zapojených 14 žiakov, úspešných 5
Liška Richard
Šoška Juraj
Gaňa Tomáš
Zboran Martin
Fabriciová Nina

8. roč. zapojených 13 žiakov, úspešných 4
Kovalčík Richard
Fučík Martin
Randík Jakub
Ftorek Branislav

Úspech v celoslovenskej súťaži

Začiatkom decembra 2018 sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Žiline vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „Láskavosť má zmysel.“ Súťaž sa konala pod záštitou organizácie LIONS CLUB-u, ktorá podporuje detské a mládežnícke talenty. Žiak našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline-Závodí, Martin Zboran zo VII.B, sa umiestnil na 3. mieste. Na túto výtvarnú súťaž ho pripravovala Mgr. Nadežda Kelíšková zo ZUŠ, ktorej sa chceme zároveň poďakovať.

iBobor 2018

Kategória BOBRÍK – žiaci 4. ročníka
Súťažilo 18 460 Bobríkov, plný počet bodov  96 dosiahlo 543 súťažiacich

1.      miesto Teo W. a Michal G. 4.C 96 bodov
2.      miesto Adrián B. 4.A 92 bodov
3.      miesto Michal K. a Martin Č. 4.A a 4.C 88 bodov

Kategória DROBCI – žiaci 3. ročníka
Súťažilo 13 629 Drobcov, plný počet bodov 72 dosiahlo 91 súťažiacich

1.      miesto Sára Ch. a Milena Ema R. 3.A 60 bodov
2.      miesto Matej H. 3.A 56 bodov
3.      miesto Rudolf Š. 3.B 52 bodov

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Aj tento rok sa na našej škole dňa 20.11.2018 uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo 113 žiakov 1.-3. ročníka a 125 žiakov 4.-9. ročníka. Do školského kola postúpilo 20 najlepších z 1.-3. ročníka a 20 najlepších zo 4.-9. ročníka. Žiaci museli absolvovať písomnú aj ústnu časť, v ktorej museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Kategória 1. ročník

 1. miesto: Carla S. I.B
 2. miesto: Michal Š. A
 3. miesto: Ruth   I.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 2. ročník

 1. miesto: Matúš K. II.B
 2. miesto: Samuel T. II.B
 3. miesto: Filip Dub. II.A

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Kategória 3. ročník

 1. miesto: Sára CH. III.A
 2. miesto: Lukáš H. III.C
 3. miesto: Tobias M. III.B

Školského kola sa zúčastnilo 8 žiakov.

Kategória 1A (4. – 7. ročník)

 1. miesto: Martin Z. VII.B
 2. miesto: Nina F. VII.A
 3. miesto: Simona V. VII.A, Sofia A.V.B

Najlepší štvrták

            Michal K. IV.A

Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať Martin Z. VII.B.

Kategória 1B (8. – 9. ročník)

 1. miesto: Vanesa K. IX.A        
 2. miesto: Alex Š. IX.B   
 3. miesto: Alexandra Ž. VIII.A

Školského kola sa zúčastnilo 7 žiakov.

V okresnom kole nás bude reprezentovať  Vanesa K. IX.A.

 

TEŠÍME  SA Z VAŠICH  ÚSPECHOV!

 

Pekný úspech našich žiakov

V piatok 16.11.2018 bol  na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline Deň otvorených dverí. V rámci neho sa konala súťaž v technickej odbornej zdatnosti a zručnosti. Súťažilo 20 trojčlenných tímov z okresu Žilina. Družstvo našej školy vzorne reprezentovali  žiaci  Ladislav Chládek, Tomáš Šprtka a Martin Vrtich (všetci 9.A). Chlapci dosiahli skvelý výsledok  a skončili na 3. mieste spomedzi 20 škôl.

Srdečne blahoželáme !!!

 

GvoBoj

Naši žiaci sa 9. novembra 2018 zúčastnili matematickej súťaže GvoBoj, ktorú organizuje Gymnázium Veľká Okružná.
Družstvo v zložení: Polkorábová Nikola, Vrtich Martin (obaja 9.A), Žilinčárová Alexandra (8.A), Gaňa Tomáš (7.A) sa umiestnilo na veľmi peknom 5. mieste.

Všetkým blahoželáme.

Beh najmenších

Dňa 5.10.2018 sa v Sade SNP uskutočnil Beh pre najmenších o pohár primátora mesta. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, v každej mala zastúpenie aj naša škola. Pre veľký počet zúčastnených sa v jednotlivých kategóriách uskutočnilo niekoľko rozbehov, z ktorých sa vždy dvaja najrýchlejší bežci prebojovali do finálových behov. Všetci naši malí športovci tu predviedli výborné výkony a zviedli niekoľko krásnych a tesných súbojov. Postúpiť sa nakoniec podarilo trom našim zástupcom. Najväčší úspech sme dosiahli v kategórii chlapcov 1. – 2. ročníka, ktorú náš zástupca suverénne ovládol a od viceprimátora Patrika Gromu si prevzal medailu a víťazný pohár. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!