Shakespeare’s Day 2019

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.
S ňou sme sa stretli na recitačnej súťaži Shakespeare’s Day, ktorej školské kolo sa uskutočnilo 11. apríla 2019. Sedemdesiat mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I (2. – 4. ročník)
1. Matúš Víglašský, II.B (poézia)
2. Simona Szotkovská, IV.A (próza)
3. Peter Gamboš, II.B (poézia)

Čestné uznanie získali: Marína Koscelníková (II.A), Marko Vojsovič (III.A), Simona Randíková (III.B), Šimon Jakubec (IV.C).

Kategória II (5. – 7. ročník) – PRÓZA
1. Petra Okonová, V.A
2. Dominika Janotková, VII.A
3. Adela Procházková, VI.B

Kategória II (5. – 7. ročník) – POÉZIA
1. Aneta Špircová, V.B
2. Adela Jurgová, VII.A
3. Peter Štefánik, V.A

Kategória III (8. a 9. ročník) – PRÓZA
1.Vanesa Kuparová, IX.A
2. Adam Čibenka, VIII.B
3. Stanislava Vandžurová, VIII.B

Kategória III (8. a 9. ročník) – POÉZIA
1. Katarína Vrtichová, VIII.B
2. Rebeka Kavacká, VIII.B
3. neudelené

Výhercom gratulujeme a dúfame, že tradícia recitačných súťaží na našej škole bude úspešne pokračovať naďalej.

Rozprávky v kocke

V utorok 9. 4. 2019 sa uskutočnila súťaž organizovaná našou Školskou knižnicou, kde žiaci 1. –  4. ročníka súperili medzi sebou v hre „Rozprávky v kocke“  o titul „MAJSTER  A MAJSTERKA V ABECEDE/V ROZPRÁVKE/V MATEMATIKE/VO VYNÁLEZOCH“ po jednotlivých ročníkoch.  Víťazi triednych kôl postúpili do celoškolskej súťaže pre prvý stupeň, ktorej sa zúčastnilo 22 žiakov.

Výhercovia:
1. ročník
1. miesto: Michael Šustek (1. A)
2. miesto: Vilma Delinčáková (1. B)
3. miesto: Júlia Štefanková (1. B)

2. ročník
1. miesto: Benjamín Bittšánsky (2. B)
2. miesto: Peter Gamboš (2. B)

3. ročník
1. miesto: Matúš Macúch (3. C)
2. miesto: Bruno Delinčák (3. C)
3. miesto: Laura Surňáková (3. B)

4. ročník
1. miesto: Andrej Paškuliak (4. B)
2. miesto: Laura Zaťková (4. C)
3. miesto: Melánia Havrillová (4. B)

Žiaci získali pekné ceny a všetci zúčastnení sa tešili zo sladkej odmeny. Súťažiaci sa už nevedia dočkať ďalšieho ročníka… 🙂

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Obvodného kola sa zúčastnili títo žiaci:
Gaňa Tomáš -7.A – 2. – 5. miesto
Líška Richard – 7.B
Ftorek Branislav – 8.A
Žilinčárová Alexandra – 8.A
Fučík Martin -8. A
Kovalčík Richard -8.A

Okresné kolo Pytagoriády

5. ročník: úspešní riešitelia
Dojčinovičová Gréta Elin -5.A
Kiklošová Kristína -5. B

7. ročník: úspešní riešitelia
Líška Richard – 7.B
Zboran Martin – 7.B

Sme víťazi v mestskom kole EINSTEIN TEEN 7-9

Už po piatykrát  sa v priestoroch našej ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 7. – 9. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, si  28. marca 2019 zmeralo svoje sily 27 žiakov z deviatich prihlásených škôl.

Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom v Žiline, odborom školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda – Biológia, Kultúra a umenie, Gramatika a lexika anglického jazyka, Voľný čas, záľuby, vzory, ideály, literatúra, Odievanie a móda, Krajiny, mestá a miesta – Geografia, História, ICT, Žilina – moje mesto a Veda a matematika.

Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť zadávania správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich – zo 7., 8.  a 9. ročníka, predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.

Súťaž je postavená na metóde CLIL, ktorá prepája poznatky z iných predmetov v anglickom jazyku. Nastáva tak situácia, kedy žiaci získavajú vedomosti z iného predmetu, ale zároveň sa učia a prakticky uplatňujú cudzí jazyk. Pri takejto forme výučby dochádza k rozvoju predovšetkým komunikačných schopností a zároveň k zmene v spôsobe uvažovania, kedy žiaci začínajú rozmýšľať v cudzom jazyku.

Naši žiaci  Šimon Hudec (VII. A), Jakub Randík  (VIII.A), Alex Šimalčík  (IX. B) sa umiestnili na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Finále EINSTEIN TEEN 4-6 nám uniklo

V stredu 13.3.2019 sa v priestoroch našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí  uskutočnil druhý ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN 4-6, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Naši žiaci v zastúpení Maximilána Waczlava zo IV. C, Alexa Zajačka z   V. A a Šimon Hanuliak  zo VI. A žiaľ nepostúpili do finále mestského kola. Rozhodla o tom iba jediná nesprávna odpoveď.

Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

Školské kolo Einstein Teen inovatívne s využitím počítačov

V dňoch 26. 2. 2019 /utorok/  a 28. 2. 2019 /štvrtok/ sa na  našej škole uskutočnil  piaty  ročník školského kola  súťaže EINSTEIN TEEN. Žiaci si preverili  svoje všeobecné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom anglického jazyka. Testy boli  zhotovené v programe Alf a využívali  metódu CLIL. Kvízové otázky boli  zamerané na problematiku z  13  vedných odborov, napr. z biológie, geografie, histórie, matematiky, literatúry, IKT, a tiež sa týkali  zaujímavostí z kultúry, módy, športu, hudby a informácií o meste Žilina.  Súťaž prebehla  v dvoch súťažných kategóriách  a rozvíjala nielen čitateľskú gramotnosť. Žiaci museli preukázať aj ovládanie techniky a prvé dve kolá vypracovali na počítačoch v testoch on-line. V prvej kategórii súťažili   žiaci štvrtého až šiesteho ročníka a v druhej kategórii boli   žiaci siedmeho až deviateho ročníka. V oboch kategóriách sa v každom tíme stretli  žiaci jednotlivých ročníkov a pokúsili   sa o tímovú spoluprácu. Išlo teda o trojčlenné tímy zložené buď zo štvrtákov, piatakov a šiestakov v I. kategórii,  alebo siedmakov, ôsmakov a deviatakov v II. kategórii. Súťažiaci školského kola museli preukázať najlepšie vedomosti v triednych kolách. Triednych kôl sa zúčastnilo 124 súťažiacich a postúpilo najlepších 36. Najlepší z obidvoch kategórií, ktorí sa umiestnili  na prvom mieste, budú reprezentovať školu v mestských kolách súťaže.

Tými najlepšími sa stali:

Kategória 4.,5.,6. ročník
1. miesto: Maximilián Waczlav IV.C, Alex Zajačka V.A, Šimon Hanuliak VI. A
2. miesto: Michal Kopál IV. A, Lukáš Žilinčík V. C, Daniel Vlčko VI. A
3. miesto: Alexandra Polomčáková IV. A, Tobias Sedliaček V. A, Martin Gašperec VI. B

Kategória 7.,8.,9. ročník
1. miesto: Šimon Hudec VII. A, Nela Dlouhá VIII. B, Alex Šimalčík IX. B
2. miesto: Ondrej Senko VII. B, Lukáš Vojtko VIII. C, Martin Vrtich IX. A
3. miesto: Matej Kačerík VII.B, Dominik Kišša VII. B, Jakub Randík VIII. A, Marek Jargaš IX. B

Srdečne blahoželáme!

Víťazom želáme veľa šťastia a úspechov v mestskom kole.

 

Večer Grassroots futbalu 2018

V nedeľu 24. februára sa vo večerných hodinách uskutočnil v Senci galavečer Grassroots futbal, kde si prevzali ocenenia za rok 2018 laureáti 22 individuálnych kategórií. Medzi ocenenými nechýbali ani futbalisti, náš bývalý aj terajší žiak ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – Závodie a tréneri MŠK Žilina, ktorí tým len podčiarkli úspešnú minulú sezónu v mládežníckych kategóriách.

V kategórii starší dorast U18/U19 bol ocenený náš bývalý žiak Róbert Boženík, hráč MŠK Žilina A- tímu a v kategórii U 13 bol ocenený náš terajší žiak VIII. C triedy Denis Straka zo ZŠ s MŠ Školská 49.

Okrem hráčov MŠK Žilina boli ocenení aj súčasný tréner MŠK Žilina Norbert Guľa a bývalý tréner MŠK Žilina Vladimír Veselý.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa osobných a športových úspechov!

Lyžiarske preteky

Dňa 21.2.2019 sa lyžiarske nádeje z našej školy zúčastnili pretekov O pohár primátora mesta Žilina, ktoré sa uskutočnili v Športcentre v Oščadnici. Počet pretekárov zo základných škôl z celej Žiliny bol 268 a konkurencia v každej kategórii bola naozaj veľká. Naši bojovníci sa však nezľakli a podarilo sa im získať niekoľko krásnych umiestnení. Ocenené 5. miesto vybojovali Elelnka Sýkorová a Teo Šugár, v kategórii dievčatá, resp. chlapci 1. – 2. ročník. Pohár a medailu za tretie miesto si prevzali Marko Vojsovič v kategórii chlapci 3. – 4. ročník a Michal Šálek v kategórii snowboardisti 5. – 9. ročník. Najväčší úspech dosiahla Angela Gordíková v kategórii dievčat 5. – 6. ročník, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným gratulujeme!

Majstrovstvá okresu v basketbale

Dňa 20.2.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu basketbalu žiačok ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl. Úlohu favorita sme potvrdili v zápasoch proti ZŠ Karpatská a ZŠ Lietava. Menej sa nám darilo proti dievčatám z Gymnázia Varšavská. Najvyrovnanejší duel sme odohrali s neskorším víťazom, ZŠ Hájik, kde sme sa v druhom polčase na súperky bodovo dotiahli a odvtedy sa s nimi neustále striedali vo vedení. Nakoniec sa však povestné šťastíčko priklonilo na stranu dievčat z Hájika a my sme tak obsadili konečné tretie miesto. Všetky dievčatá však na ihrisku nechali všetko a k dosiahnutému výsledku im gratulujeme!

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme: Katke Kubicovej, Steshi Pjatakovej, Agátke Macúchovej, Peti Čanigovej, Katke Baran-Tomíkovej, Rebecce Kavackej, Monike Pallovej a Simone Konaříkovej.