Matematicky klokan

Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci máj prebehlo vyhodnotenie a v júni prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 109 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 76 žiakov.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:
Klokanko 1, zapojených 27 žiakov

Adam Krško, 1.B

Júlia Štefánková, 1.B

Ruth Deáková, 1.A

Ema Andelová, 1.A

Michal Šustek, 1.A

Christan Guľa, 1.B

Tomáš Bujný, 1.C

Damián Múth, 1.A

Michal Sibila, 1.C

Klokanko 2, zapojených 17 žiakov

Peter Gamboš, 2.B

Samuel Turský, 2.B

Adam Zemiak, 2.B

Michaela Sedliačková, 2.A

Andrej Fábry, 2.B

Adam     Ladňák, 2.A

Matúš Krško, 2.B

Nella Hostačná, 2.A

Klokanko 3, zapojených 17 žiakov

Juraj Štalmach, 3.A

Matúš Macúch, 3.C

Jakub Dančík, 3.A

Oliver Šlauka, 3.B

Tomáš Kršák, 3.C

Klokanko 4, zapojených 15 žiakov

Andrej Paškuliak, 4.B

Teo Weichpart, 4.C

Michal Kopál, 4.A

Katarína Golianová, 4.B

Martin Červený, 4.C

Alexander Greguš, 4.A

Michak Gašperec, 4.C

Simon Šlauka, 5.A

Klokanko 5, zapojených 7 žiakov 

 Alexandra Trajčíková, 5.B

Klokanko 6, zapojených 14 žiakov

 Martin Gašperec, 6.

Benjamín 7, zapojení 3 žiaci

Richard Liška, 7.B

Juraj Šoška, 7.B

Benjamín 8, zapojených 8 žiakov

Kadet 9, zapojený 1 žiak

Peter Gamboš z 2.B  sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

                                                                                                            

Zápalky v rukách detí

Žiaci našej školy sa zúčastnili Hasičskej výtvarnej súťeže 2019 “Zápalky v rukách detí.”

V okresnom kole získal v II. kategórií 3. miesto Matej Munka zo 7.B a v III. kategórií 1. miesto Lucia Božková zo 7.B. Práce postupujú do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme.

Shakespeare´s Day 2019 mestské kolo úspešné

Opäť sa naši žiaci zo ZŠ s MŠ Školská 49 zúčastnili mestskej súťaže Shakespeare´s Day, ktorá sa  uskutočnila  6. mája  2019. Štyridsať mladých odvážnych recitátorov z mestských škôl v Žiline  ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Našu školu úspešne reprezentovali: Matúš Víglašský II. miesto poézia kategória 2.,3.,4. ročník, Nela Dlouhá III. miesto poézia kategória 8.,9. ročník, Vanesa Kuparová III. miesto próza kategória 8.,9. ročník. Simona Szotkovská próza 2.,3.,4. ročník, Aneta Špircová poézia 5.,6.,7. ročník poézia a Petra Okonová próza 5.,6.,7. ročník získali IV. miesto.

Vyhodnotenie súťaže „Goetheho pamätník“ v šk. roku 2018/19

I. kategória – 7. ročník:
1. miesto: Lucia Božková (7.B)
2. miesto: Nina Fabriciová (7.A)
3. miesto: Petra Vaščáková (7.A), Martin Zboran (7.B)

II. kategória – 8. ročník
1. miesto: Nina Koprdová (8.B)
2. miesto: Patrícia Králová (8.A), Marek Kuchar (8.B)
3. miesto: Nela Dlouhá (8.B)

III. kategória – 9. ročník
1. miesto: Františka Pašková (9.A)
2. miesto: Marek Jargaš (9.B)
3. miesto: Alex Šimalčík (9.B), Terézia Čižmárová (9.A)

Všetkým srdečne blahoželáme.

Okresné kolo Pytagoriády

3. ročník: úspešní riešitelia
Delinčák Bruno, III.C  5.- 6. miesto
Krššák Tomáš, III.C  7.- 9. miesto
Hajduk Lukáš, III.C
Mišút Tobias, III.B
Štalmach Juraj, III.A
Golian Ľubomír, III.C

4. ročník: úspešní riešitelia
Sibila Jakub, IV.B  1. miesto
Kopál Michal, IV.A  4.- 5. miesto
Brodňan Richard, IV.B  7.-10. miesto
Weichpart Teo, IV.C
Líšková Miroslava, IV.C
Červený Martin, IV.C

Puškinov pamätník

29. apríla 2019 sa v školskom kole recitačnej súťaže Puškinov pamätník stretlo 21 najlepších recitátorov siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Zazneli krásne ukážky odprezentované výborným prednesom. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie a všetkým súťažiacim vyjadrujeme obdiv, že prekonali samých seba a ukázali svoj talent ostatným.
Víťazom srdečne gratulujeme!

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Sophia Kajánková 7.A
2. miesto: Dávid Fiflík 7.C
3. miesto: Johanka Jakubcová 7.B, Denisa Hlúšková 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Veronika Jakubíková 8.A
2. miesto: Marcus Malovec 8.B
3. miesto: Peter Niepel 8.A, Adam Čibenka 8.B

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Nikola Polkorábová 9.A
2. miesto: Július Rebeťák 9.A, Martin Vrtich 9.A
3. miesto: Tatiana Muráňová 9.A

IV. kategória – 1.C
Čestné uznanie: Dominika Gregušová 9.A

Shakespeare’s Day 2019

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.

S ňou sme sa stretli na recitačnej súťaži Shakespeare’s Day, ktorej školské kolo sa uskutočnilo 11. apríla 2019. Sedemdesiat mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I (2. – 4. ročník) – POÉZIA
1. Matúš Víglašský, II.B
2. Peter Gamboš, II.B
3. neudelené

Kategória I (2. – 4. ročník) – PRÓZA
1. Simona Szotkovská, IV.A
2. neudelené
3. neudelené

Čestné uznanie získali: Marína Koscelníková (II.A), Marko Vojsovič (III.A), Simona Randíková (III.B), Šimon Jakubec (IV.C).

Kategória II (5. – 7. ročník) – PRÓZA
1. Petra Okonová, V.A
2. Dominika Janotková, VII.A
3. Adela Procházková, VI.B

Kategória II (5. – 7. ročník) – POÉZIA
1. Aneta Špircová, V.B
2. Adela Jurgová, VII.A
3. Peter Štefánik, V.A

Kategória III (8. a 9. ročník) – PRÓZA
1. Vanesa Kuparová, IX.A
2. Adam Čibenka, VIII.B
3. Stanislava Vandžurová, VIII.B

Kategória III (8. a 9. ročník) – POÉZIA
1. Katarína Vrtichová, VIII.B, Nela Dlouhá, VIII.B
2. Rebecca Kavacká, VIII.B
3. neudelené

Výhercom gratulujeme a dúfame, že tradícia recitačných súťaží na našej škole bude úspešne pokračovať naďalej.

 

Rozprávky v kocke

V utorok 9. 4. 2019 sa uskutočnila súťaž organizovaná našou Školskou knižnicou, kde žiaci 1. –  4. ročníka súperili medzi sebou v hre „Rozprávky v kocke“  o titul „MAJSTER  A MAJSTERKA V ABECEDE/V ROZPRÁVKE/V MATEMATIKE/VO VYNÁLEZOCH“ po jednotlivých ročníkoch.  Víťazi triednych kôl postúpili do celoškolskej súťaže pre prvý stupeň, ktorej sa zúčastnilo 22 žiakov.

Výhercovia:
1. ročník
1. miesto: Michael Šustek (1. A)
2. miesto: Vilma Delinčáková (1. B)
3. miesto: Júlia Štefanková (1. B)

2. ročník
1. miesto: Benjamín Bittšánsky (2. B)
2. miesto: Peter Gamboš (2. B)

3. ročník
1. miesto: Matúš Macúch (3. C)
2. miesto: Bruno Delinčák (3. C)
3. miesto: Laura Surňáková (3. B)

4. ročník
1. miesto: Andrej Paškuliak (4. B)
2. miesto: Laura Zaťková (4. C)
3. miesto: Melánia Havrillová (4. B)

Žiaci získali pekné ceny a všetci zúčastnení sa tešili zo sladkej odmeny. Súťažiaci sa už nevedia dočkať ďalšieho ročníka… 🙂

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Obvodného kola sa zúčastnili títo žiaci:
Gaňa Tomáš -7.A – 2. – 5. miesto
Líška Richard – 7.B
Ftorek Branislav – 8.A
Žilinčárová Alexandra – 8.A
Fučík Martin -8. A
Kovalčík Richard -8.A

Okresné kolo Pytagoriády

5. ročník: úspešní riešitelia
Dojčinovičová Gréta Elin -5.A
Kiklošová Kristína -5. B

7. ročník: úspešní riešitelia
Líška Richard – 7.B
Zboran Martin – 7.B