Festival drotárstva

Festival drotárstva – podujatie, ktoré sa vydarilo
Piatkové popoludnie sme strávili v areáli Budatínskeho hradu. Panie učiteľky Bučková, Čechovičová a Králiková nás zobrali na výbornú akciu.
Považské múzeum v Žiline pripravilo obľúbený Festival drotárstva a XXIV. ročník stretnutia drotárskych majstrov. V historickom stane v areáli Budatínskeho hradu sme si pozreli rozprávku Drotárska púť. Veľmi nás zaujala.
Niektorí z nás sa stali hercami v humornej inscenácii s drotárskou tematikou, ktorú predviedlo duo Kapor na scéne.
Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne Škola drôtovania. Témou boli inšpirácie z ríše hmyzu. Pod vedením šikovných drotárov sme si vyrobili krásne predmety, ktoré nám budú pripomínať tento deň.
Na záver sme si išli pozrieť vežu Budatínskeho hradu. Sprevádzala nás sympatická sprievodkyňa, ktorá nám priblížila históriu tejto kultúrnej pamiatky. Mali sme šťastie, boli sme tu práve o tretej hodine a tak sme si mohli vypočuť zvuk hradných zvonov priamo pod nimi v kupole hradu.
Zaujímavá bola aj expozícia keramiky. Tie najväčšie nádoby boli rovnako veľké ako niektorí z nás.
Tešíme sa na budúci rok. Radi sa zúčastníme tohto najreprezentatívnejšieho podujatia v odbore drotárstva v rámci Slovenska, ktoré má medzinárodný charakter.
Žiaci zo ZŠ v Závodí

http://zszavodie.sk/?p=7500

Čítajme si 2015

Dňa 18. 06. sa žiaci 1. – 4. ročníka / 172 žiakov / zapojilo do ôsmeho ročníka detského čitateľského maratónu s názvom ” Čítajme si 2015 “.
Žiaci našej školy čítali knihy : Peter Pan, Popoluška – prváci, O Guľkovi Bombuľkovi – druháci, Rozprávky H. CH. Andersena – tretiaci, Nezblázni sa mamička – štvrtáci. Každý žiak, ktorý prečítal jednu stranu z knihy, dostal záložku a sladkú odmenu. Pevne veríme, že dobrá kniha, bude verným
spoločníkom našich žiakov i cez letné prázdniny.
J. Nigutová

http://zszavodie.sk/?p=7497

Najlepší spevák školy

1. miesto:
Adam Čibenka IV.C
Nina Koprdová IV.C

2. miesto
Stanislava Vandžurová IV.C
Michaela Vojtušová IV.C

3. miesto
Nela Molnárová III.B
Janka Meszárošová VI.B

Čestné uznanie:
Daniela Cabajová V.B
Nikola Cinová IV.C
Anna Sibilová IV.A
Katarína Vrtichová IV.C

http://zszavodie.sk/?p=7298

Dlhá cesta za úspechom

V dňoch 1. – 6. júna sa vo francúzskom meste Toulouse konal 29. ročník Medzinárodného festivalu detských a študentských divadelných skupín Eclairs de Scène, na ktorom mala naša republika i mesto Žilina svoje zastúpenie.
Žiaci so ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí sa predstavili rozprávkovou hrou O Šípkovej Ruženke, do ktorej boli zahrnuté prvky slovenskej kultúry, tanca či hudby. Stredoškoláci z OA Veľká okružná 32 v Žiline zahrali príbeh o kráske a zvierati, v ktorom prepojili rozprávkový svet vzťahov, nádejí a citov so svetom dnešných mladých ľudí. Intenzívna príprava obidvoch skupín nebola márna, pretože obe predstavenia zaujali obecenstvo, ktoré ich ocenilo silným potleskom s výkrikmi bravó! Tie potešili nielen účinkujúcich, ale aj tých, pod vedením ktorých prípravy prebiehali: Mgr. Evu Kubovú, Mgr. Janu Dikošovú a Annu Šustekovú za žiakov ZŠ a za OA VO ZA Mgr.art. Petra Palika, PhD. a Mgr. Janu Skotnickú.
Táto úspešná cesta sa uskutočnila s podporou vedenia oboch škôl a odborov školstva MÚ Žilina a ŽSK, za ktorú účastníci úprimne ďakujú. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kulís, choreografie, hudby, zapožičanie kostýmov, bezpečnú prepravu a sprievodné slovo.

http://zszavodie.sk/?p=7321