Vyhodnotenie recitačnej súťaže Puškinov pamätník

17.4.2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. V tomto školskom roku súťažilo žiakov v troch kategóriách. Ukážky, ktoré si pripravili, boli na veľmi dobrej úrovni a všetci dokázali, že dokážu spojiť naučený text s pekným prednesom.

I. kategória: 6. ročník
1. Jozef Rybárik 6.A
2. Oliver Hruška 6.C
3. Marek Šeroň 6.C, Peter Pekara 6.C

II. kategória: 7. – 8. ročník
1. Michal Kapasný 8.A
2. Simona Procházková 7.A
3. Tatiana Ďuranová 7.A, Lukáš Nosický 8.C

III. kategória: 9. ročník
1. Barbora Kováčová 9.A
2. Christián Žilinčár 9.B
3. Matúš Štrajcher 9.A, Jakub Chládecký 9.B

http://zszavodie.sk/?p=6535

Vyhodnotenie recitačnej súťaže z nemeckého jazyka Goetheho pamätník

16.4.2015 sa stretlo 48 žiakov v školskom kole Goetheho pamätník, kde ukázali svoje nadanie a talent predniesť poéziu a prózu v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách.

I. kategória: 6. ročník
1. miesto: Martin Tvrdý 6.C
2. miesto: Anna-Mária Kremlová 6.B
3 .miesto: Silvia Miartušová 6.B, Jana Meszárošová 6.B

II. kategória: 7. ročník
1. miesto: Marek Cisarik 7.A
2. miesto: Roman Kotrč 7.B
3. miesto: Samuel Bičan 7.B, Júlia Škrková 7.A

III. kategória: 8. ročník
1. miesto: Barbora Fučíková 8.A
2. miesto: Tomáš Kysela 8.A
3. miesto: Tereza Pašková 8.B, Alexandra Kuricová 8.B

IV. kategória: 9. ročník
1. miesto: Kristína Labudová 9.A
2. miesto: Matej Koprda 9.A
3. miesto: Richard Jarina 9.A, Martina Salajová 9.B

http://zszavodie.sk/?p=6531

Školské kolo Shakespeare´s Day

V mesiaci apríl 2014 si žiaci ZŠ s MŠ Školská 49 zmerali sily v recitačnej súťaži v anglickom jazyku a spoločne hľadali tých najlepších recitátorov. Súťažiacich bolo spolu 82. Súťaž bola nielen tréningom ich zručností v ovládaní anglického jazyka – ich slovnej zásoby, zvukovej stránky, chápania obsahu, skladby viet, ale aj pripomenutím si svetoznámeho spisovateľa Shakespeara.

Kategória 2., 3., 4. ročník:

1.miesto:                                                                                                                                                                            Sebastián Procházka III. B
2.miesto:                                                                                                                                                                                   Ema Maníková III. B
Anna Sibilová IV. A
3.miesto:                                                                                                                                                                        Nela Molnárová III. B
Šimon Hudec III. A
Spolu súťažiacich: 37

Kategória 5., 6., 7. ročník:

1.miesto:                                                                                                                                                         Anna-Mária Kremlová VI. B
2.miesto:                                                                                                                                                                Barbora Mekyňová V. B
3.miesto:                                                                                                                                                                     Adam Bechný VI. C
Spolu súťažiacich: 29

Kategória 8., 9. ročník:

1.miesto:                                                                                                                                                                Kristína Labudová IX. A
2.miesto:                                                                                                                                                                      Alexandra Kuricová VIII. B
Alexandra Čermáková VIII. B
3.miesto:                                                                                                                                                 Nina Konáriková VIII. B
Spolu súťažiacich: 16

Prví súťažiaci v každej kategórii budú reprezentovať našu školu v mestskom kole Shakespeare´s Day.
Víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme!

 

http://zszavodie.sk/?p=6511

Prvý ročník EINSTEIN TEEN zaujal

Dňa 30.3.2015 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže. Na súťaži zápolilo 12 škôl z nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať vedomosti v 13 oblastiach napríklad v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, v móde…. Našu školu reprezentovali žiaci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka – Richard Valent, Radoslav Palkovič a Adam Labát. Do finále sa nedostali kvôli jednej otázke, a tak skončili na peknom piatom mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

http://zszavodie.sk/?p=6342

Obvodné kolo fyzikálnej olympiády

Matúš Štrajcher z 9. A sa 19. 3. 2015 zúčastnil obvodného kola fyzikálnej olympiády a bol úspešným riešiteľom.

http://zszavodie.sk/?p=6293

Obvodné kolo Pytagoriády

Dňa 17.3.2015 sa konal 36. ročník obvodného kola Pytagoriády. Našu školu úspešne reprezentovali:
Kategória P3:
Maliarová Agáta (3.B)
Liška Richard (3.B)
Kategória P4:
Niepel Peter (4.B)
Klocháň Samuel (4.B)
Kategória P5:
Gaňová Martina (5.A)
Mekyňová Barbora (5.B)
Závodský Jakub (5.B)
Polkorábová Nikola (5.B)
Garčár Matej (5.B)
Kategória P6:
Mihálik Adam Róbert (6.C)
Kategória P8:
Kurica Marek (8.C)

Ďakujeme Vám za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme k úspechu.

http://zszavodie.sk/?p=6246

Krajské kolo Matematickej olympiády

Matej Koprda z 9.A bol úspešným riešiteľom v krajskom kole Matematickej olympiády. Umiestnil sa na 4.-12. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

http://zszavodie.sk/?p=6199

Úspech vo výtvarnej súťaži

Vo výtvarnej súťaži vyhlásenej CVČ a Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranárskeho zboru v Žiline, získala v II. ktg. Barbora Mekyňová z 5.B 1.miesto a Michal Košťál z 5.A 2.miesto.

http://zszavodie.sk/?p=7224

HK – obvodové kolo

Dňa 3.3.2015 sa konala regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali výborní recitátori, výkon ktorých ocenila odborná porota medailovým umiestnením.
V I. kategórii – poézia sa na II. mieste umiestnila Nela Molnárová z 3. B triedy. V tej istej kategórii v próze získal Sebastián Procházka z 3.B triedy III. miesto.
V druhej kategórii recitovala Anna Sibilová zo IV.A, ktorá obsadila II. miesto.
Milí žiaci, ďakujeme vám za vzornú prípravu a reprezentáciu našej školy a gratulujeme vám k úspechu!

http://zszavodie.sk/?p=6019

Športovec mesta Žilina 2015

Mesto Žilina opäť ocenilo najúspešnejších športovcov mesta za rok 2015. Na podujatí sa medzi účinkujúcimi v programe predstavili aj naši žiaci, pod vedením pani učiteľky Gabriely Kubišovej vo futbalovej show.
Medzi najúspešnejšími sa objavili športovci z rôznych športových odvetví, ktorí dosiahli skvelé úspechy a reprezentujú nielen naše mesto ale aj Slovensko. Teší nás, že medzi ocenenými športovcami v kategórii Mládežník roka bol aj náš žiak, Roland Gerebenits z IX. B triedy.
Blahoželáme a želáme veľa osobných a športových úspechov!

http://zszavodie.sk/?p=5967