Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

V 6. ročníku súťaže Všetkovedko zabojovalo o titul 12 198 žiakov z celého Slovenska.
Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 19 žiakov. Za perfektné umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími získali titul Všetkovedko nasledovní žiaci:
Agáta Macúchová 2.A
Adéla Demeterová 2.A
Lukáš Kasper 3.A
Jakub Puliš 3.B
Adam Čibenka 4. C
Martina Gaňová 5.A
Tatiana Muráňová 5.A
Michal Šustek 5.A
Alex Šimalčík 5.C
Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30 % najmúdrejších detí.
Ostatní žiaci za účasť a preukázanú múdrosť dostali titul Všetkovedkov učeň.
Mgr. M.Šlauková

http://zszavodie.sk/?p=5784

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.2.2015 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Manfred Strobel (VII.B) sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

http://zszavodie.sk/?p=5668

Hviezdoslavov Kubín

11.02. si žiaci našej školy zmerali svoje schopnosti v používaní slova – recitovaní. Školského kola sa zúčastnilo 63 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch skupín podľa ročníkov. I. kategóriu tvorili žiaci 1. – 3. ročníka, II. kategóriu žiaci 4. – 6. ročníka, III. kategóriu žiaci 7. – 9. ročníka. Súťažilo sa v oboch literárnych formách – v poézii i próze. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v okresnom kole.

Vyhodnotenie:
I. kategória – poézia
1. miesto: S. Procházka III.B
2. miesto: A. Procházková II.B
3. miesto: A. Machatová I.B

I. kategória – próza
1. miesto: N. Molnárová III. B
2. miesto: A. Gordíková II. A
3. miesto: P. Okonová I. A

II. kategória – poézia
1. miesto – A. Sibilová IV.A
2. miesto – Ľ. Šeroň VI.C
3. miesto – B. Mekyňová V.B

II. kategória – próza
1. miesto – A. Kremlová VI.B
2. miesto – M. M. Garčár V.B
3. miesto – M. Vojtušová IV.C

III. kategória – poézia
1. miesto: K. Labudová IX.A
2. miesto: T. Pašková VIII.B
3. miesto: M. Kapasný VIII.A

III. kategória – próza
1. miesto: B. Kováčová IX.A
2. miesto: S. Procházková VII.A
3. miesto: M. Šprtková VIII.B

 

http://zszavodie.sk/?p=5682

Starší žiaci Žiliny víťazmi Halovej sezóny mládeže 2014/15

Až posledný zápas 13. ročníka Halovej sezóny mládeže SFZ 2014/2015 rozhodol o celkovom víťazovi turnaja, ktorým sa stal tím MŠK Žilina U15. Turnaj v kategórii starších žiakov mal vyrovnaný priebeh, kde o celkovom prvenstve rozhodovalo skóre. To hovorilo v konečnom účtovaní v prospech MŠK Žilina.
Chlapci ukázali bojovnosť a ich viera vo víťazstvo ich posunula na prvú priečku.

Našu školu na turnaji reprezentovali: Tomáš Nemčík, Ján Krkoška, Daniel Šretter, Patrik Myslovič, Marek Mišenko z VIII. C a Roland Gerebenits, Tomáš Filipiak, Dávid Kopásek, Daniel Marčan a Aurel Dávidík z IX. B.

Najlepším hráčom turnaja v tejto kategórii sa stal Tomáš Filipiak.

Srdečne blahoželáme MAJSTROM SLOVENSKA v hale!

http://zszavodie.sk/?p=5549

Šaliansky Maťko

20.1.2015 Matej Mikuláš Garčár (5.B) úspešne reprezentoval školu v obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko.

http://zszavodie.sk/?p=5630

Vianočná pohľadnica

V 1. ročníku výtvarnej súťaže “Vianočná pohľadnica”, vyhlásenej Súkromnou základnou umeleckou školou Slovenských dobrovoľníkov vyhrala 1. miesto naša žiačka zo 7.A Natália Chochulová.

http://zszavodie.sk/?p=7221

Okresné kolo Olympiády v cudzích jazykoch

Dňa 13.1.2015 sa v priestoroch CVČ na Vlčincoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala Nina Muráňová, ktorá skončila ako úspešný riešiteľ.

Dňa 14.1.2015 sa v priestoroch CVČ na Vlčincoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Adam Bechný VI. C a Adam Labát IX. B. Adam Labát sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

http://zszavodie.sk/?p=5078

Udelenie čestného uznania v literárnej súťaži

Lucka Božková, žiačka 3.B, sa zúčastnila VII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2014.
Cieľom súťaže bolo podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby. Prihlásilo sa až 140 detí z celého Slovenska, čo je v histórii súťaže najvyšší počet a udeľovali sa aj individuálne ceny.
Jednu z nich získala Lucka. Napísala tri rozprávky. Jej tvorivé umenie ocenila odborná porota čestným uznaním, knihami a publikáciou úryvku jej práce v zborníku víťazných prác.
Gratulujeme, Lucka !

http://zszavodie.sk/?p=4268

Školské kolo olympiád v cudzích jazykoch

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, niesol v duchu jazykového zápolenia. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili na olympiádach v cudzích jazykov.
Príležitosť mali otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Na Olympiáde v anglickom jazyku sa zúčastnilo 156 žiakov z 1. – 9. ročníka, na Olympiáde v nemeckom jazyku bolo 119 žiakov zo 6. – 9. ročníka a Olympiádu v ruskom jazyku riešilo 66 žiakov zo 6. – 9. ročníka.

Vyhodnotenie Olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1. ročník, počet žiakov 40
1. Bittšánska Elisa I. B
2. Dubovský Tomáš I. B
3. Valková Laura I. A

Kategória 2. ročník, počet žiakov 16
1. Vlčko Daniel II. A
2. Macúchová Agáta II. A
3. Belanec Matej II. B

Kategória 3. – 4. ročník, počet žiakov 40
1. Žilinčárová Alexandra IV. A
2. Wohlmuth Adrián IV. C
3. Klocháň Samuel IV. B
Najúspešnejší tretiak: Martin Zboran III. B

Kategória 1A /5.,6.,7. ročník/, počet žiakov 30
1. Gaňová Martina V. A
2. Bechný Adam VI. C
3. Valent Richard VII. A
Do okresného kola postupuje Adam Bechný VI. C.

Kategória 1B /8.-9. ročník/, počet žiakov 30
1. Labát Adam IX. B
2. Niepelová Ivana IX. A
3. Koprda Matej IX. A
Do okresného kola postupuje Labát Adam IX. B.

Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 6. ročník, počet žiakov 31
1. Tvrdý Martin VI. C
2. Drábiková Michaela VI. B
3. Závodská Sára VI. B

Kategória 7., 8. ročník, počet žiakov 63
1. Strobel Manfred VII. B
2. Muráňová Nina VIII. A
3. Kurica Marek VIII. C

Kategória 9. ročník, počet žiakov 25
1. Koprda Matej IX. A
2. Balogová Lucia IX. B
3. Salajová Martina IX. B

Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Kategória 6. ročník, počet žiakov 19
1. Oršulová Nina VI. A
2. Mihálik Adam Róbert VI. C
3. Šeroň Marek VI. C

Kategória 7.,8. ročník, počet žiakov 33
1. Skaličanová Katarína VIII. A
2. Konáriková Nina VIII. B
3. Závodská Petra VIII. B
Chládeková Kristína VIII. A

Kategória 9. ročník, počet žiakov 14
1. Niepelová Ivana IX. A
2. Kováčová Barbora Mária IX. A
3. Randík Samuel IX. B

Víťazom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

http://zszavodie.sk/?p=5092

Okresné kolo Olympiády v cudzích jazykoch

Dňa 13.1.2015 sa v priestoroch CVČ na Vlčincoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala Nina Muráňová, ktorá skončila ako úspešný riešiteľ.

Dňa 14.1.2015 sa v priestoroch CVČ na Vlčincoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Adam Bechný VI. C a Adam Labát IX. B. Adam Labát sa umiestnil na 3. mieste.

http://zszavodie.sk/?p=6134