Školské kolo olympiád v cudzích jazykoch

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, niesol v duchu jazykového zápolenia. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili na olympiádach v cudzích jazykov.
Príležitosť mali otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Na Olympiáde v anglickom jazyku sa zúčastnilo 156 žiakov z 1. – 9. ročníka, na Olympiáde v nemeckom jazyku bolo 119 žiakov zo 6. – 9. ročníka a Olympiádu v ruskom jazyku riešilo 66 žiakov zo 6. – 9. ročníka.

Vyhodnotenie Olympiády v anglickom jazyku
Kategória 1. ročník, počet žiakov 40
1. Bittšánska Elisa I. B
2. Dubovský Tomáš I. B
3. Valková Laura I. A
Kategória 2. ročník, počet žiakov 16
1. Vlčko Daniel II. A
2. Macúchová Agáta II. A
3. Belanec Matej II. B
Kategória 3. – 4. ročník, počet žiakov 40
1. Žilinčárová Alexandra IV. A
2. Wohlmuth Adrián IV. C
3. Klocháň Samuel IV. B
Najúspešnejší tretiak: Martin Zboran III. B
Kategória 1A /5.,6.,7. ročník/, počet žiakov 30
1. Gaňová Martina V. A
2. Bechný Adam VI. C
3. Valent Richard VII. A
Do okresného kola postupuje Adam Bechný VI. C.
Kategória 1B /8.-9. ročník/, počet žiakov 30
1. Labát Adam IX. B
2. Niepelová Ivana IX. A
3. Koprda Matej IX. A
Do okresného kola postupuje Labát Adam IX. B.

Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku
Kategória 6. ročník, počet žiakov 31
1. Tvrdý Martin VI. C
2. Drábiková Michaela VI. B
3. Závodská Sára VI. B
Kategória 7., 8. ročník, počet žiakov 63
1. Strobel Manfred VII. B
2. Muráňová Nina VIII. A
3. Kurica Marek VIII. C
Kategória 9. ročník, počet žiakov 25
1. Koprda Matej IX. A
2. Balogová Lucia IX. B
3. Salajová Martina IX. B

Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku
Kategória 6. ročník, počet žiakov 19
1. Oršulová Nina VI. A
2. Mihálik Adam Róbert VI. C
3. Šeroň Marek VI. C
Kategória 7.,8. ročník, počet žiakov 33
1. Skaličanová Katarína VIII. A
2. Konáriková Nina VIII. B
3. Závodská Petra VIII. B
Chládeková Kristína VIII. A
Kategória 9. ročník, počet žiakov 14
1. Niepelová Ivana IX. A
2. Kováčová Barbora Mária IX. A
3. Randík Samuel IX. B

http://zszavodie.sk/?p=6108

Udelenie čestného uznania v literárnej súťaži

Lucka Božková, žiačka 3.B, sa zúčastnila VII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2014.
Cieľom súťaže bolo podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby. Prihlásilo sa až 140 detí z celého Slovenska, čo je v histórii súťaže najvyšší počet a udeľovali sa aj individuálne ceny.
Jednu z nich získala Lucka. Napísala tri rozprávky. Jej tvorivé umenie ocenila odborná porota čestným uznaním, knihami a publikáciou úryvku jej práce v zborníku víťazných prác.

http://zszavodie.sk/?p=6101

Olympiáda zo slovenského jazyka

Aktuálnou novinkou v našom slovenčinárskom zápolení sú výsledky zo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka.
Predchádzali mu triedne kolá, ktoré prebehli počas októbra a zúčastnili sa na nich všetci žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Testy na triedne kolá boli zamerané nielen na vedomosti, ale aj na úroveň čítania s porozumením a schopnosť využiť doteraz získané vedomosti a vlohy. Tí žiaci, ktorí sa dostali do užšieho výberu, sa stretli v stredu 19.11.2014 popoludní, aby ukázali aj tvorivú stránku svojej osobnosti. Museli predviesť, ako vedia pracovať so zadaným textom pri tvorbe plagátu a prednesení príhovoru. Boli to náročné úlohy, pretože okrem vedomostí zo slovenčiny vyžadovali schopnosť správne si rozvrhnúť čas, zvládnuť trému a vystupovanie pred obecenstvom, pracovať rýchlo a presne a nemálo aj improvizovať.
Toto všetko najlepšie zvládli:
1. Martina Salajová, IX.B
2. Barbora Kováčová, IX.A
3. Tereza Pašková, VIII.B

http://zszavodie.sk/?p=6093

iBobor – informatická súťaž

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Žiaci našej školy 3. a 4. ročníka sa zapojili do súťaže v kategórii Bobríci. Súťaž prebiehala 14. novembra 2014 v počítačových učebniach školy.
V kategórii Bobríci súťažilo tento šk. rok z 30 krajín 13 211 súťažiacich.
Maximálny počet získaných bodov bol 96.
Najúspešnejší žiaci :
1. Katarína Vrtichová IV. C 72 bodov
2. Veronika Jakubíková IV. B 69 bodov
3. Nina Kotvasová III. B 68 bodov
Martin Fučík IV. B 68 bodov

http://zszavodie.sk/?p=6090

Výtvarná  súťaž „DARY ZEME“

Aj tento rok sa konala jesenná výtvarná súťaž organizovaná mestom Žilina a CVČ. Naša škola sa zapojila a žiačka Barbora Mekyňová z 5.B bola medzi tromi ocenenými v III. ktg . – žiaci 5. až 9. roč.

http://zszavodie.sk/?p=6075

Najaktívnejší detský čitateľ

Krajská knižnica v Žiline udeľovala pri príležitosti 90. výročia založenia 1. verejnej knižnice v Žiline ocenenie: Najaktívnejší detský čitateľ.

Žiačka našej školy Martinka Gaňová z V. A si prevzala toto ocenenie dňa 15. 10. 2014. A čo nám k tomu povedala: „Čítanie mi prináša nielen poznatky, lepšie vyjadrovanie, ale aj veľkú radosť.

http://zszavodie.sk/?p=6073

Výtvarná  súťaž „PANELÁK BUDÚCNOSTI“

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA pri príležitosti osláv 50. výročia vyhlásilo výtvarnú súťaž. Matúš Štrajcher z 9.A (na fotografii druhý sprava) vyhral prvé miesto.

 

http://zszavodie.sk/?p=6062