KNIHA ROZPRÁVOK

V rámci realizácie projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivity Chcem vedieť ,o čom čítam – žiaci 4.A a 4.B triedy tvorili Knihu rozprávok. Na hodinách slovenského jazyka a čítania žiaci vymýšľali rozprávky pre deti na témy: Rozprávky o zvieratách , rozprávky o hračkách, rozprávky zo školy. Žiaci spolu vytvorili 50 veľmi pekných a pútavých rozprávok, z ktorých vznikli 2 pekné rozprávkové knihy. Žiaci každú rozprávku aj veľmi pekne ilustrovali a vyrobili si aj titulné strany kníh. Pani učiteľka dala knihy zviazať. Obe knihy sú farebné, pútavé, zaujímavé. Deti veľmi radi čítajú a počúvajú svoje rozprávky , ktoré vymysleli. Štvrtáci veria, že ich rozprávky prinesú radosť a poučenie i ostatným deťom našej školy. Aktivita bola zameraná na rozvoj slovnej zásoby a na rozvoj čitateľskej gramotnosti.