Slávik Slovenska

Súťaž Slávik Slovenska pokračovala okresným kolom, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZUŠ L. Árvaya 5. mája 2016. Ako už viete, milí návštevníci našej stránky, do tohto kola postúpili dve žiačky – víťazky školského kola. Za 1. kategóriu Adela Demeterová z 3.A, za 2. kategóriu Nina Koprdová z 5.B triedy.

Žiaci – speváci sa v okresnom kole stretli s veľmi silnou konkurenciou. Spolu vystúpilo v troch kategóriách 54 súťažiacich. Každý z nich spieval dve ľudové piesne, z toho jednu povinne so sprievodom nástroja. Naše dievčatá sprevádzala učiteľka klavíra zo SZUŠ sídliacej v našej škole pani Janka Kukučová. Svojím sprievodom aj milým slovom podporila dievčatá, ktorých sa zmocňovala prirodzená tréma.

Väčšina súťažiacich boli deti, ktoré navštevujú rôzne folklórne súbory a majú za sebou veľa vystúpení. V takejto silnej konkurencii naše žiačky obstáli veľmi dobre už tým, že bez chyby a absolútne intonačne aj rytmicky presne, s patričným výrazom zaspievali svoje súťažné piesne. Pri konečnom hodnotení Nina Koprdová dostala ako jediná v danej kategórii čestné uznanie. Bola jedinou ocenenou, ktorá na pódium nevystúpila v ľudovom kroji. Natíska sa teda otázka, či by nemali organizátori vyzvať prihlásených už v propozíciách súťaže, aby si povinne doniesli kroj. Lebo o tom, že porota aj toto berie do úvahy, sa prítomní dozvedeli až pri záverečnom hodnotení.

Našim žiačkam aj touto cestou blahoželáme a prajeme im, aby aj naďalej pociťovali radosť zo spevu a reprezentovali školu takto pekne aj na ďalších podujatiach.

Mgr. Katarína Búziková, ZRŠ a učiteľka hudobnej výchovy