Infáčik

Lienka krasolienka

1. miesto

Simona Šuteková                            ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

2. miesto

Rebeka Liščáková                           ZŠ Slov.dobrovoľníkovov

Leo Matlák                                        ZŠ s MŠ Rosina

3. miesto

Adelka Tokárová                             ZŠ s MŠ Gorazda

Tomáš Gabara                                 ZŠ s MŠ Gorazda

Včielka Mája

1. miesto

Sophia Laura Kajánková               ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Lukáš Andel                                      ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

2. miesto

Martina Hreusíková                       ZŠ s MŠ Rosina

Paula Gabajová                                ZŠ s MŠ Gorazda

3. miesto

Adela Demeterová                        ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Daniel Vlčko                                   ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Strom života

1. miesto

Daniela Končoková                        ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Branislav  Ondoš                             ZŠ s MŠ Gorazda

2. miesto

Monika Pallová                                ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Daniela Cabajová                            ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

3. miesto

Alexandra Belanová                      ZŠ, V. Javorku

Didi Hodasová                               ZŠ s MŠ Rosina

Mandaly

1. miesto

Júlia Škrková                                     ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

Andrej Remek                                    ZŠ s MŠ Gorazda

2. miesto

Marek Spišák                                    ZŠ Limbová

Martina Tinková                              ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina-Závodie

3. miesto

Zuzana Šištíková                              ZŠ Limbová

Dominik Zvarík                                ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina