Šachový turnaj

Dňa 23.6.2016 sa konal na našej škole šachový turnaj v spolupráci s Centrom voľného času, Kuzmányho 10.
Zapojili sa do neho všetky ročníky. Turnaj bol rozdelený do 3 kategórií.

I. kategória (I. – IV. ročník)
1. miesto: Alexander Greguš – I. A
2. miesto: Natália Čižmárová – III. B
3. miesto: Martin Gašperec – III. B

II. kategória (V. – VI. ročník)
1. miesto: Samuel Klocháň – V. A
2. miesto: Dominika Gregušová – VI. A
3. miesto: Matúš Kudláč – VI. A

III. kategória (VII. – IX. ročník)
1. miesto: Ivan Jackuliak – VIII. A
2. miesto: Lukáš Kučera – VIII. A
3. miesto: Jakub Bučo – IX. C

Výhercovia boli odmenení diplomom a cenami. Všetci zúčastnení sladkou odmenou.
Opäť sa stretneme v ďalšom školskom roku.

Dikošová