Ocenenie primátora mesta Žilina

Dňa 20.6. 2016 primátor mesta Žilina Igor Choma ocenil najlepších žilinských žiakov. Toto ocenenie si prevzal aj Adam Bechný zo 7.C, ktorý žne úspechy nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v škole.
Ocenenie získal za umiestnenie sa na popredných miestach v školských kolách matematických a jazykových súťaží, ako sú Matematická pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda v nemeckom jazyku, recitačná súťaž Goetheho pamätník. Úspešne súťažil v trojčlennom tíme v školskej súťaži v anglickom jazyku Einstein Teen a následne tento tím zvíťazil aj v mestskom kole.
Svojím správaním, prístupom k povinnostiam a dosiahnutými výsledkami reprezentuje školu a robí jej dobré meno.