Exkurzia ReV v Terchovej

Tri dni sme strávili v rozprávkovokrásnej prírode v Terchovej. Užili sme si pohľad na majestátne vrchy, učupené drevené chalúpky, rozkvitnuté lúky plné kvetov, ticha a vône prírody. Aj takto sa rodí láska k rodnej krajine a k jej krásam.

Bolo to výborné rozhodnutie absolvovať exkurziu cez projekt NFP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť spolufinancovanej zo zdrojov EU v rámci aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou práve na tomto mieste.

Prvý deň nás privítalo letné počasie. Zlákalo nás na turistiku. Vybrali sme sa pozrieť si starobylú drevenú zvonicu. Cestou sme poznávali tunajšiu faunu a flóru. Nazbierali sme si rastlinný materiál na zhotovenie herbáru.

Po výdatnom obede a chvíľke odpočinku sme si opäť obuli turistické topánky. Naša trasa smerovala do osady Jánošovia, niekedy nazývaná aj Jánošíkovi. Na hodinách ReV sme sa rozprávali o živote nášho najznámejšieho zbojníka Juraja Jánošíka. Hoci sa nezachoval jeho rodný dom, tu sme stáli na mieste, kde sa Jánošík narodil. Obdobie jeho zbojníčenia bolo krátke 1,5-ročné, obvinenia mu súd nikdy nepreukázal, napriek tomu bol na výstrahu ostatným popravený mimoriadne brutálnym spôsobom.

Večer nás prekvapil mohutným dažďom. Ten nám robil romantickú kulisu pri sledovaní prezentácií o tomto malebnom kraji.

Druhý deň sme pracovali usilovne ako včielky. Overovali sme si učivo z ReV formou pracovných listov, súťažili sme v kvízoch, dokončovali práce na herbároch, spievali ľudové piesne z Terchovej, stvárňovali Jánošíka na plagátoch.

Večer sme sa opäť stretli v spoločenskej miestnosti pri sledovaní prezentácií, elektronického kvízu a pozeraním spoločných fotografií z exkurzie. Mnohé z nich vyvolali úsmev na našich tvárach.

Okolie budovy ŠVP je ideálne prispôsobené na pobyt detí. Chlapci si mohli zahrať futbal na ihrisku, dievčatá skákať na švihadlách a maľovať na chodníkoch. Altánok nám poslúžil v daždivom počasí na zábavu. Pani učiteľka Slávka Čechovičová rozospievala a roztancovala deti pomocou detských hier.

Tretí deň sme strávili v dedine Terchová. Navštívili sme expozíciu Jánošík a Terchová. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a videli sme dobové predmety z minulosti. Program múzea spestril veľmi vhodne spracovaný videofilm. Prešli sme sa k monumentu – soche Juraja Jánošíka, pozreli koníka pasúceho sa na lúke pod sochou a kúpili sme si predmety, ktoré nám budú pripomínať pekne strávený čas v tomto kúte Slovenska.