Ako sa žilo na hrade Strečno

Ďalšia z plánovaných exkurzií cez projekt NFP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, v rámci aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou, sa uskutočnila do Rajeckej doliny. Začiatkom júna sa jej zúčastnili žiaci štvrtého ročníka.

Mali sme možnosť prezrieť si hrad Strečno trošku inak, ako obvyklé prehliadky ponúkajú. Konali sa tam Hradné dni, ktoré mali veľmi zaujímavý program. V úvode nám pani sprievodkyňa porozprávala o histórii hradu a o živote na ňom. Aj keď prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1316, praveké nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a železnej. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady a vyberalo sa tu clo od obchodníkov. Jedným z majiteľov bol František Vešeléni, ktorého manželkou bola známa Žofia Bosniaková. Po jej smrti sa hradný pán prestal o hrad starať a ten následne spustol.

My sme však obdivovali monumentálnosť a veľkosť hradu, ktorý je v súčasnosti po rekonštrukcii. Na úvod nám ukázali priestory hradu, pôsobili na nás pochmúrne a studeno, ťažko si je predstaviť život , ktorý tam obyvatelia viedli.

Pracovníčky na hrade si pre nás pripravili ukážky z drotárstva, ktoré sa nám zapáčili a vyskúšali sme si ich aj sami. Síce to boli jednoduché výrobky, ale robili sme ich vlastnými rukami a mohli sme si ich odniesť domov. Tiež sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote Juraja Jánošíka a zahrali sme sa na jeho družinu. V ďalších priestoroch bola pripravená expozícia vtáctva vyskytujúceho sa v okolí, ktoré v minulosti bolo neodmysliteľnou súčasťou hradných poľovačiek. Na záver sme si pozreli prezentáciu o remeslách, bez ktorých by život v minulosti nebol možný.

Výlet na hrad Strečno sa nám páčil a boli by sme radi, keby sme takýchto akcií mali viac.