Zážitkové učenie v prírode – škola v prírode

V dňoch 7.10.- 11.10. 2013 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili Zážitkového učenia v prírode realizovanej v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, v hoteli Spojár v Žiarskej doline.

Všetky aktivity a činnosti boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Už od pondelka žiaci vyrábali projekty, písali listy kamarátovi, čítali detské knihy aj encyklopédie. Štvrtáci si pripravili divadelné predstavenia na motívoch slovenských ľudových rozprávok, naučili sa spievať detské piesne, počúvali rozprávky a písali si denník. Večer sa navzájom zabávali – Izba baví izbu, zatancovali si na rozprávkovej diskotéke. Deti navštívili aj baňu Medvedia štôlňa, kde sa naučili veľa nových zaujímavých informácií z výkladu sprievodcu aj z informačných tabúľ o permoníkoch aj o ťažbe zlata. Veľa času štvrtáci trávili aj vonku na neďalekom ihrisku a v lese. Takmer každá aktivita bola odmenená drobnými cenami. V škole všetci žiaci dostali PREUKAZ ZDATNÉHO ČITATEĽA.

Žiaci veľa čítali, tvorili a hlavne zdraví, spokojní a plní zážitkov sa v piatok vrátili domov.