Žilina v minulosti

Pod týmto názvom sa ukrýva výborná myšlienka režiséra Jozefa Abafiho ako priblížiť formou divadelno-hudobného predstavenia históriu našej Žiliny . Bolo to výborné rozhodnutie absolvovať exkurziu cez projekt NFP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť spolufinancovanej zo zdrojov EU v rámci aktivity „ Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou“ práve na tomto mieste.

V pútavých podzemných priestoroch Sirotára sme boli svedkami odsúdenia zlodeja žilinskej pokladnice a jeho následný trest na Šibeničkách. Pri zhasnutých sviečkach v mĺkvom tichu katakomb nás vystrašil buchot, aký počuli Žilinčania pri zemetraseniach pochádzajúcich zo sopky Straník. Sledovali sme krutý osud Barbory, ktorú intrigy dostali na hranicu, kde ju stihol krutý trest za jej vymyslenú nemravnosť.

Rozľútostilo nás malé dievčatko – sirôtka, ktoré stratilo rodičov pri čiernej smrti, tak volali krutú nemoc – mor, prenášanú blchami z potkanov na ľudí. Pre siroty, ktoré boli smutným pozostatkom tejto epidémie, zriadil nitriansky sídelný biskup Jozef Vurum  sirotinec. Pre zriadenie sirotinca biskup odkúpil budovu niekdajšieho žilinského jezuitského kláštora a dal ju prebudovať. 

Všetci sme sa poďakovali hercom za ich výborný výkon potleskom.

Čakala nás ešte dobrodružná výprava žilinskými katakombami, kde sa počas vojny ukrývali židovské deti pred odvlečením do koncentračných táborov. Ako sme sa dozvedeli, strávili tu desať mesiacov – celý školský rok.

Chceli by sme sa poďakovať za možnosť zúčastniť sa tejto výnimočnej akcie.

Viera Bučková