Hrad Budatín – miesto , ktoré dýcha históriou

V rámci projektu NFP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v neďalekom hrade Budatín.
„Expedícia Budatín“, ako sa akcia volala bola expedíciou do minulosti tejto zaujímavej historickej pamiatky. Z jednotlivých stanovíšť, po ktorých nás sprevádzali šikovní sprievodcovia sme zostrojili leporelo, aby nám pripomínalo príjemné strávené chvíľky s históriou. Pracovali sme vo dvojiciach na vybranej časti, a tak sme si spomínali na všetky informácie a opätovne prežívali pekné chvíle a zážitky.