Puškinov pamätník

To, že ruský jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov, bolo počuť počas recitačnej súťaže Puškinov pamätník, kedy žiaci s istotou prednášali osvojené básne a texty.
10. apríla 2017 sa v školskom kole stretlo  22 najlepších recitátorov  siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Ukážky, ktoré si pripravili, boli na veľmi dobrej úrovni a všetci svojím prejavom ukázali, že dokážu spojiť naučený text s výborným prednesom.
Ľubozvučná ruština znela z ruských básní, z príbehov rovesníkov a ponorili sme sa aj do sveta známych ruských rozprávok. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem o ruský jazyk a o ruskú kultúru, rozvíjať mladé talenty a vzbudiť záujem o umelecký prednes.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto:     Polkorábová Nikola 7.A
2. miesto:    Strelec Oliver 7.A
3. miesto:     Jaššo Tomáš 7.B

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Hruška Oliver 8.C
2. miesto: Danišková Tatiana 8.A
3. miesto: Výbošťok Marek 8.C

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Kyselová Barbora, 9.A
2. miesto: Ďuranová Tatiana, 9.A
3. miesto: Blaho Tomáš, 9.A

IV. kategória – 1.C / udelené 1.miesto/
1.miesto: Gregušová Dominika  7.A

Snahou našich učiteľov nie je len vychovať dobrého recitátora ruskej literatúry, ale aj kultivovaného čitateľa.

Ďakujeme za pekný umelecký zážitok!