Opäť úspech v mestskom kole súťaže Shakespeare´s Day

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline konal 8. ročník mestského kola recitovania  poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare´s Day. Našu školu reprezentovali Adela Procházková zo IV. B, ktorá skončila na štvrtom mieste v kategórii 2.,3.,4. ročník, Nela Molnárová z V. B, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v kategórii 5.,6.,7. ročník a Annamária Kremlová z VIII. B, ktorá obsadila tretie miesto v kategórii 8.,9. ročník. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám anglického jazyka za ich prípravu a cenné odborné rady.