Exkurzia vo Viedni

Dňa 30. mája sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Viedni. V krásnom počasí nás sprievodca cestovnej kancelárie Gadtours doviedol do zakvitnutých záhrad Schönbrunnu – letného sídla Habsbburgskej monarchie. Prvýkrát sme navštívili Technické múzeum, odkiaľ si žiaci odniesli množstvo zážitkov a nových poznatkov. Výlet sme zakončili v centre Viedne , kde sme sa zoznámili s nádhernou architektúrou a turistickým ruchom veľkomesta. Vo večerných hodinách sme sa plní krásnych zážitkov šťastne vrátili domov.