Spevák školy

Začiatok júna každého školského roka patrí už tradične   v našej škole  tým, ktorí majú radi hudbu a spev. Na súťaži Spevák školy, ktorá sa konala 6. júna, sa stretlo 29 súťažiacich a  o dobrú atmosféru sa postarali aj viacerí žiaci – diváci. Naši speváci si pripravili  piesne, ktoré predniesli pred trojčlennou porotou. Podmienkou účasti na súťaži bol prednes ľudovej piesne, pretože práve ľudová pieseň  sa z nášho života vytráca. Ale práve ona môže byť kamienkom do mozaiky života našich predkov. Ak budeme spievať piesne, ktoré nám zanechali,  akoby sme objavovali tajomstvá  ich života. A poznať minulosť predkov patrí k samozrejmostiam v živote vyspelých národov.

Na začiatku súťaže si všetci spoločne zaspievali pri klavíri, potom už nasledovala samotná súťaž. Výber piesní bol veľmi dobrý a  každý súťažiaci si zaslúžil potlesk za svoj prednes.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách,  žiaci 1.- 3. ročníka a 4.- 6. ročníka. Porota v zložení Mgr. K. Búziková, Mgr. M. Krautschneiderová a Mgr. K.Boráková  nemala jednoduchú úlohu – bolo treba spravodlivo rozhodnúť, kto bude víťazom. Nakoniec sa členovia poroty zhodli na výsledkoch a okrem prvých troch víťazov ocenili aj ďalších súťažiacich – za výber piesne, za spevácky výkon a za hudobný prejav. Víťazi dostali diplomy a pekné ceny, všetci súťažiaci si odniesli domov pochvalu za účasť na súťaži. Súťaž sa uzavrela spoločným spevom našej školskej hymny.

Hoci zvíťaziť nemôže každý, poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom. Napriek tomu, že ich bolo vzhľadom na počet žiakov školy menej, ako by sme si želali, teší nás, že záujem o spev tu stále je. Pieseň by nikdy, naozaj nikdy nemala v našom živote chýbať.

Tak žime naďalej  s hudbou a piesňami, ktoré nám  prinášajú radosť!

Výsledky súťaže:

I. kategória:
1. Natália Szotkovská, 2.A
2. Simona Szotkovská, 2.A
3. Petra Okonová, 3.A

II. kategória:
1. Nina Koprdová, 6.B
2. Nela Molnárová, 5.B
3. Adela Demeterová, 4.A

Cena za spevácky výkon: Adam Čibenka, 6.B
Cena za hudobný prejav: Tamara Štajnigerová, 5.A
Cena za výber piesne: Svetlana Okonová, 1.A

Mgr. Katarína Búziková