Beseda s dentálnou hygieničkou

Dňa 6. 6. 2017 mali prváci besedu s dentálnou hygieničkou, pani Palkovičovou, ktorá deťom vysvetlila správny postup a zásady pri čistení zubov. Žiaci sa dozvedeli, ako sa vyvíja náš chrup, aké zuby poznáme, ako sa správne o ne starať, ale aj o tom, čo našim zubom najviac škodí. Nezabudla ani na rôzne pomôcky, obrazový materiál, aby deti videli, ako môžu vyzerať pokazené zúbky, keď sa o ne prestanú starať.

Deťom sa beseda veľmi páčila a so záujmom kládli otázky, na ktoré im veľmi ochotne odpovedala. Po besede sa deti pani Palkovičovej poďakovali a rozlúčili. Sľúbili jej, že sa o svoje zúbky budú svedomite starať.