Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Čítanie – to je teda zážitok! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí  boli v mesiaci máj slávnostne pasovaní za čitateľov  Krajskej knižnice v Žiline.
Deti odchádzali z knižnice so svojím čitateľským preukazom a už s prvými knižkami, ktoré si budú čítať. Sľúbili, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, čarbať do nich, načas ich vrátia…
Veríme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia!