Matematický klokan

Dňa 23. 3. 2017 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v júni prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila so 105 žiakmi. Prevahu mali žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo až 71.
Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 22 žiakov
Sára Chudivániová, 1.A
Sára Takáčová, 1.A
Alexandra Hancová, 1.B
Oliver Šlauka, 1.B

Klokanko 2, zapojených 23 žiakov
Alžbeta Varnaiová, 2.A
Michal Kopál, 2.A
Alexander Geguš, 2.A

Klokanko 3, zapojených 13 žiakov   
Timotej Palkovič, 3.B
Alexandra Trajčíková, 3.B

Klokanko 4, zapojených 13 žiakov
Angela Gordíková, 4.A
Samuel Hostačný, 4.B
Petra Čanigová, 4.A
Adrána Králová, 4.A

Klokanko 5, zapojených 15 žiakov
Agáta Maliarová, 5.B
Nina Kotvasová, 5.B
Martin Zboran, 5.B
Alžbeta Harzeková, 5.B

Klokanko 6, zapojených 11 žiakov

Benjamín 7, zapojených 6 žiakov
Barbora Mekyňová, 7.A
Nikola Polkorábová, 7.A  

Kadet 9, zapojení 2 žiaci   
Patrik Kotúček, 9.A

Petra Čanigová z 4.A  sa zároveň stala aj držiteľom titulu „ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.