Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku  zapojilo 13 žiakov z 1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika. Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov.

Boli to títo žiaci:

Matej Kulla, 2.A
Martin Červený, 2.C
Radovan Ftorek, 2.C
Teo Weichpart, 2.C
Tomáš Kasper, 2.C

Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.

Koordinátor Mgr. Šlauková