Štvrtáci navštívili Stanicu Záriečie

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.
Často sa žiaci našej školy rozprávajú o zaujímavých aktivitách, ktoré sa konajú na Stanici Žilina Záriečie. Rozprávajú o keramickom a výtvarnom krúžku, o divadlách, ktoré tam pre deti usporadúvajú. V  rámci Regionálnej výchovy sme chceli uskutočniť návštevu aj my. A tak sme sa jedného dňa dohodli s pracovníkmi Staničky, že prídeme. Milo nás privítali, poukazovali nám priestory, ale najviac nás zaujali ateliéry na výtvarné a keramické práce. Veľmi sme sa tešili, že si to niekedy vyskúšame. Potom nás odviedli do podkrovných priestorov, ktoré boli prestavané na divadelnú scénu.
Čakali nás tam dvaja zamestnanci Staničky, ktorí mali pre nás pripravený animovaný film o histórii Stanice Záriečie a o jej jediných obyvateľoch, rodine M., ako ich nazvali vo filme. Film bol spracovaný na letných workshopoch deťmi pod dozorom lektorov podľa zaznamenaného rozhovoru s manželmi M. Dozvedeli sme sa, ako to kedysi na Staničke vypadalo a ako tam rodina žila, čo ich tešilo a z čoho boli smutní, ako prežívali Vianoce, ako sa postavila estakáda a veľa iných zaujímavostí. Spracovanie témy bolo pre nás nevšedné. Niektoré scény hrali deti, niektoré boli animované. Naučili sme sa tiež, čo je to animácia a že môže byť bábková, kreslená alebo počítačová.
Zaujímavosťou bolo aj zistenie, že názov Záriečie vznikol chybou v Bratislave, kde si nejaký úradník pomýlil názov, a tak vzniklo toto známe pomenovanie stanice. Na opätovnom stretnutí sme si v družstvách zasúťažili v kvíze, ktorého otázky pozostávali z histórie staničky a železnice do Rajca. Taktiež sme si zahrali scénky z filmu, ktoré sme si zapamätali, a tak sme si odskúšali našu pamäť.
Už teraz sa tešíme na stretnutia a aktivity, ktoré nás tam ešte čakajú.