Ďakovná svätá omša

Srdečne Vás pozývame na ďakovnú svätú omšu v závere školského roka v  kostole sv. Štefana Kráľa v Závodí dňa 29. júna 2017 o 18.00 hod /štvrtok/.

Zároveň sa poďakujeme nášmu odchádzajúcemu farárovi Ivanovi Špánikovi za jeho vieru v Boha, ktorú ohlasoval všetkou svojou činnosťou počas pôsobenia v Závodí.