MAKSÍK

Aj v tomto školskom  roku  sa žiaci našej školy môžu zapojiť do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Prebieha počas celého školského roka v piatich súťažných kolách.  Štartovné je 9,50€. Prihlásiť sa môžete u svojej pani učiteľky. Viac informácií nájdete na stránke www.maksik.sk.

Koordinátor Mgr. Monika Šlauková.