Tematický deň Hrady

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V rámci regionálnej výchovy sa uskutočnil v triedach 4.ročníka tematický deň pod názvom Hrady. Ako napovedá názov, bol venovaný našim hradom, ich minulosti, významu a všetkému, čo k tomu patrí.

V úvode si žiaci overili svoje doterajšie vedomosti o hradnom živote formou interaktívnej prezentácie. Zopakovali si aké zaujímavosti sa nachádzajú na rôznych svetových stranách od Budatínskeho hradu, aké remeslá boli potrebné pre život na hrade, prečítali povesť a vypracovali úlohy vyplývajúce z textu.

Následne vypracovali pracovný list, ktorý mal niekoľko úloh. Prvá bola zameraná na erby našich regionálnych panovníkov. Dokonca si navrhli svoj vlastný erb. Mnohým robilo problém vybrať, zjednodušene a výstižne nakresliť do erbu to, čo ich vystihuje. Porozprávali sa o živote Žofie Bosniakovej a v ďalšej úlohe sa zahrali na hradných maliarov. Pomocou štvorčekovej siete prekreslili jej dobový portrét. Na naše prekvapenie sa žiaci ukázali ako výborní maliari. Svoje maliarske zručnosti preukázali aj v úlohe, kde navrhli vlastný džbán podľa predlohy z nájdených črepov keramiky na hrade Strečno. Najviac sa potrápili pri vypracovaní vedomostného kvízu o hrade Strečno.

V závere tematického dňa si v diskusii navzájom porovnali svoje získané vedomosti a vymaľovali omaľovanky s hradnou tematikou. Deti zhodnotili, že taký zaujímavý deň by si rady zopakovali.